Regeringen vil sænke mål om mere genanvendelse af affald

Miljøministeren vil i EU forsøge at stække planer om at øge målet for genanvendelse af affald. Det lave danske grønne ambitionsniveau er pinligt.

Både EU-Kommissionen og EU-Parlamentets miljøudvalg har sat ambitiøse mål for, hvor meget affald der skal genanvendes i EU 2030.

Men den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) gør nu klar til at tage til EU og bekæmpe målene om mere genbrug af affald. Det fremgår af dokumenter til Folketingets Europaudvalg, hvor ministeren søger om lynmandat til at stække miljømålene.

EU-Parlamentets miljøudvalg foreslog for nylig, at målet i 2030 bør være 70 procent, mens EU-Kommissionen mener, at målet bør være på 65 procent.

Men den danske regeringen lægger op til at støtte et forslag om at sænke barren, og af dokumentet til Europaudvalget fremgår det, at ”Danmark vil i forhandlingerne lægge meget betydelig vægt på, at de bindende genanvendelsesmål i 2025 og 2030 ikke overstiger hhv. 55 pct. og 60 pct”.

Regeringen går efter lavest mulige mål
Det klinger ikke meget af cirkulær økonomi, men i stedet af, at regeringen går efter det lavest mulige mål, og tænker mere på den danske forbrændingsindustri end på cirkulær økonomi, mener miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Sine Beuse Fauerby.

- I Danmark har vi jo en stor tradition for at brænde ting i stedet for at genanvende ressourcerne. Men i fremtiden bliver vi altså nødt til at genanvende meget mere, hvis vi skal tage hensyn til klodens begrænsede ressourcer, og derfor er det trist, at Danmark nu vil arbejde for at ambitionsniveauet sænkes. Vi mener, at Danmark burde gå forrest og skabe en succeshistorie, når det gælder genanvendelse – nøjagtig som vi har gjort det med fx vindmøller, siger Sine Beuse Fauerby.

Vil forhindre frasortering af madaffald?
Danmarks Naturfredningsforening under sig særligt over, at regeringen tilsyneladende vil arbejde for, at separat indsamling af madaffald ikke bliver et krav, men i stedet op til de enkelte medlemsstater at beslutte.

Madaffald bliver allerede i dag frasorteret i flere danske kommuner, og bliver efterfølgende lavet til biogas, mens restproduktet kan bruges til gødning på markerne.

Derudover vil regeringen have klarlagt, om andre former for genbrug end udbringning på landbrugsjord vil kunne medregnes som genanvendelse.

- Vi undrer os noget over denne udmelding. Umiddelbart kan vi kun se det som et udtryk for, at regeringen ønsker at fremme teknologier, som på ingen måder miljømæssigt er at fortrække. De gode næringsstoffer i bioaffaldet skal tilbage til jorden eller bruges til at lave nye materialer, hvis det skal tælle som genanvendelse. Vi håber ikke, at regeringen mener, at det skal tælle som genanvendelse at brænde ressourcer af, siger Sine Beuse Fauerby.

Endelig vil regeringen arbejde for, at metaller fra forbrændingsslagge kan medtælles som genanvendelse:

- Det eneste signal, det sender til de øvrige EU lande, er, at Danmark værner om affaldsforbrænding. Set fra vores stol handler det i stedet om, at man først og fremmest skal have metallerne ud inden forbrænding, siger Sine Beause Fauerby.

Se notatet til Europaudvalget her.

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej