Ny undersøgelse: Turister kommer efter kyster og natur

Pas på kysterne og naturen. Det er nemlig dem, turisterne kommer efter. Det viser en helt ny undersøgelse fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

Det er Danmarks kyster, strande og særlige naturområder, som de fleste turister er mest tilfredse med..

De frie kyster - de langstrakte strande og den beskyttede natur. Hele 69 procent af de adspurgte gæster siger, at det er kysterne, strandene og særlige naturområder, de er mest tilfredse med, når de besøger Danmark. 
Danmarks Naturfredningsforening er glade for resultatet, der er helt i tråd med foreningens kamp for at bevare de enestående kyster.

Unikke kyster
- Vi oplever et konstant politisk pres fra regeringen for at åbne op for byggeri eller anlæg ved kysterne. Vi har skarpt advaret mod at åbne op for det udsalg. Den unikke danske kystnatur er vores fælles arvesølv og en magnet for turismen. Med den nye undersøgelse er det synspunkt igen fuldt ud underbygget, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
Dansk Kyst- og Naturturisme har udført analysen i samarbejde med 40 danske feriesteder. Flere end 9000 feriegæster i Danmark fordelt på nationaliteterne dansk, tysk, norsk, svensk, hollandsk, britisk og ”øvrige” er blevet spurgt til en lang række parametre, der har betydning for tilfredsheden med en afholdt ferie. Gæsterne er ikke fuldt ud tilfredse med for eksempel skiltning, toiletforhold eller et områdes vedligeholdelse.

Høj tilfredshed
Turisterne er blevet bedt om at vurderer de bedste oplevelser. Den gennemsnitlige tilfredshed på tværs af alle naturforholdene er høj, med en gennemsnitlig score på 4,6.
Næsten 7 ud af 10 af de adspurgte feriegæster har besøgt eller forventer at besøge naturområder som fx strande, kyst, nationalparker eller lignende i forbindelse med deres ophold.
De feriegæster, som har besøgt eller forventer at besøge naturområder, har vurderet strand og kyst samt særlige naturområder højest. Omvendt er naturvejledning og guidede rundture samt naturlegepladser og lignende blevet vurderet lavest.

Kystturisme en vindersag
- Det kan løses ude i kommunerne uden, at det kræver de store indgreb på strand eller kyst. Kystturismen har afgørende betydning i kystsamfundene og jeg er sikker på, at man her gerne vil lytte til behovet fra gæsterne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.
Regeringen forsøger netop nu at gøre privat kystsikring langt lettere end i dag. Regeringen vil i den forbindelse blandt andet fjerne detnuværende selvstændige krav i lovgivningen om hensyn til kystlandskaber og kystnaturen, og gøre det lettere at lave hård kystsikring og kystsikre også ubebyggede kyststrækninger.

Bekymring over kystsikring
Danmarks Naturfredningsforening har opfordret regeringen til at tage hensynene ind i lovteksten igen og droppe kystsikringsanlæg på kyster uden bebyggelse. Synspunktet bakkes op af Kommunernes Landsforening og Friluftsrådet, der i deres høringssvar har udtrykt bekymring for, at natur- og landskabshensyn fjernes som selvstændige hensyn i formålet med loven.
Undersøgelsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme har også listet turisternes dårligste oplevelser. De to i bunden er ”prisen i forhold til kvalitet” og ”vejret”.

Danmarks Naturfredningsforening​ inviterer til dialog
Danmarks Naturfredningsforening har gode erfaringer med at samarbejde på tværs af sektorer for bæredygtig udvikling, og vi inviterer gerne turistorganisationer, kommuner og andre til konstruktiv dialog, så vi kan samtænke en sikring af vores enestående frie kyster med endnu flere tilfredse turister til Danmark.

...........................................................................................................................

FAKTA: 

Kystlinjen bliver mindre
Kysterne er truet af, at kystlinjen de sidste 200 år er blevet flere hundrede kilometer kortere på grund af:

  • Indvinding af land – typisk fjorde, der er blevet inddæmmet og pumpet tørre til landbrug
  • Bebyggelse
  • Kystsikring

Klimaændringerne er også en trussel mod kysterne. Storme bliver kraftigere og hyppigere, vandstanden i havet stiger, og der kommer mere og heftigere nedbør.


Kysterne er under pres
Kysterne er også under pres af et politisk ønske om mere byggeri og dermed skatteindtægt. De har ellers været beskyttet, siden de blev omfattet af naturbeskyttelsesloven i 1937. Loven sikrer en 100 meter beskyttelseslinje ved kysten. I 1994 blev strandbeskyttelsen udvidet fra 100 meter til 300 meter.
Men i det sidste årti har vi set beskyttelsen blive afløst af flere lempelser i lovgivningen og mere byggeri ved kysterne.

Læs mere om kysterne her

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej