Ny Imageanalyse: Eksportvækst i sigte med sunde og bæredygtige danske landbrugs- og fødevareløsninger

På fire af Danmarks centrale eksportmarkeder bliver danske landbrugs- og fødevarevirksomheder fremhævet som leveringsdygtige af produkter og løsninger, der kan bidrage til udviklingen af sundhed og bæredygtighed på tværs af værdikæden. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Food Nation.

I den seneste imageanalyse har internationale beslutningstagere fra fødevaresektoren givet deres syn på dansk landbrugs- og fødevareproduktion. Analysen viser blandt andet at beslutningstagerne forbinder Danmark med mange gode egenskaber som bl.a. kvalitet, bæredygtighed, økologi, fødevaresikkerhed og pålidelighed. ”Analysens resultater tegner et positivt billede af Danmark på eksportmarkederne. Det er en fantastisk mulighed for danske virksomheder til at fortælle om deres konkrete indsatser, der kan bidrage til bæredygtighed og sundhed for både jorden, dyrene og forbrugerne”, siger Lise Walbom, CEO i Food Nation.
 

Høj brand awareness skaber potentiel eksportvækst
Det uhjulpede kendskab til Danmark som fødevarenation er blandt de mest bemærkelsesværdige resultater i 2022-analysen. Beslutningstagerne er blevet bedt om at nævne lande, som de spontant kommer til at tænke på som etablerede fødevare- og landbrugsnationer.
Her peger 14% på Danmark, som dermed indtager en sjetteplads ud af de 24 nævnte lande. Det er på niveau med Indonesien og lidt foran Italien, Holland og Spanien. Sverige er det eneste andet skandinaviske land navngivet på listen.
Sammenlignet med awareness er den faktiske eksport til alle fire markeder lav. Potentialet for at øge salget ved at udnytte Danmarks stærke image er altså til at få øje på.

Bæredygtige fødevaresystemer er afgørende for sundhed
De adspurgte B2B beslutningstagere på tværs af de fire markeder ser bæredygtighed som den største sundhedsudfordring relateret til landbrugs- og fødevaresektoren i deres hjemlande, efterfulgt af klimaforandringer og fødevaresikkerhed. Bæredygtighed og sundhed hænger også tæt sammen ifølge 82% af beslutningstagerne, som primært forbinder sundhed med fødevaresikkerhed, økologi og bæredygtighed. 86% af beslutningstagerne mener, at sundhed vil blive vigtigere for deres virksomhed i de kommende år og 86% oplever også, at deres kunder i højere grad efterspørger sunde produkter og løsninger.
På trods af forskelle på markederne, er 3 ud af 4 beslutningstagere enige om, at officielle kostråd er et vigtigt værktøj for den nationale sundhed. Samtidig mener 26%, at det er myndigheder og politikere, der har hovedansvaret for at drive udviklingen indenfor sunde landbrugs- og fødevareprodukter, efterfulgt af procesindustrien (16%).

”Med en befolkningstilvækst, der forventes at ramme 10 mia. mennesker i 2050, der alle skal have adgang til bæredygtig, sund og sikker mad, eksisterer der store muligheder for at Danmark øger eksporten indenfor sundhed og bæredygtighed. Vi står stærkt ved at have et solidt fødevaresikkerhedssystem og et troværdigt myndighedssamarbejde som er med til at inspirere og bygge partnerskaber ude i verden”, siger Lise Walbom.

Dansk position indenfor økologi og fødevaresikkerhed anerkendes internationalt
Når respondenterne spørges om hvilke initiativer, der har den største effekt i forhold til at sikre sundhed på tværs af værdikæden, nævnes økologi (40%) og fødevaresikkerhed (38%) som topprioriteter. Sammenlignet med hjemmemarkederne forbinder de britiske, japanske, vietnamesiske og sydkoreanske beslutningstagere i højere grad danske fødevarer og landbrugsprodukter med kvalitet, bæredygtighed, dyrevelfærd og samarbejde.

”Over halvdelen af respondenterne mener, at Danmark er en stærk bidragsyder af produkter og løsninger, der bidrager til global sundhed. Vi skal bruge den øgede internationale opmærksomhed omkring de danske styrkepositioner som en vigtig driver for eksporten og det giver anledning til i samarbejde at accelerere den fælles fortælling om Danmark som ledende landbrugs- og fødevarenation”, afslutter Lise Walbom.
 

Fakta

Om Imageanalysen
Analysen er baseret på en kvantitativ analyse udført af Epinion for Food Nation i marts 2022. Analysen undersøger Danmarks image som landbrugs- og fødevarenation blandt internationale beslutningstagere. Alle respondenter er i fødevare- og landbrugssektoren, som enten producenter, købere, sælgere eller i forarbejdning af fødevarer og løsninger. Analysen er således B2B orienteret.
Årets undersøgelse involverer i alt 803 beslutningstagere på fire af Danmarks centrale eksportmarkeder: Storbritannien, Japan, Sydkorea og Vietnam. Undersøgelsen dækker emner som sundhed, bæredygtighed og fødevaresikkerhed. Målgruppen for Imageanalysen er danske eksportparate og eksporterende virksomheder og andre aktører inden for fødevareklyngen, som er interesseret i analysens resultater.

Om Food Nation
Food Nation er et offentlig-privat partnerskab etableret af den danske regering og førende private organisationer og virksomheder. Food Nation styrker det internationale kendskab til Danmark som ledende fødevarenation gennem profilering af klyngen indenfor innovativ, bæredygtig og effektiv produktion. Partnerskabet er en gateway for internationale interessenter, der søger information om danske fødevarer og løsninger.

06.06.2024Food Nation

Sponseret

Plant-based products gain momentum: Danish Plant Foundation leads the way

29.04.2024Food Nation

Sponseret

Recap from Global Food Talk: “Securing reliable and sustainable food systems through innovation and creativity”

02.05.2023Food Nation

Sponseret

Denmark invests over EUR 90 million in fund for development of plant-based foods

09.02.2023Food Nation

Sponseret

Danish grass variety wins prestigious award

01.02.2023Food Nation

Sponseret

Northern Europe’s largest production of green proteins has opened

25.01.2023Food Nation

Sponseret

Big data empowers Arla farmers to decarbonise dairy at a faster pace