Ministerbesøg og biodiversitet

Med en vision om at skabe Danmarks grønneste industriområde deltager KLS PurePrint i samarbejde med bl.a. Chr. Hansen og Hvidovre kommune i naturprojektet på Avedøre Holme, hvor ca. 6 hektar eller 60.000 m2 er blevet sået til med vilde blomster og braklagt til fordel for bier og insekter.

Fra venstre borgmester i Hvidovre Anders Wolf Andresen, miljøminister Lea Wermelin, Brian Hørlykke fra Chr. Hansen, Brit Markussen fra Cerama, Kasper Larsen fra KLS PurePrint og Malene Raagaard fra DBI Brand & Sikring.

Projektet er et fælles projekt mellem flere virksomheder med adresse på Avedøre Holme og Hvidovre kommune. Det er drevet af ildsjæle og virksomhederne står selv for tiltagene, der skal bidrage til summende grønne arealer og vilde blomster i det store industriområde. Derudover har Hvidovre kommune været med hele vejen og bidraget med vejledning om naturmæssige forhold.

Langsigtet fokus på biodiversitet
Allerede i 2017 startede KLS PurePrint et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, hvor målet var at KLS PurePrints grønne arealer på sigt skulle nytænkes, for at fremme biodiversitet. I 2021 braklagde KLS PurePrint egne områder og har nu, som en af initiativtagerne til biodiversitetsprojektet på Avedøre Holme, bidraget med over 500 kvadratmeter jord.

”Vi forsøger at sætte ind, der hvor vi ser store udfordringer og vi anser biodiversitet for at være en lige så stor udfordring som klimaforandringerne. Der er ikke længere så megen tvivl om at klimaforandringer er en stor udfordring, men biodiversitet kan gå hen at blive, hvis ikke det er, en lige så stor udfordring, som kan få katastrofale konsekvenser, hvis ikke vi gør noget”, fortæller Kasper Larsen, kommerciel direktør hos KLS PurePrint, og uddyber:

”Antallet af insekter er faldet voldsomt på bare få år og hvis vi ikke har insekter, vil vi få voldsomme problemer med at dyrke afgrøder. Et konkret eksempel på dette er da man var barn og kørte på sommerferie, og vinduesviskerne kørte konstant, fordi der var insekter på forruden, det gør de ikke mere”. Dette er den barske sandhed, som virksomhederne i projektet på Avedøre Holme kæmper for at ændre på.

Danmarks vildeste kommune
Projektet har da også fået meget opmærksomhed og d. 16. maj besøgte miljøminister Lea Wermelin og Hvidovre kommune KLS PurePrint, for at høre mere om projektet. Mere vild natur på Avedøre Holme er desuden også blevet indstillet som Hvidovre kommunes fyrtårsprojekt til konkurrencen ’Danmarks Vildeste Kommune’, som er blevet iværksat af netop miljøminister, Lea Wermelin.

Fremadrettet vil virksomhederne undersøge muligheden for at opsætte bistader, ugle-kasser, plante frugttræer, samt at opføre nyttehaver til gavn for lokalområdet. Og miljøministeren fik da også en forsmag på både lokalproduceret honning, gulerødder og æblemost, som potentielt i fremtiden kan blive udvundet af projektet.

Læs mere om projektet på Hvidovre kommunes hjemmeside her

06.10.2023KLS Grafisk Hus A/S

Sponseret

Vilde resultater: Natur i erhvervsområde gør en kæmpe forskel

25.05.2023KLS Grafisk Hus A/S

Sponseret

Ny typografi kan spare miljøet for 76 mio. Trykte sider!

10.03.2023KLS Grafisk Hus A/S

Sponseret

Verdens første Cradle to Cradle guld-certificerede emballage til Devi by Danfoss

07.03.2023KLS Grafisk Hus A/S

Sponseret

KLS Pureprint – Fra bronze til Cradle to Cradle guld-certificeret

12.12.2022KLS Grafisk Hus A/S

Sponseret

FAQ om producentansvar for emballage

09.12.2022KLS Grafisk Hus A/S

Sponseret

Økologipionerer er gået fra gris til plante