Nyt boligområde sætter naturen for bordenden

Et ægtepar på Nordstevns med et stort stykke landbrugsjord omkring deres gård udstykker nu til boligkvarter med naturen som omdrejningspunkt. De har allieret sig med Danmarks Naturfredningsforening.

Ægteparret Käte M. Gjørup og Anker Nielsen er i gang med at omdanne landbrugsjorden omkring deres gård syd for Køge til et livgivende bolig-natur-område. Et sted, hvor naturen sidder for bordenden, og hvor dyrelivet får et tiltrængt helle i det ellers så vidstrakte landbrugslandskab på Stevns. Navnet er Nicolinelund.

Parrets 27 hektar landbrugsjord kunne nemt transformeres til et tæt bebygget boligkvarter med brede lige veje, høj bebyggelsesprocent, tætpakkede rækkehuse, hegn og ligusterhække. Men parret vil noget andet.

- Vi er ret nye i det hér, men fundamentalt er vores ønske at byudvikle uden at naturafvikle. Vi gør det på denne måde, fordi vi som mange andre vil tage ansvar for naturen, biodiversiteten og klimaet, fortæller Käte M. Gjørup.

Fokus på truede arter

Parret har netop indgået samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, og hensigten er at anlægge Nicolinelund efter de samme principper for arealanvendelse, som foreningen anbefaler.

- Vi genetablerer naturen i området med både hjemmehørende og lokale planter og med særlig fokus på truede arter, så naturen frit kan udfolde sig” fortæller Anker Nielsen.

Både haver og fællesarealer skal bidrage til biodiversiteten, der løbende monitoreres. I planarbejdet har biodiversitetsforsker Rasmus Ejernæs fra Århus Universitet givet gode råd, og det samme har formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, Michael Løvendal Kruse.

Sætter nu standard

Han beskriver Nicolinelund som nytænkende.

- Nicolinelund er starten på en ny bevægelse, fordi det sætter en ny naturstandard for fremtidens villakvarter, siger Michael Løvendal Kruse.

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Gjerding, venter sig meget af samarbejdet med Nicolinelund.

- Vi betragter Nicolinelund som en form for laboratorium, hvor vi sammen kan afprøve ideer og udvikle et eksempelprojekt, hvis principper kan inspirere naturvenlig byudvikling landet over, siger Maria Reumert Gjerding.

Nicolinelund kommer til at ligge i Strøby Egede, syv km syd for Køge, og kommer til at omfatte fire nye landsbyer med giftfrie, naturvenlige haver anlagt omkring gadekær, søer og grøfter, frugtlunde og en eng på mere end 40.000 m2 med natursti direkte til havet.

Fakta om Nicolinelund

  • Nicolinelund omdanner 27 ha landbrugsjord til bæredygtigt bolig-natur-område.
  • Mere end 60% af arealet vil med eng, vådområder og naturvenlige haver bidrage direkte til biodiversiteten.
  • Hele området tilmeldes Danmarks Naturfredningsforenings Giftfrie Haver.
  • Engen vil udgøre en vigtig naturkorridor mellem havet og Natura 2000 området Tryggevælde Ådal.

Kom med mandag d. 16 marts

  • Danmarks Naturfredningsforening og bolig-naturområdet Nicolinelund lige syd for Køge har indgået et samarbejde, der skal vise vej til, hvordan vi kan byudvikle uden samtidig at naturafvikle.
  • Samarbejdet markeres med et åbent festligt arrangement i Nicolinelund mandag d. 16 marts fra kl. 15 - 17.
  • Her vil det være muligt at høre mere om projektet og der vil være taler fra bl.a. Maria Reumert Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
  • Du kan læse mere om arrangementet på Nicolinelunds hjemmeside.

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej