Status på CSR i 2013 og et kig i krystalkuglen

Konstante forandringer på flere fronter er virkeligheden for virksomhederne i dag. Virksomhedsledere står derfor overfor en lang række af udfordringer, hvor succes i højere grad afhænger af forståelse og styring af en række risici.

Christian Honoré er bestyrelsesmedlem i CSR Fonden og partner i KPMG.

21.01.2014

Sponseret

Christian Honoré, bestyrelsesmedlem CSR Fonden, CSR Fonden

De teknologiske, økonomiske og politiske rammer ændres hurtigt, ligesom forventningerne fra vigtige interessenter såsom kunder, medarbejdere, myndigheder og lokalsamfund gør det. Derfor leder virksomheder på såvel lokalt som globalt plan efter nye måder at håndtere sociale og miljømæssige forandringer indenfor menneskerettigheder, ressourceknaphed, klimaforandringer, fødevaresikkerhed, udvikling af lokalsamfund, ligestilling mm.

Virksomheder, der i fremtiden vil have succes med at håndtere disse risici og muligheder og udvikle en forretning, der også er bæredygtig på lang sigt, er nødt til at begive sig ud på en rejse. Denne rejse indebærer at virksomhederne skal blive bedre til at forstå deres immaterielle værdiskabelse.

Nye omstændigheder stiller krav om CSR
Virksomheder kan på ingen tid sætte deres image over styr og miste deres license to operate, hvis stakeholdernes forventninger til sociale og miljømæssige udfordringer ikke bliver mødt. Fremadrettet vil ressourceknaphed drive priserne på råvarer i vejret i leverandørkæden, og virksomhederne vil i stigende grad blive eksponeret for ændringer i klimalovgivning eller anden lovgivning, der adresserer sociale og miljømæssige forandringer. Eksempler er den amerikanske lov om finansregulering, Dodd-Frank, og Storbritanniens antikorruptionslov, UK Bribery Act m.fl.

Derfor begynder virksomheder at opbygge kompetencer til at kunne overvåge og forudsige sociale og miljømæssige temaer, der kan få indflydelse på deres forretningsmæssige succes. Hermed bliver de i stand til at udvikle et tilstrækkeligt organisatorisk (for)svar og dermed være beredt.

Virksomhederne skal kunne forstå de risici og muligheder, deres eksisterende forretningsmodel giver, herunder den indflydelse eksisterende eller fremtidige stakeholderforventninger kan have på deres omkostnings- og indtjeningsstrømme. Det er det, der i daglig tale kaldes en væsentlighedsanalyse, hvor det gælder om at identificere og mappe de temaer og issues, der er signifikante og kritiske for virksomhedens performance og stakeholdernes forventninger, og som har en social og/eller miljømæssig dimension i værdikæden.

CSR-strategien smelter sammen med forretningsstrategien
Det arbejde er en del danske virksomheder gået ombord i i 2013, og vi vil derfor i højere grad se CSR-strategier, der ikke bare er forretningsdrevne, men som er direkte forretningskritiske. For nogle virksomheder vil CSR-strategien og forretningsstrategien smelte sammen, og tendensen vil fortsætte fra 2014 og frem.

Vi vil se virksomheder komme endnu længere med at forstå, hvordan sociale og miljømæssige forandringer skaber muligheder for udvikling af tre nøgleområder:

  • Reduktion af omkostningerne igennem forbedring af ressourceeffektiviteten
  • Vækst igennem innovation af nye profitable services og produkter
  • Branding ved at skabe robuste og modstandsdygtige brands, der bevarer relevans i en verden af uendelige muligheder og tilbud.

Meget af dette arbejde vil foregå på de indre linjer i virksomhederne, men en af de synlige konsekvenser vil være en større del af virksomheder, der forsøger at sætte økonomiske termer på virksomhedens sociale og miljømæssige impact, og dermed forbedre grundlaget for ledelsesmæssige beslutninger omkring udviklingen af en bæredygtig forretningsmodel, samtidigt med at de offentligt kommunikerer omkring dette.

2014 tegner sig dermed til at blive et spændende år for CSR!

Christian Honoré er bestyrelsesmedlem CSR Fonden og partner i KPMG

Alle de nominerede til CSR Awards på plads

10.09.2015CSR Fonden

Sponseret

Her er de nominerede til CSR Partnership Prize 2015

19.08.2015CSR Fonden

Sponseret

Indstil dit CSR-partnerskab til CSR Partnership Prize!

09.07.2015CSR Fonden

Sponseret

Indstil et værdigt vinderpar til CSR Partnership Prize 2015

25.06.2015CSR Fonden

Sponseret

Nu kan du indstille virksomheder til CSR Environment Prize

22.06.2015CSR Fonden

Sponseret

19.06.2015CSR Fonden

Sponseret

Husk at indstille din virksomhed til CSR Awards 2015 inden sommerferien!