Go Green: Sådan kan hoteller få en bæredygtig profil

3 konkrete områder, hvor du kan gøre dit hotel mere bæredygtigt - uden at det påvirker driften?

Go Green. Foto: Shutterstock

27.02.2024

Sponseret

Stefan Kjeldsen, Denteks A/S

Hoteller står over for en voksende opgave med at tilpasse sig til en verden, der kræver bæredygtige løsninger. Fra energiforbrug til affaldshåndtering er der mange områder, hvor hoteller kan tage nødvendige skridt mod en mere bæredygtig profil. Udfordringen er, at løsningerne skal være rentable; det nytter ikke noget at have en grøn profil, hvis det medfører altoverskyggende udgifter. Ved at implementere strategier, der reducerer miljøpåvirkningen og styrker samfundets engagement – og styrker hotellet i deres profil, kan hoteller bidrage til en mere bæredygtig fremtid og sikre øget indtjening. Her er tre nøgleområder, hvor hoteller kan handle for at forbedre deres bæredygtighed.

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG

Hoteller bruger store mængder energi til opvarmning, køling, belysning og drift. En strategi til at reducere energiforbruget kan have betydelige miljømæssige og økonomiske fordele.

Handlingsforslag:

Implementer energieffektive teknologier såsom LED-belysning, intelligente termostater og energieffektive apparater. Invester i solpaneler eller andre vedvarende energikilder for at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. Uddan personalet om vigtigheden af at slukke lys og apparater, når de ikke er i brug, og opret en politik for at slukke for unødvendig elektronik i ubenyttede rum.

AFFALDSREDUKTION OG GENBRUG:

Hoteller genererer store mængder affald, herunder engangsprodukter, emballage og organisk affald. Ved at implementere affaldsreducerende tiltag og genbrugs kan hoteller mindske deres miljømæssige aftryk betydeligt. Dette er normalt almindelige praksis i de fleste kommuner.

Handlingsforslag:

Implementér affaldssorteringssystemer på hotellet for at adskille genanvendelige materialer som papir, plastik og glas fra restaffald. Reducér brugen af engangsartikler ved at investere i genbrugelige alternativer såsom genopfyldelige sæbebeholdere og vandflasker.

BRUG BÆREDYGTIGE TEKSTILER OG LINNED:

Hoteller kan bidrage til bæredygtighed ved at vælge tekstiler og linned, der er fremstillet på en miljøvenlig og etisk forsvarlig måde.

Handlingsforslag:

Sørg for at indgå samarbejde med leverandører, der praktiserer en politik om at reparere og genbruge tekstiler og linned i stedet for at smide dem ud, når de er i stykker. Vælg råmaterialer fra bæredygtige kilder og foretræk fairtrade-certificerede produkter for at sikre, at arbejderne bag produktionen får en retfærdig løn og arbejdsforholdene er i orden.

Konklusion

Gennem en kombination af energieffektivitet, affaldsreduktion og brug af bæredygtige tekstiler og linned kan hoteller opnå en mere bæredygtig profil og bidrage til en grønnere fremtid. Det kræver en indsats på tværs af hele organisationen, fra ledelse til personalet og gæster. Ved at handle proaktivt og vedvarende kan hoteller spille en vigtig rolle i at skabe en mere bæredygtig rejse- og hotelindustri.

HVAD KAN DENTEKS GØRE FOR DIG?

Denteks A/S står klar til at revolutionere din tekstilservice. Med fokus på bæredygtighed tilbyder vi en udlejning- og vaskeservice, som ikke kun reducerer miljøpåvirkningen, men også sikrer økonomisk effektivitet og styrker kundetilliden.

25.03.2024Denteks A/S

Sponseret

Forskellen på vores vaskemaskiner og din derhjemme

18.03.2024Denteks A/S

Sponseret

Bæredygtige partnerskaber: Styrk dit brand igennem din leverandør af arbejdstøj og linned

13.03.2024Denteks A/S

Sponseret

Vejen til grønnere arbejdstøj

11.03.2024Denteks A/S

Sponseret

Smagsfuld Investering for Restauranter

27.02.2024Denteks A/S

Sponseret

Go Green: Sådan kan hoteller få en bæredygtig profil

19.01.2024Denteks A/S

Sponseret

Fra brug og smid væk til genanvendelse: Fremtidens tekstiludlejning