RPC Superfos og DBI Plastics viser energirigtige løsninger for vietnamesiske myndigheder

Tidligere besøgte en delegation fra Vietnam en række danske plastvirksomheder for at blive klogere på energiforbrug i forbindelse med plastproduktion. Besøget viste, at der er stor forskel i tilgangen til fremme af energibesparelser i virksomheder

En delegation fra Vietnam var tidligere i år på besøg hos de danske plastvirksomheder Superfos Randers og DBI Plastics..

Superfos i Randers og DBI Plastics i Stenlille lagde begge hus til en delegation fra Vietnam bestående af en række embedsmænd fra det vietnamesiske Ministry of Trade and Industry samt udvalgte provinser.

Besøget var kommet i stand som en del af Energistyrelsens myndighed-til-myndighedsprogram med Vietnam, hvor formålet blandt andet var at udveksle erfaringer vedrørende benchmarking og regulering af energitunge industrier.

Besøget på RPC Superfos gav anledning til mange gode diskussioner og udveksling af erfaringer og holdninger til energibesparelser og regulering af industrien.

Joel Kjellander, HSE manager hos RPC Superfos i Randers, fortæller om besøget:

– Vi fik en god diskussion om, hvilke målepunkter man kan bruge i produktionen samt en generel introduktion til vores arbejde med energibesparelser. Dertil blev der spurgt, om tilskudspengene fra Energistyrelsen bliver kanaliseret tilbage til energiarbejdet, hvilket de delvist gør hos os. Det er på den baggrund nemmere at udføre større og mere omkostningstunge investeringer, når pengene så at sige allerede står i banken.

Dansk reguleringsmodel for energieffektiviseringer adskiller sig fra vietnamesisk

I Vietnam har man lavet en lovgivning for udvalgte sektorer, herunder forskellige typer af plastvirksomheder, hvor der defineres mål for, hvor meget energi virksomhederne må bruge i produktionen af plastemner, fx angivet som kg/kWh.

Denne tilgang blev sammenlignet med den danske model, hvor man benytter sig af en frivillig aftale med virksomhederne om at gennemføre energieffektiviseringer mod at få et tilskud til deres PSO-betaling.

Anders Kildegaard Knudsen, miljøkonsulent hos Plastindustrien og ansvarlig for brancheaftalen med Energistyrelsen, uddyber:

– Det var interessant at se de forskellige tilgange til regulering. Den vietnamesiske delegation blev vist meget forbavset over den danske model, der i høj grad bygger på frivillighed og virksomhedernes selvjustits i forhold til at arbejde med energiledelse og udføre energibesparelser.

Han fortsætter:

– Dertil viste besøget, at selv danske virksomheder, der sammenlignet med andre lande har en høj grad af energieffektivitet, ikke kunne leve op til de benchmarks, som de vietnamesiske myndigheder havde opstillet for plastvirksomhederne. Så på den front tror jeg også, at delegationen fik inspiration til det videre arbejde.

Besøget fra den vietnamesiske delegation var arrangeret af Energistyrelsen, og erfaringerne fra Plastindustriens arbejde med energiledelse siden 2015 blev brugt som baggrund for diskussionen om brug af benchmarks i reguleringen af energiintensive virksomheder.

08.09.2023Plastindustrien

Sponseret

Mere plastemballage skal designes til genbrug og genanvendelse

10.03.2023Plastindustrien

Sponseret

Nyt grønt elselskab gæster forårsmøde

06.04.2022Plastindustrien

Sponseret

Nordic Bioplastic Conference samler nyeste fremskridt inden for biobaseret og bionedbrydelig plast

23.02.2022Plastindustrien

Sponseret

Debatten om plastemballager har brug for flere nuancer

15.02.2022Plastindustrien

Sponseret

ReSea Project hjælper virksomheder med at tage et dokumenteret miljøansvar

15.02.2022Plastindustrien

Sponseret

Plastindustrien åbner for indstillinger til Plastprisen 2022