Plastindustrien: En tiltrængt affaldsreform er vejen til øget plastgenanvendelse i Danmark

Det er helt uacceptabelt, at der er fundet dansk husholdningsplast på asiatiske lossepladser, hvor det på ingen måde hører hjemme. Ifølge Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, er løsningen en tiltrængt affaldsreform.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i brancheorganisationen Plastindustrien..

TV2 kan nu dokumentere, at noget af danskernes husholdningsplast desværre ender på asiatiske lossepladser i stedet for at blive genanvendt under ordentlige forhold i Europa.

Christina Busk, der er miljøpolitisk chef i brancheforeningen Plastindustrien, mener, at det er på høje tid, at vi får gjort op med den nuværende model, hvor det er de kommunale affaldsselskaber, som har ejerskabet og dermed hovedansvaret for det indsamlede plastaffald.

Hun udtaler:  

Vi har gentagne gange stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er en god løsning, at de kommunale affaldsselskaber spiller så stor en rolle i forhold til håndteringen af forbrugernes plastaffald. Over halvdelen af den plast der lander i vores skraldespande har været i kontakt med fødevarer. Det er derfor en rigtig god plastressource, som, hvis den sorteres rigtigt, kan blive et højkvalitetsplastprodukt igen.

Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien, opfordrer helt konkret Folketinget til at tage et opgør med kommunernes monopol – den såkaldte anvisningsret – på at håndtere plastaffaldet.

Hun forklarer:

Hvis vi skal undgå at finde danske produkter på asiatiske lossepladser, så bliver vi simpelthen nødt til at få bygget et eller flere danske sorteringsanlæg, som kan få en høj kvalitet ud af plastaffaldet. Udfordringen er, at de færreste virksomheder ønsker at foretage store investeringer i Danmark, når de kommunale affaldsselskaber er så dominerende, og udviklingen har derfor stået i stampe alt for længe.

Christina Busk uddyber:

En national stærk sorteringsindsats vil gøre det muligt for nogle af vores danske genanvendelsesvirksomheder at skabe stor værdi ud af plasten efterfølgende. Det er en gevinst for både miljø, klima og antallet af grønne arbejdspladser. Og ikke mindst undgår vi, at vi bidrager til at mennesker bliver syge af ukontrollerede plastafbrændinger i Malaysia.

Industrien er i gang med at designe mere bæredygtigt

De store barrierer for øget genanvendelse af husholdningsplast i Danmark er først og fremmest de manglende sorteringsanlæg og de kommunale affaldsselskabers ringe mulighed for at følge plasten, når den forlader dansk jord.

Imidlertid kan det også være en udfordring at genanvende plastemballage, hvis produktet ikke er designet med genbrug og genanvendelse for øje.

Derfor tog Plastindustrien i år 2017 initiativ til Forum for cirkulær plastemballage, der samlede centrale aktører (producenter, detailhandlen, politikere, NGO’er m.fl.) for at sætte skub i udviklingen.

Arbejdet resulterede bl.a. i udviklingen af en designmanual, der fremhæver, hvordan emballageproducenter helt konkret bør designe emballagen, så den bliver nemmere at genanvende.

Christina Busk fortæller:

De største danske producenter af plastemballage har virkelig engageret sig i denne dagsorden og taget designmanualen til sig. Vi anbefaler f.eks. at vælge rene plastmaterialer fremfor sammensatte materialer i det enkelte produkt og i det hele taget at bruge færre forskellige plasttyper. Vi er som industri meget bevidst om også at tage ansvar for at skubbe på den grønne omstilling, og vi forventer også snart at kunne lancere en ny og opdateret version af designmanualen.

08.09.2023Plastindustrien

Sponseret

Mere plastemballage skal designes til genbrug og genanvendelse

10.03.2023Plastindustrien

Sponseret

Nyt grønt elselskab gæster forårsmøde

06.04.2022Plastindustrien

Sponseret

Nordic Bioplastic Conference samler nyeste fremskridt inden for biobaseret og bionedbrydelig plast

23.02.2022Plastindustrien

Sponseret

Debatten om plastemballager har brug for flere nuancer

15.02.2022Plastindustrien

Sponseret

ReSea Project hjælper virksomheder med at tage et dokumenteret miljøansvar

15.02.2022Plastindustrien

Sponseret

Plastindustrien åbner for indstillinger til Plastprisen 2022