Inspireret på tværs til arbejdet med demens

Viden om demens går igen i mange afdelinger af Diakonissestiftelsen. Måske mest oplagt på de to plejehjem og i hjemmeplejen, men også på Uddannelsescentret og i kirken bruger man faglighed omkring demens. For første gang har medarbejdere og ledere mødtes på tværs for at inspirere hinanden i demensarbejdet.

Afdelingsleder Louise Gejpel fra Plejehjemmet Salem i dialog med præst Jan Nilsson om fælles berøringsflader i arbejdet med mennesker med demens..

Fakta:

  • I Danmark er 70-85.000 mennesker ramt af en demenssygdom. 400.000 lever med demens i familien. Demens kan skyldes op mod 200 forskellige sygdomme, og der er mange andre sygdomme, der kan give symptomer, der minder om demens. (Kilde: Alzheimerforeningen)
  • Diakonissestiftelsen har to plejehjem: Søster Sophies Minde på Frederiksberg og Salem i Gentofte. Begge steder lider en stor del af beboerne demenssygdomme.
  • Faglighed omkring mennesker med demens bruges dagligt på både plejehjem, hjemmepleje, uddannelser og i Kirke og diakoni på Diakonissestiftelsen.
  • Der vil blive afholdt et lignende seminar igen i slutningen af september for de samme fem afdelinger med mulighed for, at afdelingerne præsenterer deres demensindsatser for hinanden og får inspiration på tværs af afdelinger og fagligheder.
  • Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring i at uddanne og drage omsorg for mennesker. Værdighed for mennesker med demenssygdom er et særligt indsatsområde.

Tænk, hvis man ved slutningen af en arbejdsdag tjekkede af, om alle beboere eller borgere havde haft ’stjernestunder’, på linje med at alle havde fået deres medicin. Det er bare en af de tanker, der er oppe at vende på Diakonissestiftelsens første demensfaglige seminar i marts 2022.

Seminaret er for nøglepersoner, der arbejder med demens, og der er deltagere fra både plejehjemmene Søster Sophies Minde og Salem, UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen og Kirke og diakoni.

”Det er ret unikt, at vi har så mange fagligheder på ét sted, der alle arbejder med demens. Men vi skal have kendskab til og forståelse for hinandens arbejde, for at vi kan bruge hinanden,” siger leder af Kirke og diakoni Jan Nilsson om baggrunden for seminaret.

Deltagerne får både et fagligt oplæg ved Jette Waagner fra Marte Meo Kontakt og skal ad flere omgange dele viden og inspirere hinanden.

”Vi har et ønske om, at vi får taget det bedste fra alle steder og får bredt det ud til de andre, så vi kan bruge hinandens viden i praksis,” siger fagdirektør Janne Elsborg, der sidder med ved Plejehjemmet Salems bord.

Ledere og medarbejdere fra Plejehjemmet Salem og fagdirektør Janne Elsborg (t.v.) diskuterer vidensdeling om stjernestunder for beboerne. .

Stjernestunder for alle
Her taler deltagerne om at være nysgerrige på hinanden og for eksempel ugentligt dele, hvilke stjernestunder man har oplevet med beboerne. Hver beboer har en ’døgnrytmeplan’, som omhandler vedkommendes pleje, og her kunne man måske også beskrive, hvad der er en stjernestund for hver enkelt. På den måde kan afløsere og nye medarbejdere også få den viden.

Deltagerne går også rundt blandt hinanden og lader sig inspirere, og der opstår idéer og aftaler i mange afskygninger. Lige fra at man kan ringe efter præsten, hvis en pårørende har brug for en udenforstående at tale med, og til at praktikstederne får et tydeligt skema over, hvad SOSU-eleverne har været igennem på skolen, og at en underviser kommer på praktikbesøg.

Lærer Ane Henriksen taler med social- og sundhedsassistent Bozica Jahic fra Søster Sophies Minde om, hvordan de kan styrke samarbejdet om elever og deres demensfaglighed. .

”Det har været en dejlig dag,” opsummerer lærer Ane Henriksen fra SOSU-uddannelserne og uddyber:

”Jeg har savnet et tættere samarbejde med praktikstederne, så det har været godt med en anledning til at udveksle viden.”

Synergi i praksis
Jan Nilsson, der både står bag værktøjet ’Eksistens med demens’ og møder mennesker med demens i forbindelse med gudstjenester på de to plejehjem og til sjælesorgssamtaler, er inspireret, da dagen er slut.

”Vi havde en idé om, at det kunne blive godt, hvis vi kunne samles på tværs, og det har vist sig ufattelig værdifuldt. Jeg kunne se begejstringen i øjnene på medarbejderne, når de sagde, ’nej, laver I det? Det kunne vi da også’. Så det at få inspireret hinanden med konkrete idéer er simpelthen synergi i praksis.”

24.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ældrepleje er mere end et arbejde for mig

21.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Et nyt og større Diakonfællesskab

19.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fødselshjælper for fællesskaber

17.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fællesskab fører til forpersonskab

14.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Langt omkring med en sygeplejerskeuddannelse

12.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ud af huset-oplevelser styrker unges fællesskab