Pilotprojekt: Implementering af ISO 26000 i små og mellemstore virksomheder

- Læs om pilotprojektet og erfaringer fra Gran Living og Eltwin.

Med en indstilling om, at små og mellestore virksomheder også kan tage ansvar inden for CSR og bæredygtighed, lancerede Erhvervsstyrelsen og Dansk Standard i januar i år projektet; Pilotprojekt: Implementering af ISO 26000 i små og mellemstore virksomheder. Formålet er at udbrede kendskabet til og brugen af standarden ISO 26000 blandt små og mellemstore virksomheder og på den måde øge og udvikle den ansvarlige vækst i Danmark.

“Vi ved fra undersøgelser, at de mest succesfulde virksomheder anvender standarder, men også at de små og mellemstore virksomheder halter bagefter. Vi håber, at erfaringer fra dette projekt kan vise vejen for andre mindre virksomheder.  Derfor er vi i Erhvervsstyrelsen meget glade for partnerskabet med Dansk Standard om udbredelsen af ISO 26000 blandt små og mellemstore virksomheder,” Marie Voldby, Erhvervsstyrelsen.

Seks små og mellemstore virksomheder deltager i projektet, som skal gøre dem fortrolige med at arbejde med CSR og bruge ISO 26000 i praksis. Det er ofte en udfordring for virksomheder, at komme i gang med, når man som mange små og mellemstore virksomheder ikke har ansat medarbejdere til specifikt at arbejde med CSR.

Heldigvis giver projektet virksomhederne konkrete værktøjer til, hvordan de kan arbejde systematisk og strategisk med samfundsansvar og ikke mindst få nye perspektiver på processer, muligheder og udvikling.

Som en del af projektet, vil de deltagende virksomheders erfaringer fra forløbet for første gang blive præsenteret ved CSR Awards 2014, hvor Erhvervsstyrelsen, Dansk Standard og Deloitte Sustainability afholder site-eventet ”Hvordan kan strategisk CSR styrke forretningen for små og mellemstore virksomheder?” 

Vi har talt med repræsentanter fra to af de deltagende virksomheder og spurgt ind til udfordringer, øjenåbnere og anbefalinger. Læs her, hvad Eltwins kvalitets- og miljøchef Pia Byrial og Gran Livings design direktør og ejer Kathrine Gran Hartvigsen sagde.

Hvorfor valgte I at deltage i Pilotprojekt: Implementering af ISO 26000 i små og mellemstore virksomheder?
Pia Byrial: ISO26000 er et kundekrav.
Kathrine Gran Hartvigsen: Vi valgte at deltage i projektet, da vi ser samfundsansvar og dermed CSR som et krav, som vi skal leve op til i fremtiden. Vi så derfor projektet som en god mulighed for at få hjælp til at få vores CSR-arbejde sat i system. Dette for at forbedre vores leverandør- og risikostyring og dermed få en konkurrencefordel.

Projektet er cirka halvvejs - hvad har I fået ud af at deltage indtil nu?
Pia Byrial: Det kræver overskud og dermed god ledelse at have energi til at bekymre sig og tage hånd om andre mennesker. I Eltwin er vi ikke for små til tage et ansvar for samfundet men store nok til, at det får betydning! Eltwins slogan er: ”Big enough to matter – Small enough to care.”
Kathrine Gran Hartvigsen: Vi har fået sat fokus på CSR-arbejdet og har skullet tage stilling til, hvad vi vil og ikke vil CSR-mæssigt samt fået sat system på leverandør- og risikostyringen.

Hvilke anbefalinger vil I give videre til andre små og mellemstore virksomheder, der gerne vil arbejde mere strategisk med CSR og bæredygtighed? 
Pia Byrial: CSR starter i ledelsen og skal være forankret i ledelsen. Deltagelsen i projektet har været en stor hjælp i forhold til at drive processen med at få CSR-organisationen på plads, så den i dag består af topledelsen. Det har klart været en fordel, at der er kommet fagfolk udefra, der har kridtet den CSR-bane op, som det giver mening for Eltwin at være på – og måske afmystificere det hele lidt. 
Kathrine Gran Hartvigsen: Sørg for at afsætte tid til arbejdet med CSR, selvom det kan virke uoverskueligt i en presset hverdag. Brug ISO26000 som grundsten i opbygningen af politikker m.m., da det gør det lettere at komme i gang. Også selvom man ikke ønsker at ende med en certificering.

Læs mere på: http://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2014/9/smaa-virksomheder-store-nok-til-s...

Alle de nominerede til CSR Awards på plads

10.09.2015CSR Fonden

Sponseret

Her er de nominerede til CSR Partnership Prize 2015

19.08.2015CSR Fonden

Sponseret

Indstil dit CSR-partnerskab til CSR Partnership Prize!

09.07.2015CSR Fonden

Sponseret

Indstil et værdigt vinderpar til CSR Partnership Prize 2015

25.06.2015CSR Fonden

Sponseret

Nu kan du indstille virksomheder til CSR Environment Prize

22.06.2015CSR Fonden

Sponseret

19.06.2015CSR Fonden

Sponseret

Husk at indstille din virksomhed til CSR Awards 2015 inden sommerferien!