National Cirkulær Økonomi Hub: Hvad, hvem og hvorfor?

Cirkulær økonomi er og har været ”the talk of town” i et godt stykke tid efterhånden. Med god grund. Verden lider under vores brug-og-smid-væk-kultur, der desværre stadig er ganske fremherskende trods et stigende fokus på den generelle bæredygtighed i Danmark.

Hos Lifestyle & Design Cluster (LDC) har vi arbejdet med cirkulær økonomi i forskellige afskygninger siden 2012, hvor vi lancerede vores første projekt omkring netop dette emne.

Det var før, cirkulær økonomi for alvor blev allemandseje og de fleste begyndte at forstå, hvorfor det er vigtigt, at vi kalder det, nogen kalder for ”affald”, for ”ressourcer” i stedet. For verden har ikke brug for mere affald. Men den har brug for flere ressourcer – og ikke mindst ressourcer, der har en markant længere levetid, end vi i mange, mange år har tilskrevet dem. For vi kunne jo bare købe noget nyt af det samme.

Ud fra det tankesæt opstod National Cirkulær Økonomi Hub (CØ Hub). Den blev stiftet ud fra erkendelsen, at en enkelt branche aldrig vil kunne løfte opgaven med at højne genanvendelighed, forlænge produkters livscyklus og en masse andre parametre, der er vitale for en højere grad af cirkularitet i verden.

- Cirkulær økonomi er et område, vi er nødt til at arbejde med fra flere forskellige vinkler og brancher. Alle brancher kan bidrage til en mere cirkulær måde at gribe udfordringer an på, men det er vigtigt, at de forskellige brancher kender til hinandens fokus- og ekspertiseområder, hvis vi skal kunne udnytte synergier optimalt på tværs af brancher. Derfor initierede vi projektet i januar 2017 og har arbejdet med det frem til udgangen af 2018, siger projektleder hos LDC, Henrik Nørgaard, der også fortæller, at projektet er blevet brugt til at implementere cirkulær økonomi i mange andre projekter sidenhen i eget regi.

LDC varetog interesseområderne tøj, tekstil og møbler, mens flere andre innovationsnetværk og klynger arbejdede med henholdsvis ”byggeri og anlæg”, ”fødevarer og landbrug” og ”plast og emballage”. Udover projekter inden for de angivne emner, har der også været positive erfaringer fra projekter af mere tværgående karakter.  

- De seneste to år har vi i projektet gennemført en lang række initiativer, som vi kan se tilbage på med stolthed. Projekterne strækker sig fra minimering af madspild i storkøkkener til et tværsektorielt samarbejde med festivalen Smukfest og flere kommuner, der ønsker at inkorporere cirkulær økonomi i de rammer, de skaber for kommunens fremtid, siger Henrik Nørgaard.  

Desuden taler cirkulær økonomi direkte ind i flere af FN’s 17 Verdensmål, hvilken kun gør det endnu vigtigere, at arbejdet med at udvikle cirkulær økonomi fortsætter.

Statuskonference på National Cirkulær Økonomi Hub
Den 7. marts afholdt alle partnere i CØ Hub statuskonference hos Dansk Erhverv på Børsen i København. Målet var at give de godt 50 fremmødte deltagere en introduktion til det tværfaglige samarbejde mellem brancher og forskellige aktører. Langt flere viste interesse for at deltage i statuskonferencen, der grundet pladsmangel kun kunne huse de første 50 tilmeldte.

Det beviser også, at der er brug for samlende initiativer i en kompliceret verden, hvor cirkulær økonomi er en del af løsningen på mange af de udfordringer, vi står over for som nation.

Vi ser det som en særdeles positiv udvikling i interessen og engagementet for CØ, hvor det er tydeligt, at en bred skare af især dansk erhvervsliv har interesse for at lære mere om et emne, der rummer enormt potentiale.

Du kan se og høre hovedpointer fra dagens oplæg i videoen, der er tilgængelig her

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi i 2019

Den første hype om cirkulær økonomi er ovre, og det seriøse arbejde er begyndt. Så hvad er udfordringerne, som står tydeligst frem nu? Pilen peger mod samarbejde på tværs af siloer, udviklingen af materialer og at få det fulde potentiale i sving. 

27.02.2021Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster

Sponseret

Danske mode-, tekstil- og møbelbrands er ”first movers” på virtuel teknologi

06.10.2020Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster

Sponseret

Lifestyle & Design Cluster bliver ny national erhvervsklynge inden for design, mode og møbler

23.06.2020Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster

Sponseret

We Do Wood: Der er masser af kvalitet i affaldsressourcer

03.03.2020Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster

Sponseret

Østjysk design bureau er fundet til 3daysofdesign

02.04.2019Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster

Sponseret

Vil du fremtidsssikre din virksomhed ved at gøre den effektiv og grøn?

01.04.2019Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster

Sponseret

Danmark er uofficiel verdensmester i designermøbler – men hvordan går det med cirkulariteten?