Nye anbefalinger til at håndtere klimarisici i den finansielle sektor

Det bliver lettere at adressere og håndtere klimarisici i den finansielle sektor med nye anbefalinger af Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

09.01.2018

Sponseret

EY

Der har den seneste tid været stor efterspørgsel på en internationalt anerkendt ramme for, hvordan virksomheder skal rapportere om klimarisici. Dette har fået TCFD, etableret af Financial Stability Board (FSB), til at udarbejde en række anbefalinger, som skal hjælpe virksomheder med netop dette.

Ved anvendelse af anbefalingerne sikres et omhyggeligt arbejde med klimarisici inden for essentiel virksomhedspraksis, der omfatter integrering i styringsprocesser, strategi, risikostyring og måling. Anbefalingerne kan anvendes af alle organisationer - og foruden virksomheder i den finansielle sektor, kan anbefalingerne også anvendes i nogle højrisiko, ikke-finansielle sektorer, såsom energi- transport- eller landbrugssektoren.

Derfor skal virksomhederne agere nu

Implementeringen af anbefalingerne kan være en omfattende og lang proces, da det sandsynligvis vil kræve forandringer og nytænkning i styrings- og risikovurderingsprocesser. Det kan på lang sigt være positivt for virksomheden, da rapportering af værdifulde informationer om klimarisici oftest efterspørges af investorer og inkluderes i investeringsbeslutninger. Jo tidligere en virksomhed begynder at arbejde med TCFDs anbefalinger, des hurtigere vil virksomheden drage nytte af dem.

Klimarisici skal inkluderes i finansielle indberetninger

Ifølge anbefalingerne skal klimarisici inkluderes i finansielle indberetninger og bør være underlagt passende interne styringsprocesser, svarende til andre regnskabsaflæggelsesprocesser af økonomi- og revisionsudvalg.

Der skal ifølge anbefalingerne derfor præsenteres kvantitative oplysninger i form af målinger om økonomiske konsekvenser, som klimarelaterede risici har eller kunne have for en virksomhed. Det kunne eksempelvis være nedskrivninger af aktiver, indvirkning på pengestrømme fra driften, nettoresultat eller adgang til kapital.

Anvendelse af fremadrettede analyser

Anbefalingen lyder på at inddrage fremadrettede scenarieanalyser, såsom 2ºC scenarier, i virksomheders strategiplanlægning – og i særdeleshed virksomheder, der opererer eller investerer i kulstofintensive områder grundet større risici. Scenarieanalyser vil give investorer relevante informationer, der kan være behjælpelige til at vurdere, hvordan virksomheder har tilpasset deres virksomhedsstrategi i overensstemmelse med kravene for håndtering af drivhusgasser i Paris-aftalen.

Større fokus på risici og muligheder forbundet med overgangen til lavere kulstoføkonomi

TCFD foreslår, at klimarisici integreres i eksisterende procedurer for risikostyring. TCFD inddeler risici i to kategorier:

  • Overgangsrisici til lavere kulstoføkonomi der omfatter politik og jura, teknologi, omdømme og markedsændringer for at nedsætte og tilpasse krav til klimaændringer; og
  • Klimarisici forbundet med de fysiske påvirkninger.

Ud over klimarisici anbefaler TCFD også, at virksomheder rapporterer om klimarelaterede muligheder så som ressourceeffektivitet, energikilder, tjenester, markeder og modstandsdygtighed.

Oplysninger bør have høj kvalitet

Ligesom finansielle oplysninger, bør oplysninger om klimarisici have høj kvalitet, hvilket betyder at de skal defineres, indsamles, registreres og analyseres nøje. Dette vil medføre, at antagelser om fremadsigtet information kan spores tilbage til deres kilder.

Du kan læse mere om EYs rapport om anbefalingerne her.

13.11.2023EY

Sponseret

EY og Axcelfuture vil gøre danske virksomheder klogere på bære-dygtighedsrapportering

22.05.2023EY

Sponseret

Bæredygtige Combineering: Fra Entrepreneur Of the Year til milliardsalg

27.04.2023EY

Sponseret

Sustainability Awards uddeler ny pris

05.03.2023EY

Sponseret

EY vil aflaste Danmarks el-net ved at flekse strømforbruget i hovedsædet

24.11.2022EY

Sponseret

Danmark i top-3 på globalt energiindeks

01.11.2022EY

Sponseret

Virksomheder, tag stilling ud fra data i forsyningskæden