Merkur Fonden støtter op om bæredygtig byudvikling

Fremtiden vil kræve byer, boliger og fællesskaber, som understøtter den bæredygtige udvikling.

FOTO: Martin Håkan, Coverganda Udekøkkenet og de tilhørende nyttehaver er et godt eksempel på bæredygtig byudvikling..

Af Kirsten Arup

Efter byplanlægningskonsulent Jes Møllers indtræden i Merkur Fondens bestyrelse for et års tid siden, har fonden besluttet at lade sig inspirere af Jes Møllers viden og erfaring og udvide sit arbejdsfelt: Fonden vil nu også arbejde målrettet med området Bæredygtig Byudvikling.

Jes Møller afsluttede i 2017 en række ansættelser indenfor byplanlægning og byudvikling. Siden 2010 har han arbejdet for Køge Kyst-projektet, som går ud på at skabe en samlet udviklingsplan for Køges sydlige havneområde og en plan for at knytte dem sammen med det, der hidtil har været ”bagsiden” af bymidten. I den forbindelse har han arbejdet med kvalitetskrav og bæredygtighedskrav både til byggerierne selv og til de frie arealer.

”I planlægningen og kravene til bygherrerne stilede vi mod høje mål, hvad angår bæredygtighed, biodiversitet og muligheden for kulturelt liv og aktivitet,” fortæller han.

”For at det kan komme til at leve, har det været vigtigt at inddrage de kommende brugere og borgere. Vi måtte altså skabe en organisering af projektet, som gjorde det muligt. I dette projekt fik vi midler til det.”

De syv års erfaring med Køge Kyst har givet Jes Møller lyst til at arbejde videre andre steder med de samme ideer. Det gør han som formand for Dansk Byplanlaboratorium og som konsulent for kommuner, men som han siger: ”Det er ikke nok, at det planlægges oppefra, det skal også komme nedefra. Og det kan kræve udviklingsmidler.”

Derfor vil han i Merkur Fonden arbejde på at skaffe ”starthjælp” til mennesker, der ønsker at afprøve ideer, udvikle koncepter eller på anden vis udvikle fremtidens nye, bæredygtige leve og boformer. Merkur Fonden forventer at kunne uddele beløb op til 50.000 kr. til de rigtige projekter. Går I med tanker i den retning, kan I sende en ansøgning til Merkur Fonden, eller i første omgang ringe til Kirsten Arup – se mere på fondens hjemmeside.

FAKTA

Om Merkur Fonden

Merkur Fonden er stiftet i 1998 og arbejder med formidling af gaver ud fra samme grundværdier, som Merkur Andelskasse arbejder med ind- og udlån. Fonden mener, at gaver har en langsigtet virkning og er vigtige for at skabe frirum til udvikling og nytænkning. Husk, at gaver op til 16.300 kr. (2019) til Merkur Fondenkan trækkes fra i skat.

26.02.2024Merkur Andelskasse

Sponseret

Årsregnskab: Merkur leverer bedste resultat nogensinde - og deler ud af overskuddet

26.02.2024Merkur Andelskasse

Sponseret

Kryds fingre for, at regeringen forstår at bruge ekspertpanelets anbefalinger rigtigt. Ellers kan CO2 afgiften ramme pilskævt og gøre mere skade end gavn

26.02.2024Merkur Andelskasse

Sponseret

ESG-scoren er kejserens nye, sorte klæder

07.11.2023Merkur Andelskasse

Sponseret

Penge kan få træer til at vokse vildt - og redde biodiversiteten

25.08.2023Merkur Andelskasse

Sponseret

Bank forpligter sig til mere mangfoldighed

21.08.2023Merkur Andelskasse

Sponseret

Højt engagement og stolthed blandt medarbejdere giver pengeinstitut ny certificering