Miljømærkerne skal være med til at fremme cirkulær økonomi

Svanemærket og EU-Blomsten spiller en væsentlig rolle i regeringens udkast til ”Handlingsplan for cirkulær økonomi”, som netop er blevet sendt i høring.

Regeringens udspil til ’Handlingsplan for cirkulær økonomi’ er netop blevet sendt i høring. Udspillet beskriver den danske politik for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032.

"Vi står midt i en klima- og naturkrise. Her er omstillingen til en cirkulær økonomi helt afgørende. Affald skal først og fremmest undgås, og det, der kan genanvendes, skal ikke gå op i røg. Danmark skal helt i front på den cirkulære dagsorden, og her kan vi alle gøre en forskel. Det offentlige, virksomhederne og hver enkelt af os. Det er målet med handlingsplanen", siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Høringsudkastet indeholder i alt 126 initiativer, der skal omstille Danmark til en cirkulær økonomi – og Svanemærket og EU-Blomsten indgår flere steder. Blandt andet er ”Omsætningen og udbuddet af svanemærkede produkter og services i Danmark” en af de indikatorer, som regeringen vil bruge til at følge udviklingen.

Miljømærkerne kan fremme cirkulær økonomi
Svanemærket og EU-Blomsten bidrager til at mindske forbrugets samlede miljø- og klimabelastning ved se på hele produktets livscyklus, når der stilles krav. Dette gør ifølge høringsudkastet miljømærkerne til stærke redskaber til at fremme cirkulær økonomi:

”Det betyder bl.a., at man i kriteriefastsættelsen har fokus på at undgå at flytte en negativ miljøeffekt fra ét sted i produktets livscyklus til et andet sted. I mange miljømærkekriterier er der krav, som understøtter cirkulær økonomi. Det er fx krav om ressourceeffektivitet, kvalitet og holdbarhed, genanvendelighed, kemikalieindhold og reparerbarhed – fx at produkterne skal kunne adskilles, eller at licenshaverne skal tilbyde reservedele i en vis årrække.”

Læs også: Temaside om miljømærkerne og cirkulær økonomi

"Det er glædeligt at se, at Svanemærket og EU-Blomsten spiller en væsentlig rolle i regeringsudkastet, som nu er sendt i høring. For miljømærkerne er stærke redskaber til at fremme cirkulær økonomi. De er bl.a. kendetegnet ved skrappe kemikaliekrav, krav til kvalitet, transparens og muligheden for at certificere cirkulære forretningsmodeller", siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Et godt eksempel på en cirkulær forretningsmodel, som kan svanemærkes, er tonerkassetter, hvor Svanemærket stiller krav til genfremstilling. Det vil sige, at udtjente tonerkassetter indsamles via et retursystem og genanvendes til nye tonerkassetter – det betyder både mindre affald og mindre forbrug af energi og råvarer. Et andet eksempel er rens af væskeskadet elektronik, som er med til at forlænge levetiden på elektronik, mindske mængden af e-affald og spare ressourcer til produktion af ny elektronik.

"Opgøret med den lineære tankegang er i rigtig god tråd med miljømærkernes overordnede mål om at mindske forbrugets samlede miljøbelastning ved at se på hele produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs. Derfor glæder vi os til at være med til at realisere regeringens ambitioner om et mere cirkulært samfund", siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Flere initiativer med miljømærkerne
Et af initiativerne i udspillet til handlingsplan er ”Styrket fokus på cirkulær økonomi i miljømærkekriterierne”. Her står der, at regeringen understøtter udbredelsen af Svanemærket og EU-Blomsten, og arbejder for, at kriterierne i endnu højere grad fremmer cirkulær økonomi, fx via kriterier for design for genanvendelse, kriterier om brug af genanvendte og genanvendelige råvarer, garantiperioder, opgradering og kemikaliekrav, samt flere miljømærkekriterier inden for flere tjenesteydelser. Miljømærkerne gør det nemt for borgere, virksomheder og offentlige institutioner at fremme cirkulær økonomi gennem indkøb.

Et andet initiativ, hvor miljømærkerne også indgår, er ”Krav om miljømærket indkøb for udvalgte produkter”, som allerede indgår strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb”, der blev fremlagt i oktober.

Læs også: Ny strategi: I 2030 skal alle offentlige indkøb være miljømærkede

Svanemærket byggeri som indikator
Høringsudkastet peger desuden på at bruge bl.a. andelen af svanemærket byggeri som klar indikator på, om man kommer i mål med at reducere miljøbelastningen fra byggeriet.

"Det er der rigtig god grund til, eftersom Svanemærket i høj grad læger op til et miljø- og klimavenligt byggeri med krav til både energiforbrug, byggematerialer og et godt indeklima. Svanemærket giver ligeledes god mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele, ligesom der sikres en høj byggeteknisk kvalitet via gennemgang af tredjepart", siger Martin Fabiansen.

Handlingsplanen for cirkulær økonomi er i høring frem til den 9. februar. Du kan læse hele høringsudkastet her.

Miljømærkernes 10 styrker i forhold til cirkulær økonomi

  1. Tilgangen til livscyklus er cirkulær
  2. Kravene er absolutte og transparente
  3. Kravene er produktspecifikke
  4. Der er et højt kendskab til mærkerne
  5. Miljømærkerne er tilpasset markedet
  6. Der er skrappe kemikaliekrav
  7. Der er krav til kvalitet og brugsfase
  8. Offentlige indkøbere må stille krav om miljømærkerne
  9. Cirkulære forretningsmodeller kan certificeres
  10. Kravene strammes løbende og motiverer derved til innovation

08.05.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Vælg en mere miljøvenlig bilvaskehal – nu strammer Svanemærket kravene

16.04.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Fremover skal bygningsdrift kunne svanemærkes

11.04.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Ny byggevareforordning vedtaget - Svanemærket og EU Ecolabel kan fortsat benyttes

08.04.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Greenwashing og greenhushing – tekstilbranchen kæmper med grøn omstilling

26.03.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital reducerer CO2-belastning på fødevareindkøb med 58 %

18.03.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Netværk for Miljømærket indkøb Årskonference 2024