Rent vand redder økonomien

Da PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond gik sammen om at sikre vandforsyning til tre landsbyer i Togo, var det bl.a. for at forbedre sundheden for børnene og deres familier. Men projektet har fået en uventet bonuseffekt. I dag udnytter kvinderne i landsbyerne det rene vand til at forøge deres salg af fødevarer på byens marked.

Fire af de fem medlemmer af Guèdèglèlès vandkomité..

Tilbage i 2015 startede PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond et projekt, der skulle sikre rent vand til de tre landsbyer Haïto, Baya-Copé og Guèdèglèlè i Togos sydlige Plateaux-region. Målet var at sikre de lokale skolebørn og deres familier et bedre helbred, hvilket bl.a. blev sikret ved at bygge brønde med vandpumper i byerne og opstille toiletter på skolerne. Men nu, hvor byerne har nydt godt af vandforsyningen i noget tid, viser det sig, at det rene vand har ført en uventet fordel med sig.

“Med vand fra den nye pumpe laver vi sojaost og den lokale drik tchoukoutou. Før brugte vi vandet fra floden og produkterne fordærvedes hurtigt. Med vand fra brønden holder produkterne bedre,” forklarer en af kvinderne fra vandkomitéen i Guèdèglèlè. Hver af de tre landsbyer har en vandkomité bestående af 4-6 medlemmer, som bl.a. står for at vedligeholde de nye vandsystemer og sikre, at indbyggerne i landsbyen betaler for vandet.

Bedre produkter = bedre bundlinje

Produkter som sojaosten og drikken tchoukoutou bliver solgt på markedet i Guèdèglèlè, hvor folkene fra de omkringliggende landsbyer også handler. Udover at sikre en længere holdbarhed og kvalitet af produkterne end det flodvand, der blev brugt før, giver det rene vand også mulighed for at øge produktiviteten, forklarer de kvindelige medlemmer af vandkomitéen i Guèdèglèlè.

“Nu kan man lave sojaost to gange om dagen, hvis man vil. Før kunne man ikke tilberede det to gange på en dag, da vi skulle gå langt efter vand og kun havde mulighed for at hente én gang om dagen. Nu kan man lave sojaost om morgenen, og når du ser, at det sælger godt på markedet, kan du gå hjem og lave en portion mere, da der er vand lige ved siden af”.

Den soyabaserede ost fra Guèdèglèlé holder sig længere, nu hvor de lokale kan bruge rent vand til produktionen. .

De handlende kvinder i Guèdèglèlè sørger for at bruge den større omsætning fra markedet på en fornuftig måde. De har etableret små låne-sparegrupper, som de selv administrerer. Her kan kvinderne tage små lån med lav rente til at investere i deres små forretninger og forbedre deres produktivitet. En stor del af overskuddet fra salget på markederne investerer de i låne-sparegrupperne. Siden projektet med vandforsyningen startede i 2015, er antallet af låne-sparegrupper i  Guèdèglèlè steget fra en til fire med i alt 120 medlemmer.

Udover at have løftet saniteten og økonomien i de tre landsbyer har det rene vand også medført noget, som er svært at sætte kroner og øre på, men som har stor værdi for kvinderne, der før skulle gå langt til den nærmeste flod for at hente vand.

“Der er mere frihed nu,” forklarer de tre kvinder i Guèdèglèlès vandkomité, der nu henter vand tæt på deres hjem i landsbyen.

Projektet i de tre landsbyer er det første fælles projekt i det langsigtede samarbejde mellem PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond. Siden har yderligere syv landsbyer fået adgang til rent drikkevand gennem en ny forsøgsordning med solcelledrevne vandsystemer. I slutningen af 2020 forventes det, at i alt 20 landsbyer i Togos Plateaux-region har fået adgang til rent drikkevand gennem PlanBørnefondens samarbejde med Poul Due Jensens Fond.

20.05.2021PlanBørnefonden

Sponseret

Solceller skal bekæmpe ungdomsarbejdsløshed i Benin

Effektivt samarbejde begrænser smittespredning blandt Etiopiens flygtninge

01.07.2020PlanBørnefonden

Sponseret

08.04.2020PlanBørnefonden

Sponseret

Stærke kvinder og piger kæmper for en bedre verden

26.03.2020PlanBørnefonden

Sponseret

”Jeg ønsker ikke at være en dreng, men jeg ønsker, at jeg kunne gøre det samme som drenge”

18.09.2019PlanBørnefonden

Sponseret

Dansk teknologi kan skaffe vand til verdens fattigste

05.09.2019PlanBørnefonden

Sponseret

Danmark svigter pigers uddannelse