Scania introducerer elektrificeret lastbilserie klar til serieproduktion - en milepæl i virksomhedens historie

Scania introducerer elektrificeret lastbilserie klar til serieproduktion - en milepæl i virksomhedens historie

Scania lancerer i dag en produktionsklar serie af elektriske lastbiler og passerer dermed en vigtig milepæl i omstillingen mod et bæredygtigt transportsystem.

Scania lancerer i dag en produktionsklar serie af elektriske lastbiler og passerer dermed en vigtig milepæl i omstillingen mod et bæredygtigt transportsystem. De allerede velkendte el-hybrid modeller, får nu selskab af kraftige og effektive plug-in hybrid lastbiler og fuldelektriske lastbiler. I første omgang skræddersyet til distributionskørsel med bl.a. dagligvarer i byernes centrum.

Baseret på Scanias velkendte historik med levering af premium lastbiler til kørsel på diesel og bæredygtige bio-brændstoffer markerer lanceringen et vigtigt skridt i koncernens historie. I de kommende år vil Scania fortsætte udviklingen af elektriske køretøjer til alle typer godstransport, herunder også langturs- og entreprenørkørsel.

”Det er med stolthed, at vi nu markerer starten på Scanias langsigtede plan for elektrificering af godstransporten”, siger Scanias koncernchef Henrik Henriksson.

“Vi vil i de kommende år løbende introducere nye elektrificerede køretøjer i hele produktprogrammet, og vi er netop nu i gang med at tilpasse vores produktion i den retning. Her er det især vigtigt at nævne, at vi om få år også vil introducere elektriske lastbiler til langturskørsel med mulighed for hurtig opladning f.eks. under chaufførens lovpligtige 45-timers hvileperiode”, tilføjer han.

Elektrificering af de tunge lastbiler i transportsystemet er afgørende for at indfri målsætningerne i Paris-aftalen om begrænsning af den globale opvarmning til under 1,5° C. E-køretøjer vil derfor i stigende grad udgøre attraktive alternativer for klimabevidste kunder. Scania vil i den indledende fase udvikle og indsætte hybrid- og fuldelektriske køretøjer på markedet i partnerskab med disse fremsynede kunder.

Scanias fuldelektriske lastbiler - udstyret med de lave L- og P-førerhuse - er udrustet med batteripakker fra 165 til 300 kWh kapacitet til drift af elmotorer på 230 kW svarende til ca. 310 hk. Kunderne kan vælge mellem fem eller ni batterier, hvoraf lastbiler med sidstnævnte løsning får en rækkevidde på op til 250 km på en enkelt opladning.

Scanias plug-in hybridlastbiler - der også kan leveres med L- og P-førerhuse - giver mulighed for langturskørsel ved brug af forbrændingsmotor og efterfølgende fuldelektrisk kørsel på op til 60 km, når det kræves. I kombination med brug af bæredygtige brændstoffer i forbrændingsmotoren kan transportvirksomheder dermed reducere deres klimaaftryk markant.

Begge teknologier bygger på Scanias velkendte modulsystem med udstrakt brug af gennemprøvede komponenter fra Scanias brede produktprogram, der har ry for såvel høj driftssikkerhed som effektivitet.

”Selv om elektriske køretøjer på visse områder repræsenterer ny teknologi, har vi gjort alt for at sikre, at vi kan tilbyde samme markedsledende driftssikkerhed og oppetid, som gælder for vores øvrige lastbiler”, siger Anders Lampinen, der er chef for New Technologies på Scania.

”Scanias køretøjer er indbegrebet af overlegen kvalitet, og det vil naturligvis også gælde for vores elektrificerede lastbiler”, fastslår han.

Ud over kørsel med dagligvarer, stykgods og temperaturfølsomt gods kan e-lastbiler med fordel indsættes til bykørsel f.eks. med hejselad, tippelad og renovationsaggregat samt som brand- og redningskøretøjer.

”Vi er overbeviste om, at fremsynede kunder vil være ivrige for at føre an i elektrificeringen ved at presse på for at fremtidssikre deres køretøjsflåder”, siger Lampinen.

