Klimaminister indstiller Danmarks Naturfredningsforening til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2015

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen indstiller Danmarks Naturfredningsforening til Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2015 for arbejdet med klimakommuner.

Klimaminister Rasmus Helveg Petersen (R) og Præsident i DN Ella Maria Bisschop-Larsen til møde med landets klimakommuner..

Danmarks Naturfredningsforening har siden 2007 arbejdet målrettet for at få de danske kommuner til at skære ned for CO2-udledningen gennem klimakommune-projektet. Det har indtil videre betydet, at 77 ud af de 98 danske kommuner har indgået en frivillig aftale om at blive klimakommune og forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 2 procent om året. Derfor har klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen nu valgt at indstille Danmarks Naturfredningsforening til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015.

Ekstra klimaindsats

- At få de danske kommuner til af egen vilje at forpligte sig til at yde en ekstra klimaindsats er i sagens natur godt gået, siger klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen.

Nordisk Råds natur- og miljøpris gives netop for et produkt, en opfindelse eller en kreativ indsats, som hjælper med at skære ned på udslippet af drivhusgasser.

-I omstillingen til et grønnere Danmark er det vigtigt at sætte forpligtende mål, der understøtter vores ambitiøse klima- og energipolitik. De frivillige aftaler med kommunerne skal derfor ses som et vigtigt supplement til de offentlige forpligtelser, som kommunerne også har, siger klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen.

Gør en forskel

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen er glad og stolt over, at ministeriet har valgt at indstille foreningen til prisen.

- Danmarks Naturfredningsforening startede klimakommuner, fordi vi ville skubbe på et spirende ønske om klimahandling i kommunerne, og der ikke var nogen ramme fra staten eller andre aktører, der støttede op om det. Ordningen har vist, at kommunerne kan og vil gå foran og gøre en forskel, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Prisen overrækkes i slutningen af oktober under Nordisk Råds session i Reykjavik. 

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej