Rotterdam Kommune vælger IT platform fra AMCS

“Affaldsindsamlingen er klar til fremtiden.”

Kontrakten underskrives med Rotterdam Kommune.

25.10.2018

Sponseret

AMCS

I sidste uge underskrev Rotterdam Kommune og AMCS Group en kontrakt på at indgå et samarbejde. Det europæiske udbud, der omhandlede implementeringen af et nyt affaldshåndteringssystem (ERP) for Rotterdams kommune, blev fornyligt givet til AMCS, som er markedsleder indenfor software til affald- og genbrugsbranchen. Det var derfor tid til at underskrive kontrakten, der varer 5 år. Direktør David Berg fra Rotterdam fortæller entusiastik om deres høje forventinger til systemet: ”Vi valgte med vilje en løsning, der har features så som intelligent ruteoptimering og -planlægning, da vi gerne vil opnå en stor reduktion af vores CO2-udledning.” Mark Abbas fra AMCS uddyber om værdien i den løsning Rotterdam har valgt at implementere: ”Med AMCS’ løsninger vil affaldsindsamlingen blive effektiviseret og optimeret, og derfor hjælpe til med at gøre Rotterdam til en renere og mere miljøvenlig by.”

Komplet løsning

Rotterdam Kommunes europæiske udbud efterspurgte en implementering af et komplet affaldshåndteringssystem. AMCS’ løsning inkluderer et integreret IT system til den interne administration, ruteplanlægning og automatiseringen af en række af Rotterdams lastbiler. Den komplette løsning skal understøtte de operative processer i Rotterdams afdeling for Affald og Genbrugsindsamling. Det handler altså om indsamlingen og håndteringen af kommunalt affald fra ca. 320.000 husstande og virksomheder, sammen med skadedyrsbekæmpelse, uddannelse på affaldsforebyggelse, genanvendelse og behandling af separeret husholdningsaffald.

Rotterdam på vej imod cirkulær økonomi

Partnerskabet mellem Rotterdam og AMCS betragtes som et vigtigt skridt i retningen af at opnå en cirkulær by. Forbedret digitalisering af affaldsindsamlingen i Rotterdam vil hjælpe byen til et højre digitalt niveau end nogensinde før. Og det er gode nyheder for alle der bor og arbejder i Rotterdam, samt for byens besøgende. Særligt når man tænker på, at ISWA World Congress finder sted i Rotterdam i 2020. International Solid Waste Association (ISWA) spiller jo en vigtig rolle på verdensplan, når det gælder genbrug og affald. Derudover, så ønsker Rotterdam Kommune at cirkulær økonomi skal være standarden inden 2030, eftersom det er byens mål at være 100% cirkulær inden 2050. Det er en udfordring som AMCS være med til, med deres digital løsninger. At hjælpe organisationer med den digitale transformering mod en cirkulær økonomi er jo trods alt en del af deres internationale slogan: ”Digital ways to a cleaner world.”

Optimering af processer

Øget effektivitet er et af de vigtigste mål i dette projekt. Det involverer optimering af alle mulige forskellige operative processer, så som indsamling og håndtering af kommunalt affald og råvarer, skadedyrsbekæmpelse, begivenheder og de hertil hørende processer inde for administration og registrering. Det er essentielt at alle ansatte, ca. 300, bliver bekendte med det nye system. Rotterdam havde med vilje kigget efter et eksisterende software system, der allerede havde bevist værdien. De ledte også efter en leverandør, der kan fungere som rådgiver i fremtiden for at sikre at Rotterdam opnår det bedst mulige afkast i det lange løb.

Godt match

På grund af det brede aspekt i udbuddet, så det ud til at Rotterdam og AMCS ville være et godt match. AMCS’ produktportefølje inkluderer nemlig løsninger for alle de elementer, som et affaldshåndteringssystem burde have. På denne måde opnår Rotterdam alle deres krav med AMCS’ eksisiterende løsning, med Backoffice System, Mobile Order Management, AMCS Route Planner og AMCS Routing Services. For Rotterdam står det klart at AMCS, som en leverandør af branche-specifik software, har alt den nødvendige ekspertise for en komplet implementation of langtidssigtet konsulent samarbejde. Det er særligt her, at AMCS’ innovation og viden om markedets udvikling kommer til at spille en vigtig rolle.

David Berg, Director hos Rotterdam City Management:

“Kommunens ultimative mål er at Rotterdam er attraktiv. Alt hvad vi foretager os, gør vi med det for øje. AMCS’ system gør det muligt for os at arbejde på en mere data-drevet måde. Dette passer rigtigt godt til Rotterdam City Managements mål om at gøre byen mere smart, renere og mere miljøvenlig. For eksempel, så er det muligt at planlægge og køre ruter på en smartere måde, og det vil resultere i færre transportbevægelser og derfor mindre udledning af CO2.”

Mark Abbas, CMO & Director of Business Development hos AMCS Group:

“De ønskede forbedringer i processer og antallet af løsninger, der skulle arbejde sammen, resulterede i et særlig kompliseret udbud i dette tilfælde. Vores udfordring i projektet er at simplificere kompleksiteten så meget som muligt for slutbrugeren af systemet. Dette gør vi ved at integrere forskellige underløsninger og, hvor det er muligt, ved at automatisere de overliggende processer. Rotterdam vil komme til at benytte de nyeste AMCS innovationer, samt størstedelen af vores standardløsninger. Vi ser frem til et godt partnerskab med Rotterdam!”

Lær mere om AMCS' løsninger og hvordan de kan hjælpe din organisation med cirkulær økonomi!

06.09.2022AMCS

Sponseret

Transport af husdyr og CO₂-emissioner

7 Essential Takeaways from our Inspire Webinar on the UPS Transport Optimization Journey

06.10.2021AMCS

Sponseret

29.06.2021AMCS

Sponseret

Towards net-zero: How are we doing?

11.03.2021AMCS

Sponseret

Are You Joining the Zer0-Waste Movement?

07.03.2021AMCS

Sponseret

Smart waste planning drives value

17.02.2021AMCS

Sponseret

AMCS Helps Waste and Recycling Companies Combat Challenges with Digital Solutions