Sådan bliver byggeriet sundt og cirkulært

Bæredygtigt byggeri er i fremmarch, men store mængder skadelige stoffer i byggematerialer slipper igennem til nye og renoverede bygninger. I et nyt online tema fra Troldtekt A/S kommer førende eksperter med deres syn på materialesundhed og indeklima – og mulige løsninger på udfordringerne.

Byggebranchen flokkes om begrebet bæredygtighed. Men der er ingen fremskridt at spore, når det gælder indholdsstoffer i byggematerialer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. Tværtimod er mængden af kemi i maling, lim, overfladebehandling, konstruktionsmaterialer og mange andre kategorier steget. 

I 2017 (de nyeste tal fra den nordiske SPIN-database) blev der på dansk grund anvendt byggematerialer, som indeholdt 19.800 ton indholdsstoffer, der er klassificeret som skadelige i Danmark og/eller EU. I 2012 var tallet 14.200 ton, mens det i 2016 var 22.500 ton. En del af udsvingene kan skyldes varierende aktivitet i byggeriet. Men på bundlinjen står, at materialesundhed slet ikke har samme fokus som for eksempel ventilation, akustik og dagslys.

– På den ene side taler alle i byggebranchen om bæredygtigt byggeri, men på den anden side har de færreste styr på, hvad der er i byggematerialerne. Bygherrer og arkitekter er ikke kemikere, så der er generelt brug for større transparens om indholdsstofferne, siger arkitekt Martha Lewis, som er Head of Materials hos Henning Larsen Architects og vandt Personprisen ved Det Bæredygtige Element i 2019.

– Byggematerialer, som indeholder uønskede stoffer, kan i mange tilfælde hverken genanvendes i nye bygninger eller nedknuses og indgå som ressource i nye materialer. Derfor spænder den her udvikling ben for den cirkulære økonomi, fortsætter hun.

Inspiration fra DGNB-certificeret testhus

Sammen med blandt andre Troldtekt A/S har Martha Lewis engageret sig i en arbejdsgruppe, som skal finde løsninger til at implementere materialepas i byggebranchen. Materialepas vil være en frivillig ordning, hvor producenterne tydeligt deklarerer, hvilke stoffer deres produkter indeholder.

Interviewet med Martha Lewis er en del af et nyt online tema fra netop Troldtekt. Temaet sætter fokus på materialesundhed og indeklima i bygninger – og foruden Martha Lewis bidrager førende eksperter fra blandt andet Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og Moe Rådgivende Ingeniører med viden til temaet.

Her indgår også en reportage fra et nyt testhus i sønderjyske Egernsund, som er opført af Gråsten Teglværk A/S med partnere som Højteknologifonden, Teknologisk Institut og Aalborg Universitet. Huset, der har opnået en DGNB-guldcertificering, tester teglværkets patenterede murblok CleanTechBlock og flere andre innovative løsninger. Listeloftet Troldtekt contrast er en af de løsninger, der bidrager til et indeklima, som er sundere end sædvanligt.

Troldtekt arbejder for sundhed og trivsel

Temaet byder også på inspiration fra andre nordeuropæiske bygninger, som udmærker sig ved at være dokumenteret sunde – med Troldtekt akustikløsninger som en del af arkitekturen. Troldtekt ønsker at bidrage til bygninger, som er sunde for mennesker at opholde sig i. Derfor arbejder virksomheden strategisk med at understøtte FN’s verdensmål nummer 3, ’Sundhed og trivsel’.

– Vi har i forvejen kortlagt indholdsstofferne i vores produkter, så vi ved, at de er sunde for mennesker. Vores plader har en lang levetid, og det er afgørende for os, at vi kun bringer sunde materialer i cirkulation i bygninger, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

Troldtekt er fremstillet af de naturlige materialer træ og cement, og som en del af Cradle to Cradle-certificeringen er akustikpladerne grundigt analyseret. Indholdsstofferne er defineret helt ned til 100 ppm (parts per million).

– I praksis betyder vores systematiske arbejde med Cradle to Cradle, at vi kender alle indholdsstoffer i vores produkter i detaljer og har dokumentation for, at de ikke indeholder skadelige stoffer. Via Cradle to Cradle går vi mere grundigt til værks end mange andre certificeringer, som blot opererer med ”indeholder ikke”-lister. Det ser vi som en forudsætning for, at vi leverer byggematerialer, som er sunde for mennesker, siger Peer Leth.

Foruden Cradle to Cradle-certificeringen har Troldtekt opnået godkendelser og certificeringer under flere ordninger, blandt andre Dansk Indeklima Mærkning, den tyske Blauer Engel og svenske SundaHus.

Læs det nye online tema om sundhed og indeklima i bygninger

10.04.2024Troldtekt A/S

Sponseret

Troldtekt skærper cirkulært fokus med ny bæredygtighedsafdeling

05.10.2021Troldtekt A/S

Sponseret

Troldtekts CSR-rapport blandt de bedste

21.06.2021Troldtekt A/S

Sponseret

Troldtekt nærmer sig 100 procent vedvarende energi på egen fabrik

09.11.2020Troldtekt A/S

Sponseret

Byggeriets efterspørgsel kræver mere certificeret træ

26.10.2020Troldtekt A/S

Sponseret

Byggeriets efterspørgsel kræver mere certificeret træ

01.10.2020Troldtekt A/S

Sponseret

Troldtekt A/S vinder DI Prisen for grøn omstilling