Miljøprogrammet Operation Clean Sweep virker efter hensigten

Tidligere på året udsendte Plastindustrien en evaluering af Operation Clean Sweep, der har til formål at forebygge spild af granulat fra produktion og transport. De indkomne svar tegner et entydigt billede af et miljøprogram, der virker efter hensigten.

Evalueringen af Operation Clean Sweep tegner et billede af, at de tilmeldte virksomheder er glade for miljøprogrammet..

Den danske tilslutning til miljøprogrammet Operation Clean Sweep (OCS) har været stigende, og målsætningen er, at denne positive skal fortsætte. Derfor har Plastindustrien taget temperaturen på miljøprogrammet.

Tidligere på året udsendte Plastindustrien et spørgeskema til alle de tilmeldte virksomheder. Svarene tegner et klart billede af, at miljøprogrammet virker efter hensigten.

Samtidig giver det et solidt udgangspunkt for at række endnu flere plastvirksomheder en hjælpende hånd med at komme godt i gang med OCS.

OCS gør en forskel hos den enkelte virksomhed

Næsten alle besvarelser  – over 90 procent – fortæller, at de bruger miljøprogrammet til at analysere kilder til spild af granulat til naturen. De svarer samtidig, at dette fokus har en positiv miljømæssig effekt i deres virksomhed.

Mere end 50 procent af virksomhederne peger på, at de gør et stort stykke arbejde med OCS. En tredjedel af virksomhederne vurderer, at de har foretaget ændringer, men at de godt kan gøre mere, mens 15 procent mener at være i mål.

Anders Knudsen, miljøkonsulent i Plastindustrien og ansvarlig for Operation Clean Sweep fortæller:

– Det er positivt at se, at så mange virksomheder har haft gavn af OCS i forhold til at forebygge spild fra produktionen. At mange virksomheder ikke mener at være i mål, tolker jeg som, at OCS i stor stil er ’work in progress’, og at man hele tiden kan forbedre sit arbejde. Derfor når man måske aldrig når 100 procent i mål. En vigtig pointe med OCS er da også i første omgang at få taget hul på arbejdet med at minimere spild fra produktionen – og man kan komme rigtig langt med blot nogle få konkrete tiltag.

OCS giver kommunikationsmæssig værdi

Evalueringen peger også på, at nogle at de tilmeldte virksomheder bruger OCS aktivt i deres kommunikation – både internt og i forhold til deres omverden.

To tredjedele af virksomhederne bruger OCS i deres kommunikation med eksempelvis kunder og leverandører, mens halvdelen af virksomhederne bruger de PR-materialer, der følger med programmet såsom signatur til e-mail, et fysisk ophængt diplom i virksomheden med videre.

Lige over halvdelen af virksomhederne fortæller, at deres medarbejdere er bevidste om, at arbejdspladsen er tilmeldt miljøprogrammet. For 37 procent af virksomhederne gælder det, at de fleste af deres medarbejdere kender til OCS.

Det vidner om et uudnyttet potentiale hos de virksomheder, som endnu ikke fortæller om deres deltagelse i miljøprogrammet. Disse virksomheder kan hente inspiration og tips til, hvordan de kan skrue op for kommunikationen.

Evaluering giver retning til fremtidig indsats

Overordnet tegner de indkomne svar et billede af et program, der virker. Og langt størstedelen – 97 procent – angiver, at de er tilfredse med den support, de modtager i forhold til OCS.

Svarene giver samtidig stof til eftertanke for den kommende tids indsats med at udbrede og forbedre miljøprogrammet.

Anders Knudsen, miljøkonsulent og ansvarlig for Operation Clean Sweep vil anvende evalueringen i sit arbejde med forbedring og udbredelse af miljøprogrammet:

– Det er dejligt at så mange svarer positivt tilbage og overordnet set er tilfredse med både den support de modtager samt det store arbejde, der er blevet gjort rundt i virksomhederne i forhold til at forebygge spild af granulat til miljøet. Men det lader til, at der kan gøres endnu mere for at udbrede kendskabet til OCS – både internt i virksomheder og i dialogen med kunder og leverandører. Det er bestemt noget, jeg vil følge op på i den kommende tid.

Oversigten over tilmeldte virksomheder kan findes her.

Læs en ny guide med tips og tricks til at komme i gang med OCS her.

08.09.2023Plastindustrien

Sponseret

Mere plastemballage skal designes til genbrug og genanvendelse

10.03.2023Plastindustrien

Sponseret

Nyt grønt elselskab gæster forårsmøde

06.04.2022Plastindustrien

Sponseret

Nordic Bioplastic Conference samler nyeste fremskridt inden for biobaseret og bionedbrydelig plast

23.02.2022Plastindustrien

Sponseret

Debatten om plastemballager har brug for flere nuancer

15.02.2022Plastindustrien

Sponseret

ReSea Project hjælper virksomheder med at tage et dokumenteret miljøansvar

15.02.2022Plastindustrien

Sponseret

Plastindustrien åbner for indstillinger til Plastprisen 2022