”I større transportvirksomheder med store køretøjsflåder giver introduktionen af e-lastbiler en vigtig mulighed for at høste erfaringer på dette område. Vi ved også, at store transportkøbere er interesseret i at mindske klimabelastningen ved transport af deres varer og produkter”, fastslår han.

Både plug-in hybrid- og fuldelektriske køretøjer bliver afgørende for mulighederne for at udføre transportopgaver i de stadig flere forstads- og byområder rundt omkring i verden, hvor der allerede er eller snart vil blive indført nul-emissions-zoner. E-lastbiler vil desuden give mulighed for højere udnyttelsesgrad i kraft af støjsvag kørsel, så transporterne kan udføres senere på aftenen, om natten og tidligt om morgenen. Dermed reduceres problemerne med trængsel og parkering ved leveringer og afhentninger i byområder. Undersøgelser har vist, at distributionskørsel kan være op til 30 % mere effektiv i ydertimerne end i myldretiden takket være mindre trængsel, nemmere parkering, højere gennemsnitshastighed og hyppigere grønne bølger gennem trafikreguleringer.

De fuldelektriske lastbiler giver valgmulighed mellem fem batterier med 165 kWh kapacitet og ni batterier med 300 kWh kapacitet. Når forbrændingsmotoren er fjernet, kan der placeres ét batteri i den tidligere motortunnel samt hhv. fire og otte batterier på siden af chassiset.

Batterierne kan nemt oplades med 130 kW jævnstrøm ved hjælp af et CCS-stik (Combined Charging System). Ladetiden fra komplet afladning til 80 % kapacitet er mindre end 55 min. for batteripakken med fem batterier og mindre end 100 min. for udgaven med ni batterier. Under kørslen oplades batterierne desuden delvist ved opsamling og genbrug af bremseenergien.

Da plug-in lastbilen fortsat vil være udrustet med en forbrændingsmotor, er pladsen til batterier mere begrænset på denne. Den er derfor udrustet med en batteripakke med tre batterier med 90 kWh kapacitet til drift af elmotoren med 115 kW ydeevne. Ladetiden fra komplet afladning til 80 % kapacitet udgør ca. 35 min., og ud over opladning ved opsamling og genbrug af bremseenergi kan batterierne genoplades, mens lastbilen læsses og losses.

Den hybrid-elektriske drivline er suppleret med en forbrændingsmotor på 280-360 hk. Kørestrækningen i fuldelektrisk tilstand er ca. 60 km.

I støjsvag tilstand og med en markant accelerationsevne takket være 2.200 Nm drejningsmoment i den fuldelektriske version byder begge typer på en meget anderledes og spændende køreoplevelse.

Samtidig med lanceringen af de nye plug-in hybrid og fuldelektriske lastbiler, bliver den eksisterende el-hybridbil også opdateret. Den er i dag udstyret med et 7 kW batteri, hvilket giver en rækkevidde på op til 10 km. Med de seneste opdateringer vil den fremadrettet blive udstyret med et 15 kW batteri og dermed have en rækkevidde på op til 20 km under optimale betingelser.

”Vi ved, at der er masser af både yngre og erfarne chauffører, der vil føle sig tiltrukket af ikke blot at bidrage til et mere bæredygtigt transportsystem men også at være blandt de første på landevejen bag rattet af disse fremtidssikre lastbiler”, slutter Anders Lampinen.

05.10.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

De første i Danmark: Scania sælger ladeløsninger til el-lastbiler

10.06.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania introducerer el-lastbiler til regional kørsel

07.06.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania indsætter fuld-elektriske lastbiler i minedrift hos LKAB i Nordsverige

01.03.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania skal levere op til 100 el-lastbiler til Storkøbenhavns fælleskommunale affaldsselskab Amager Ressourcecenter (ARC)

20.01.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Danmarks første plugin-hybridlastbil skal køre med medicin

18.09.2020Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania introducerer elektrificeret lastbilserie klar til serieproduktion - en milepæl i virksomhedens historie