Smukt samarbejde om affald og genanvendelse

Med ”Brug Låget-kampagnen” har Arla Harmonie, Bilka og Danmarks Naturfred-ningsforening sammen sat fokus på affald og genanvendelse af plastik.

Et eksempel på et godt partnerskab: Bilka hjælper forbrugerne, Arla genanvender plastik og DN får en større Affaldsindsamling..

Der er meget snak om potentialet i partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er: Skaber parterne værdi for hinanden, og hvad betyder det for samfundet?

Samarbejdet mellem Bilka, Arla Harmonie og Danmarks Naturfredningsforening er et godt eksempel på et partnerskab, som er til gavn for alle tre parter og for samfundet.

Mange forbrugere har ”Brugt Låget” og har indsamlet og afleveret deres Arla-mælkelåg i Bilkas varehuse i forårets kampagne. Plastiklågene bliver nu genanvendt til nye grønne Arla mælkekasser, og kampagnen har samtidig genereret en donation til Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling.  

Gevinst for alle parter
Der er et stort potentiale i at gøre verden grønnere og samtidig styrke forretningen. Det er både Bilka, Arla og Danmarks Naturfredningsforening enige i.

Bilkas direktør Mark Nielsen har oplevet, hvordan samarbejdet har givet anledning til positive oplevelser i varehuset.
- Vi har haft mange hyggelige besøg af dagplejere, institutioner og skoleklasser, som benyttede sig af muligheden for at aflevere lågene og få en snak om affald og emballage, og hvordan affald udgør en værdi, fordi det kan blive genanvendt til nye ting, fortæller Mark Nielsen. 

CSR-chef i Arla Danmark, Maja Møller, fortæller, at Arla har en ambitiøs miljøstrategi, der både fokuserer på at forebygge affald og bruge emballage fremstillet af 100 procent genanvendelige materialer. 
- Formålet med Brug Låget-kampagnen er at engagere forbrugerne i at gøre en forskel for miljøet. Med Bilkas indsamling af mælkelåg og Danmarks Naturfredningsforenings opbakning har kampagnen fået et rygstød, og hos Arla er vi meget tilfredse med samarbejdet og de mange tusinder af låg, som nu går en fremtid i møde som mælkekasser, siger Maja Møller.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er Miljø- og Klimadirektør Susanne Herfelt også begejstret for det faglige samarbejde og den gevinst, det har givet miljøet.
- Arla og Bilka har med Brug Låget-kampagnen sat fokus på affald som værdifuld ressource. Kampagnen er et fint symbol på omstillingen fra forbrænding af affald til i stedet at genanvende det til nye produkter. Og så har vi fået formidlet det til vores børn, så de får en forståelse for de ressourcer, som de selv skal forvalte, når de bliver voksne, siger Susanne Herfelt.

CSR-partnerskaber giver tillid, forståelse og resultater
Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet professionelt med erhvervspartnerskaber de sidste par år. Lone Gudiksen Møller, som er erhvervschef for Danmarks Naturfredningsforening, siger: 
- For os er dialogen med f.eks. Arla og Bilka det vigtigste incitament for at indgå et samarbejde. Vi sætter os gerne ned sammen med miljømedarbejdere i virksomheden og giver konstruktiv feedback på diverse miljøspørgsmål, som de står overfor. Vores erfaringer er, at partnerskaberne skaber tillid og forståelse mellem de to verdner. Og vi kan efterfølgende se, at dialogen har påvirket virksomhederne til at agere grønnere til fordel for mennesker, natur og miljø, siger Lone Gudiksen Møller.
Hun har ofte erfaret gennem arbejdet med virksomhederne, at de bliver positivt overraskede over Danmarks Naturfredningsforenings åbne tilgang og høje faglige niveau, og at foreningen arbejder professionelt med både kommunikation og kampagnesamarbejde.
- Erhvervspartnerskaber er en win-win for alle parter, siger Lone Gudiksen Møller fra Danmarks Naturfredningsforening.     

Læs mere om samarbejdet her

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej