Klimaregnskaber – Hvorfor er de relevante for små og mellemstore virksomheder?

I en tid hvor bæredygtighed og miljøansvar er i fokus, er klimaregnskaber blevet en essentiel del af mange virksomheders forretningsstrategi. For SMV'er kan det virke som en kompleks opgave, men med de rette værktøjer og forståelse, kan det faktisk være en styrke.

Foto: Pexels

Hvad er et klimaregnskab?

Et klimaregnskab er en rapport, der opgør en virksomheds bruttoudledning af drivhusgasser. Det giver et klart billede af, hvor meget CO2 og andre skadelige gasser, virksomheden udleder gennem sine aktiviteter. Klimaregnskabet hjælper med at identificere de områder, hvor virksomheden kan reducere sin miljøpåvirkning.

Hvorfor er klimaregnskaber vigtige?

 1. Risici & muligheder: At skabe overblik over virksomhedens CO2 kan give overblik over risici og muligheder relateret til udledninger fra virksomheden og dens aktiviteter. 

   
 2. Konkurrencefordel: Forbrugere og forretningspartnere vælger i stigende grad virksomheder, der viser ansvar for miljøet. Et klimaregnskab kan være med til at styrke virksomhedens brand og tiltrække miljøbevidste kunder.

   
 3. Omkostningsbesparelser: Ved at analysere og optimere energi- og ressourceforbrug kan virksomheder ofte finde betydelige besparelser. Effektiviseringer, der reducerer CO2-udledninger, fører ofte til lavere driftsomkostninger.

Hvordan kommer man i gang?

 1. Skab overblik over virksomheden
  Start med at danne overblik over din virksomheds værdikæde og omfanget af scopes, man ønsker at have med i klimaregnskabet. Sådan sikrer man, at alle kilder til udledning bliver taget med. 

   
 2. Kortlægning af udledninger
  Saml data ind om virksomhedens energiforbrug, transport, affaldshåndtering og andre aktiviteter, der medfører udledning af drivhusgasser.

   
 3. Brug af værktøjer
  Der findes flere digitale værktøjer og standarder, såsom GHG Protokollen og Klimakompasset, som kan hjælpe med at opgøre og rapportere udledningerne på en struktureret måde.

   
 4. Sæt mål og handleplaner
  Definer klare mål for reduktion af udledninger og lav en plan for, hvordan disse kan opnås. Dette kan inkludere adfærdsændringer i forhold til aktiviteter, der forårsager høj udledning af CO2, investering i energieffektive teknologier, optimering af logistik eller skift til vedvarende energi.

For SMV'er kan klimaregnskaber virke overvældende, men ved at tage et skridt ad gangen og udnytte de tilgængelige ressourcer, kan de blive en vigtig del af virksomhedens strategi for bæredygtighed og konkurrenceevne. At tage ansvar for miljøet er ikke kun godt for planeten, men kan også styrke virksomhedens position på markedet.

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I kommer i gang med klimaregnskabet. 

08.07.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Er jeres virksomhed klar til at tackle årsregnskabslovens §99a og §99b om samfundsansvar?

01.07.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Er din virksomhed klar til den nye EU-lov om miljøvenligt produkt design?

17.06.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Klimaregnskaber – Hvorfor er de relevante for små og mellemstore virksomheder?

03.06.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

E2 - Forurening

21.05.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

S1 – Egen arbejdsstyrke: Den korte CSRD-historie

06.05.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Styrk din virksomheds ansvarlighed: Effektiv styring af værdikæden