Komfortkøling kan let energioptimeres

I sommeren har vi især behov for køling af rum. Det bruger mange i dag traditionelle kølemaskiner i ventilationsanlæggene til. Dog er der alternative metoder til køling, som sparer bygningen for penge uden at gå på kompromis med komfort og indeklima

Køling bruges på tværs af forskellige bygningstyper og uddannelsesinstitutioner eksempelvis ved køling af serverrum, møderum, køkkener, auditorier, administration mm. I nogle tilfælde er det ”nice to have” (komfort) og i andre ”need to have”. Derfor er det også vigtigt for bygningsejeren at identificere mulighederne for en energieffektiv køleproces.

Elforbruget til traditionel komfortkøling via maskinkøl er meget stort. I de senere år er behovet for køling steget og det forventes kun at stige yderligere. Derfor giver det mening at se på alternative styringsformer til maskinkøl, og frikøling er den mest klimavenlige kølemetode. Med frikøling henter du dine ’køle-kalorier’ fra den køligere luft udenfor bygningen eller fra andre medier som grundvand eller havvand. Disse ’køle-kalorier’ anvendes for at sænke temperaturen i bygningen.

Fordele ved frikøling er mange. Eksempelvis kan der opnås en energioptimering på op til hele 80% ved at anvende udeluften, hvilket derved også reducerer klimabelastningen. Med en intelligent styring, der både anvender maskinkøling og frikøling, kan maskinkøl nøjes med at træde i kraft, når de ’naturlige kalorier’ ikke er tilstrækkelige. Her er det vigtigt, at det bliver gjort så optimalt for både energiforbrug og komfort som muligt –altså skal automatikken spille og installationerne være korrekt indreguleret.

Fremgang

Først og fremmest kræver intelligent frikøling, at du som bygningsejer tænker samspillet mellem automatik til HVAC (Heating, Ventilation & Air Condition) og frikøling vs. maskinkøling igennem. Her bør du overveje følgende fokuspunkter:

  • Aftale en indeklimastrategi, der definerer god komfort om sommeren/ vinteren
  • Aftale en indeklimastrategi med tanke på ikke at anvende for meget køling
  • Krav om skift imellem frikøling og maskinkøling
  • Sikre indstillinger for dugpunktstemperatur*
  • Styre pumpemængde (kølevand) efter, hvad der faktisk forbruges
  • Arbejde med tilbagemeldinger fra alle kølekomponenter, så der ikke anvendes køling/opstartes køleforsyninger uden, at der er et faktisk vedvarende behov for køling!

Følges bare nogle få af de ovenstående punkter, er der store besparelser at hente i energioptimering. Samtidig kan der opnås en bedre komfort-temperatur i bygningen.

*Kondensering på rør så der undgås dryp fra installationer til bygningsdele (lofter, vægge mm.)

Johnny Hansen fra Schneider Electric vil på sit webinar om komfortkøl uddybe de ovenstående punkter og besvare spørgsmål.

09.04.2024Schneider Electric

Sponseret

Motorstartere: Selv en lille ændring kan have stor betydning

03.04.2024Schneider Electric

Sponseret

Ekspert advarer: Hvem skal vende Danmark fra sort til grøn energi?

21.03.2024Schneider Electric

Sponseret

Kære regering: I kan ikke sætte strøm til verden uden batterier

19.03.2024Schneider Electric

Sponseret

Kundetilpassede skabe og effektiv logistik sikrer effektiv produktion hos Ehcolo

22.02.2024Schneider Electric

Sponseret

Schneider Electric-boss er træt af at høre om vindmøller

31.01.2024Schneider Electric

Sponseret

Talentskud spirer hos Schneider Electric