Pris på CO2 kan åbne eksportmuligheder

En pris på CO2 bliver af flere politikere og virksomhedsledere anset som et velegnet klimapolitisk værktøj til at reducere CO2-udledning. Flere globale virksomheder anvender allerede i dag en prissætning af CO2, når de træffer investeringsbeslutninger.

27.01.2016

Sponseret

EY

På pressekonferencen ved klimatopmødet COP21 i Paris sagde præsident Barack Obama, at ”den mest elegante måde at drive innovation og reducere CO2-udslippet er ved at sætte en pris på det”. En pris på CO2 betragtes af mange samtidig som den billigste og smarteste måde at reducere CO2-udledning på og nøglen til en bæredygtig udvikling.

Opbakningen fra erhvervsledere er overvejende positiv set i globalt perspektiv. Det viser EY’s seneste rapport ”Shifting the carbon price debate”. Virksomhedsledere fra hele verden er spurgt til deres holdninger til at sætte en pris på CO2, og her er 48 % af respondenterne positive over for at sætte en pris på CO2 som en del af landets klimapolitik, og lige så stor andel af respondenterne er neutrale over for det.

Selv om vi endnu mangler at se en løsning med en fælles global pris på CO-udledning, så er der allerede virksomheder, der opererer med en prissætning, og flere venter at følge trop i de kommende år.

- ”En global pris på CO2 kan have lange udsigter, men EY’s undersøgelse viser, at 15 % af de adspurgte virksomhedsledere allerede i dag anvender en intern CO2-pris i deres investeringsbeslutninger. Og 73 % af dem som i dag ikke er underlagt CO2-prismekanismer er overbeviste om at sådanne mekanismer vil blive effektueret inden for en 5-årig periode,” siger Maria Skotte, Manager i EY’s afdeling for Climate Change & Sustainability.

Større efterspørgsel på vedvarende energiløsninger

I EY’s undersøgelse mener 78 %, at en pris på CO2 både vil medføre innovation og investeringer i energirigtige teknologiske løsninger. Det kan åbne for nye muligheder for danske virksomheder.

- ”På globalt plan vil en pris på CO2 skabe en større efterspørgsel efter energirigtig teknologi og vedvarende energiløsninger, hvor Danmark i dag står stærkt. Derfor er det en udvikling, der meget vel kan være med til at give danske teknologivirksomheder nye markedsmuligheder. Endvidere vil andre danske virksomheder, som allerede er kvotebelagte opleve en konkurrencefordel da de allerede har erfaringer og har arbejdet med effektiviseringer,” påpeger Maria Skotte og fortsætter:

- ”Med et stærkere økonomisk incitament vil vi se flere og flere virksomheder tage højde for klimarisici, bl.a. omkostninger til CO2, i deres strategiske arbejde og i investeringsbeslutninger. Det vil derfor være en gevinst for virksomheder at løbende monitorere deres CO2-aftryk og kapitalisere CO2 på besparelser gennem hele værdikæden.”

Læs rapporten: Shifting the carbon price debate

30.05.2024EY

Sponseret

Bo Øksnebjerg bliver ny partner i EY

27.05.2024EY

Sponseret

Ny guide vil hjælpe danske bestyrelser gennem CSRD

13.11.2023EY

Sponseret

EY og Axcelfuture vil gøre danske virksomheder klogere på bære-dygtighedsrapportering

22.05.2023EY

Sponseret

Bæredygtige Combineering: Fra Entrepreneur Of the Year til milliardsalg

27.04.2023EY

Sponseret

Sustainability Awards uddeler ny pris

05.03.2023EY

Sponseret

EY vil aflaste Danmarks el-net ved at flekse strømforbruget i hovedsædet