Ny undersøgelse bekræfter stigende bæredygtighedskrav til SMV’er

En ny undersøgelse viser, at over halvdelen af danske SMV'er oplever, at de skal dokumentere deres bæredygtighedsindsats - og flere forventer at skulle gøre det i fremtiden.

Denne udvikling understreger behovet for at udnytte støttemuligheder som SMV:Grønne Kompetencer, hvor SMV'er kan ansøge om tilskud til bæredygtighedsuddannelse.

 

Bæredygtighedskrav stiger for SMV'er

I dag står SMV'er over for en stadig stigende strøm af krav og forventninger til deres bæredygtighedsindsats. Ifølge den seneste undersøgelse udført af Epinion for Danmarks Erhvervsfremmestyrelse, står 56% af SMV'er over for krav om dokumentation af deres bæredygtighedsindsats, og yderligere 69% forventer at skulle håndtere disse krav i fremtiden. 

Dog kommer kravene til bæredygtighed ikke kun fra investorer, kapitalformidlere og banker. Myndigheder forventes også at skærpe deres lovkrav i de kommende år. Det stiller SMV'er over for en række udfordringer, at skulle kunne dokumentere deres indsatser på bæredygtighedsfronten.

Krav til dokumentation af bæredygtighed

Kravene inkluderer i stigende grad behovet for dokumentation af virksomheders bæredygtighed. I dag melder SMV'er, at de allerede nu bliver mødt med krav om dokumentation af deres bæredygtighedsindsats.

Det er imidlertid ikke en problemfri opgave for SMV'er at opfylde disse krav. Kun 42% af dem, der oplever krav til bæredygtighed, kan i øjeblikket leve op til dem i høj eller meget høj grad. Der er også betydelig variation mellem forskellige brancher i, hvorvidt virksomheder kan opfylde disse krav til dokumentation.

Krav til miljø- og klimamæssige forhold

Når det kommer til specifikke ESG-områder, er det især miljø- og klimamæssige forhold, der står i fokus. Hele 86% af SMV'er med 50-249 ansatte oplever krav inden for dette område. Større SMV'er bliver også oftere stillet over for krav inden for flere ESG-områder, mens mindre SMV'er ofte har svært ved at kategorisere de krav, de møder. Konkret oplever over halvdelen af SMV'er krav inden for miljø- og klimamæssige forhold, mens en mindre andel oplever krav vedrørende sociale forhold og krav inden for ledelsesmæssige forhold.

Vigtigheden af dokumentation for bæredygtighed

Mange SMV'er engagerer sig i bæredygtighedsarbejdet, men det er kun en mindre andel, der tager skridtet til at dokumentere deres indsats. Det er især SMV'er inden for industri, råstofsektoren og forsyningssektoren, der er de mest aktive med deres bæredygtighedsinitiativer.

Det er særligt værd at bemærke, at mindre SMV'er ifølge undersøgelsen, generelt har mindre fokus på dokumentation og synliggørelse af bæredygtighed, hvilket repræsenterer et uudnyttet potentiale.

Få betalt udgifterne til din virksomheds kompetenceløft

Hvis din virksomhed lever op til en række enkle krav, kan du ansøge og få op til 60.000 kr. i støtte fra SMV: Grønne kompetencer, der eksisterer under Virksomhedsprogrammet.

Virksomhedsprogrammet er et succesfuldt signaturinitiativ fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor godt 5000 danske SMV’er indtil videre har fået del i 850 mio. kr., der i første ombæring stammede fra genoprettelsesfonden EU-REACT og siden er blevet suppleret, blandt andet på finansloven.

Støttemidlerne fordeles gennem forskellige udviklingsspor indenfor bl.a. digitalisering, eksport og grøn omstilling, som drives af de regionale erhvervshuse i Danmark.

Puljen åbner lige om lidt

Inden længe, d. 13. september for at være præcis, åbnes der igen for sluserne til puljen SMV: grønne kompetencer, hvor SMV'er kan søge støtte til kompetenceopbygning indenfor netop de ESG-discipliner, de har brug for.

Det kræver blot, at du lever op til nedenstående krav, en egenbetaling på 9000 kr. samt medfinansiering i egne timer tilsvarende de støttemidler, du får tilkendt.

Din virksomhed skal altså:

  • Leve op til EU’s kriterier for definitionen af en SMV
  • Beskæftige mellem 2-249 årsværk
  • Have dansk CVR-nummer
  • Have mindst ét afsluttet årsregnskab
  • Have positiv egenkapital

SMV: Grønne Kompetencer - to muligheder for støtte:

Voucher 1

Dette tilbud henvender sig til små og mellemstore virksomheder, der har et godt overblik over deres specifikke videns- og kompetencebehov.

Her kan man som SMV søge op til 60.000 kroner i støtte til et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb, nøjagtigt målrettet jeres specifikke behov.

Sustainable Business Solutions har omfattende erfaring med at udvikle og facilitere praksisnære og specifikke kurser, workshops og opkvalificeringsforløb for alt fra bestyrelsesmedlemmer og ledere til øvrige nøglemedarbejdere.

Vi har allerede skabt stor værdi i ESG-arbejdet for både store og små virksomheder – det kan vi også gøre sammen med jer.

Voucher 2

Med voucher 2 kan du som SMV benytte dig af allerede eksisterende tilbud om opkvalificering. Det kan være, at du har brug for en grundig indflyvning i klimaregnskabsdisciplinen? Eller måske har du en funktionsleder, der trænger til forretningsnær uddannelse i den brede bæredygtighedsdisciplin?

Voucher 2 kan dække din deltagelse i både Sustainability Management i praksis og Klimahandling og klimaregnskab i praksis.

Ved 2 deltagere fra samme organisation, kan din virksomhed f.eks. få Sustainability Management i praksis til 30.000 kr. pr deltager eks. moms.

Kurset - med forberedelsestid mellem modulerne – passer godt til puljens krav om medfinansiering gennem egne timer.

Du kan naturligvis også søge puljen og få dækket dine udgifter, hvis din organisation kun har brug for en enkelt plads på kurset

Har du brug for mere viden? Eller hjælp til at forstå konceptet, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed eller til at begribe ansøgningsprocessen?

Så er du altid velkommen til at kontakte os - vi sidder klar på info@sbsolutions.dk og på tlf. 40 44 60 44.

22.02.2024Sustainable Business Solutions ApS

Sponseret

Climaider og Sustainable Business Solutions indgår partnerskab til gode for virksomhedernes kunder

31.01.2024Sustainable Business Solutions ApS

Sponseret

Ny masterclass skal styrke ESG-kompetencer hos ledere og bestyrelsesmedlemmer i SMV’er

15.12.2023Sustainable Business Solutions ApS

Sponseret

Adventsklumme: Forbedrer eller forværrer miljøkompensationsordninger vores klima og biodiversitet?

08.12.2023Sustainable Business Solutions ApS

Sponseret

Adventsklumme: Kan man retfærdiggøre dybhavsminedrift?

01.12.2023Sustainable Business Solutions ApS

Sponseret

Adventsklumme: Er det nok at bruge affaldshierarkiet?

12.09.2023Sustainable Business Solutions ApS

Sponseret

Ny undersøgelse bekræfter stigende bæredygtighedskrav til SMV’er