Paris går først i kampen om at indføre bæredygtig transport i byen

I den franske hovedstad Paris iværksættes nu flere tiltag til udfasning af transportmidler med dieselmotor med et forslag om et totalt forbud i 2025. I København arbejdes der også med at indføre bæredygtige transport.

Paris påtænker at udfase diesel og vil fremover satse på alternative brændstoffer..

I Paris har man allerede forbudt små dieselkøretøjer indregistreret før 2001 at køre ind i byen. For at gennemføre dette forbud har man indført et system med farvekodede mærkater. Dette forbud vil blive udvidet med nye tiltag, og transportvirksomhederne i Paris søger derfor allerede nu aktivt efter alternativer til vitale serviceydelser som eksempelvis varelevering med lastbiler og passagertransport. 

Franprix, som er en førende fødevarevirksomhed i den franske hovedstad, har på nuværende en flåde bestående af gasdrevne Scania lastbiler, hvilket udover at reducere støjniveauet også reducerer emissionerne af kvælstofilte og partikler. Og nu er flere busvirksomheder, som driver skolebusser for lokalmyndighederne i Paris, også i gang med at implementere alternative løsninger til diesel.

I København arbejdes der også med at indføre bæredygtige transport. Bl.a. anvendes biogas til drift af byens renovationsbiler, ligesom der er sat enkelte hybridlastbiler ind til støjsvag natdistribution af dagligvarer. 

- Men det er en udfordring at få alle de køretøjer, der færdes i København over på alternative drivmidler. Måske kommer vi til at opleve myndighedskrav i København svarende til det forslag, Paris er i gang med, udtaler Scania Danmarks salgsdirektør Anton Freiesleben.

05.10.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

De første i Danmark: Scania sælger ladeløsninger til el-lastbiler

10.06.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania introducerer el-lastbiler til regional kørsel

07.06.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania indsætter fuld-elektriske lastbiler i minedrift hos LKAB i Nordsverige

01.03.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania skal levere op til 100 el-lastbiler til Storkøbenhavns fælleskommunale affaldsselskab Amager Ressourcecenter (ARC)

20.01.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Danmarks første plugin-hybridlastbil skal køre med medicin

18.09.2020Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania introducerer elektrificeret lastbilserie klar til serieproduktion - en milepæl i virksomhedens historie