Pilotprojekt: Med Guidet Navigation er ruteinformation digitalt tilgængeligt for Veolia-chauffører i Tyskland

Chauffører er begejstrede for det mobile system til indsamling af papir og pap fra dør til dør.

30.04.2020

Sponseret

AMCS

De erfarne chaufførers viden om, hvordan ruter køres på den mest effektive måde, er nu digitalt tilgængelig for andre kollegaer. “For Veolia Germany er dette en af de største fordele ved guidet navigation”, siger Malte Zinke, Project Manager Logistics, der på vegne af Veolia Umweltservice Süd GmbH fører tilsyn med et nystartet pilotprojekt med AMCS Guided Navigation i den tyske by Coburg. Han svarer på en række spørgsmål - herunder spørgsmålet om, hvorfor Veolia Germany valgte at starte pilotprojektet med AMCS Guided Navigation, og hvad han forventer som den største fordel ved det mobile system.

  • Veolia Germany har startet et pilotprojekt med guidet navigation til indsamling af papir og pap fra dør til dør.
  • De erfarne chaufførers viden om, hvordan de forskellige ruter bedst kan køres, er blevet gjort digitalt tilgængelig for samtlige chauffører.
  • Chaufførerne ville ønske, at de havde haft denne funktion til rådighed noget før.
  • Veolia Germany forventer at reducere den tid, der bruges til affaldsindsamling, med 10-15 %.
  • Guidet navigation bidrager løbende til en bedre kundeservice.
  • Veolia Germany har nu mulighed for hele tiden at forbedre sine indsamlingsprocedurer.
  • En anden fordel er, at det nu er nemmere at sikre compliance og stille den nødvendige information til rådighed for kommunale affaldshåndteringsvirksomheder; öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE, agenturet for offentlig bortskaffelse).

Hvor mange indsamlingskøretøjer er udstyret med AMCS Guided Navigation?

Dette er et pilotprojekt om navigation i forbindelse med indsamling af papir og pap fra dør til dør i Coburg-distriktet. Der er blevet udvalgt en række køretøjer og chauffører til dette pilotprojekt. Hvis resultaterne er positive, vil pilotprojektet blive udvidet til at omfatte alle køretøjer, der anvendes i distriktet.

Hvordan blev Veolias indsamlingsprocedure organiseret uden guidet navigation?

Til at starte med blev ruterne planlagt strategisk, og derefter blev indsamlingsdagene for de enkelte kommuner sat ind i en affaldskalender. På denne baggrund blev chauffører og renovationsarbejdere tildelt de tilgængelige køretøjer, og deres mangeårige erfaring gjorde, at de kendte ruterne ud og ind. En af ulemperne ved denne form for affaldsindsamling er manglen på fleksibilitet, og at chaufførerne kun kan tildeles et begrænset antal ruter. I tilfælde af sygdom eller ferie skal der indsættes mindre erfarne afløsere, der skal have adgang til den nødvendige information for at kunne udføre deres arbejde - herunder kort og rutelister.

Hvorfor valgte Veolia guidet navigation?

Med guidet navigation håber vi på at kunne digitalisere de mere erfarne chaufførers kendskab til og erfaring med ruterne, således at den viden til enhver tid er tilgængelig for samtlige chauffører, herunder de mindre erfarne. På denne måde kan vi give vores kunder den bedst mulige service og sikre, at indsamlingsproceduren hele tiden forbedres.

Hvordan har chaufførerne taget imod den guidede navigation?
Chaufførerne ville faktisk ønske, at de havde haft denne funktion til rådighed noget før. Derudover bidrager guidet navigation til et mere sikkert arbejdsmiljø for chaufførerne. Informationen er ikke længere kun tilgængelig for chaufføren i form af et kort og en liste over gaderne - den annonceres også som en talebesked, og efter min mening øger dette chaufførens sikkerhed betydeligt, eftersom chaufføren hele tiden kan have begge hænder på rattet.

Hvad er resultatet indtil videre?

Vi forventer at spare ca. 10-15 % af chaufførernes tid, hvis de mindre erfarne chauffører bruger guidet navigation. Hvis der opstår fejl under udførelsen af en ordre, kan chaufførerne nu gå tilbage til den information, de har fået digitalt. På alle andre ruter vil vi kunne opretholde det samme kundeserviceniveau.

Hvordan er guidet navigation med til at forbedre den service, der leveres til borgerne?

Guidet navigation mindsker risikoen for at begå fejl, f.eks. glemme eller springe skraldespande over, hvilket vil føre til et fald i antallet af kundeklager. Derudover giver guidet navigation også mulighed for at besvare kundernes spørgsmål, herunder hvorfor en skraldespand på en bestemt adresse ikke er blevet tømt, samt på hvilken dato skraldespanden sidst er blevet tømt. For os vil denne smarte funktion gøre det muligt for os at tilføre merværdi til örE (öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, agenturet for offentlig bortskaffelse). Hvis vi får spørgsmål om, hvornår vores køretøjer har været på hvilke gader eller på hvilke adresser for at indsamle affald, kan vi med det samme stille denne information til rådighed, så forespørgsler kan blive behandlet hurtigt og med gennemsigtighed. Man behøver ikke engang at bruge et identifikationssystem for at se en besøgshistorik, når der er et specifikt behov for dette.

Hvordan bidrager guidet navigation til Veolias overordnede driftsparametre?

Med guidet navigation bidrager AMCS til en række af Veolias overordnede driftsparametre, herunder reduceret tid til oplæring af chauffører, deling af viden om ruter på en digital platform og forbedring af servicens kvalitet, herunder at ingen skraldespande bliver glemt eller sprunget over. Derudover mindsker guidet navigation sikkerhedsrisikoen takket være de allerede planlagte ruter, hvilket bidrager til både offentlighedens og chaufførens sikkerhed – og dermed forbedres den samlede trafiksikkerhed.

Veolia er verdenskendt for sin håndtering af fast og flydende ikke-farligt og farligt affald. Virksomheden indgår i hele affaldets livscyklus - lige fra indsamling og sortering/behandling til genanvendelse og prioriterer genindvindingen af ressourcer meget højt. Som interessent i den cirkulære økonomi udvikler Veolia innovative løsninger for at øge hastigheden for genanvendelse af affald samt omdannelse til stof eller energi.

Se video om guidet navigation til Veolias her

06.09.2022AMCS

Sponseret

Transport af husdyr og CO₂-emissioner

7 Essential Takeaways from our Inspire Webinar on the UPS Transport Optimization Journey

06.10.2021AMCS

Sponseret

29.06.2021AMCS

Sponseret

Towards net-zero: How are we doing?

11.03.2021AMCS

Sponseret

Are You Joining the Zer0-Waste Movement?

07.03.2021AMCS

Sponseret

Smart waste planning drives value

17.02.2021AMCS

Sponseret

AMCS Helps Waste and Recycling Companies Combat Challenges with Digital Solutions