Nyt projekt gentænker skraldemandens rolle

Øget fokus på affaldssortering og genanvendelse skaber en ny hverdag for renovationsmedarbejderne, som i højere grad skal gå i dialog med borgere og have viden om cirkulær økonomi. Nyt projekt skal binde borger og den kommunale affaldsbranche sammen.

29.09.2021

Sponseret

Naboskab

Af Bettine Romme Andersen, vpt.dk

Skraldespande hober sig op i baggårde og på villaveje. Der skal sorteres og genanvendes som aldrig før, og i den proces kan der opstå mange spørgsmål om, hvor kartonner, poser, dåser og bøtter skal hen.

Her skal renovationsmedarbejderen i højere grad på banen end tidligere, og det kræver nye kompetencer at kunne gå i dialog med borgerne, og det kræver viden om genanvendelse og cirkulær økonomi.

Den forandring af renovationsmedarbejdernes kerneopgave skal et nyt projekt hjælpe med at afdække, og der skal afprøves nye løsninger, som skal styrke samspillet mellem borgerne og de kommunale medarbejdere om sortering og indsamling af affald. Opgaven med mere og bedre sortering kan kun løses i fællesskab.

Sortering og indsamling er en fælles opgave

Projektet "Fremtidens renovation og mennesket bag kerneopgaven" er sat i søen af Fremfærd Bruger og udføres i et samarbejde mellem KL, 3F og konsulentvirksomheden Naboskab. Projektet ønsker at skabe opmærksomhed om renovationsmedarbejderens vigtige rolle i den grønne omstilling på affaldsområdet.

- Kommunerne har en meget stor opgave med at rulle nye ordninger ud til borgerne. Det handler om handling og implementering med fokus på at finde gode løsninger i det samspil, der er mellem borgere, renovationsmedarbejdere og kommuner, siger Anders Christiansen, der er projektleder fra KL.

Derfor vil projektet have fokus på samskabelse i to-fem kommuner, som skal udvælges til at være med i en etårig periode. Der vil også være fokus på, hvordan renovationsmedarbejdernes kompetencer udvikles, så der kan skabes anerkendelse og opbakning til deres kerneopgave.

Kommune får støtte til idegenerering og afprøvning

I projektet er der fokus på, at de deltagende kommuner har forskelligartede arbejdsvilkår i forhold til boligtyper, så der kan udvikles og testes løsninger på flere udfordringer, alt efter om det er etageejendomme, villaveje eller sommerhusområder, som renovationsmedarbejderne arbejder i.

Det er adfærdsdesignere og konsulenter fra Naboskab, som skal stå for de konkrete opgaver i projektet med rådgivning, vidensdeling, workshops og evaluering i de enkelte kommuner.

- De deltagende kommuner får stillet noget materiale og viden til rådighed fra Naboskab, som vil facilitere en proces med at finde brugbare løsninger på deres udfordringer, siger den anden projektleder, Morten Hofmann Rytter, der er konsulent i 3F.

Det er en forudsætning, at de deltagende kommuner har helt eller delvist hjemtaget affaldsområdet.

Interview skal gøre klogere

Inden kommunerne starter med idegenerering og samskabende processer med borgere og medarbejdere, vil Naboskab kortlægge den eksisterende viden og udarbejde en kvalitativ forundersøgelse. I undersøgelsen skal der indgå interview med en række centrale aktører for at blive klogere på problemstillingerne.

- Vi vil interviewe op mod 25 nøglepersoner fra kommuner, affaldsselskaber, medarbejdere og eksperter fra universiteterne. Den viden skal være fundamentet for det videre arbejde med de lokale workshops og forandringsprojekter, siger projektleder Jonathan Jakobsson fra Naboskab.

Der bliver også tilknyttet en følgegruppe bestående af andre kommuner, affaldsselskaber og interessenter, herunder Dansk Affaldsforening.

Erfaringer skal komme alle kommuner til gavn

Det etårige forløb afsluttes med en evaluering og erfaringsopsamling, som skal komme alle kommuner, affaldsselskaber og interesserede til gode.

- Vi håber, der kommer nogle gode eksempler på, hvordan udfordringerne kan løses, og som kan spredes til de øvrige kommuner, så de kan komme i mål med øget genanvendelse, siger Anders Christiansen fra KL.

Projektet planlægger et afsluttende webinar, hvor de samlede erfaringer kan deles. Vpt.dk følger projektet og vil løbende skrive om udviklingen.

Artiklen er oprindeligt udgivet på vpt.dk.

29.09.2021Naboskab

Sponseret

Nyt projekt gentænker skraldemandens rolle