Glud & Marstrand kickstarter automatiseringsrejse med AGV-løsning fra Toyota

Glud & Marstrand forsyner kunder over hele verden med moderne emballageløsninger. Det kræver blandt andet en skarp intern logistik, og derfor har virksomheden taget første skridt mod en mere automatiseret logistikdrift med en avanceret AGV-løsning.

Glud & Marstrand er en globalt førende leverandør af emballageløsninger til fødevareindustrien og er ejet af den mexicanske koncern Envases Universales Group. Glud & Marstrands fabrik i Odense omfatter 85.000 m2 med produktion, lager og administration fordelt på mange bygninger med lange transportstrækninger, der både indeholder hjørner, snævre passager og udendørs stræk. Det er derfor lidt af en udfordring at få den interne logistik til at være både sikker og effektiv, og det er præcis den udfordring, som Nikolaj Sonne og Claus Graff Gade er ansat til at varetage. Nikolaj Sonne er logistikchef for Glud & Marstrands Trykkeri og herunder lageret af de plader, der fungerer som råvarer til den produktion af dåseemballager, som Claus Graff Gade er logistikchef for.

Behov for at effektivisere

”Virksomheden fik for nogle år siden konsulenthuset Langebæk A/S til at analysere på, hvordan vi kan forbedre vores interne logistik, og en del af deres anbefalinger var at implementere en AGV-løsning”, fortæller Claus Graff Gade. Nikolaj Sonne supplerer: ”Analysen blev udarbejdet for godt tre år siden og pegede netop på, at vi havde lange transportveje og at der var et behov for at gøre den interne logistik mellem Trykkeri og Produktion mere effektiv”.

Virksomheden har de sidste par år oplevet en positiv vækst på både top- og bundlinje, så ønsket om at effektivisere handlede ikke om at afskedige medarbejdere.

”Vi skal levere mere med mindre, og derfor skal vi automatisere. Samtidig skal vi forbedre sikkerheden, så vi undgår arbejdsulykker. Det oplagte sted at starte var at implementere en AGV-løsning, og vi tog derfor kontakt til en række leverandører af AGV-løsninger og endte med at indlede et samarbejde med Toyota Material Handling, som vi begge har gode erfaringer med fra tidligere ansættelser i andre virksomheder”, fortæller de to logistikchefer.

AGV i to tempi

Glud & Marstrand og Toyota Material Handling udarbejdede derfor en løsning, hvor Toyota leverede en samlet løsning, der består af to AGV’er, en reflektorbaseret rute og rullebaner, der fungerer som opmagasinering af paller med plader. Her henter AGV’erne dem automatisk og transporterer dem til de ønskede lokationer.

AGV-løsningen, der er en såkaldt A til B løsning, består af to dele. Den første del blev implementeret i starten af 2017 og består af en løsning, hvor to AGV’er varetager en del af transportprocesserne internt i Trykkeriet. ”Pladerne, som skal bruges til dåseproduktionen, bliver pakket på paller, der ikke syner af meget, når man ser på dem. Men plade-pallerne vejer ofte 1,5-2 tons, og pladerne har skarpe kanter, så der er mange sikkerhedsmæssige overvejelser forbundet med at håndtere og transportere dem”, fortæller Claus Graff Gade.

Den anden del af AGV-løsningen blev implementeret i foråret 2018 og binder Trykkeriet sammen med færdigvarelageret til selve dåse-produktionen. Det indebærer en samlet kørestrækning på 565 meter, hvor AGV’erne har ruter rundt i bygningerne og også kører henover et udendørs område i en læssehal skærmet af et halvtag på cirka 50 meter. Her krydser AGV’erne trafikken af lastbiler, der henter eller leverer varer til fabrikken. ”Vi har lagt et ekstra lag asfalt på AGV’ernes udendørs kørestrækning for at sikre, at underlaget er jævnt, stabilt og i samme niveau som de indendørs arealer. Vi har også installeret lyssignaler, der skal sikre, at AGV’er og lastbiler ikke kolliderer, og netop detaljen med at AGV’erne skal krydse en vej med tung trafik har vi været lidt spændte på ”, fortæller Nikolaj Sonne.

En stor udfordring for AGV-løsningens anden del var, at vi hurtigt kunne se, at den mest optimale rute gik ud igennem en port til et udendørsområde og ind igen gennem en anden port. Vi endte derfor med at bygge en hel bygning, der sikrer, at AGV’erne bevæger sig i et indendørs klima hele vejen. Budgettet for bygningen oversteg langt AGV-investeringen, og den nye bygning var faktisk en langt større udfordring end at implementere AGV’erne”, fortæller Claus Graff Gade.

Ny tankegang og adfærd

Begge logistikchefer fortæller, at AGV’erne fungerer glimrende både teknisk samt sikkerhedsmæssigt og er en stor forbedring af den interne logistikeffektivitet. ”Den største udfordring med AGV’erne har ikke været teknik, men adfærd og kultur. Det indebærer en helt anden måde at tænke på, og det har lige taget lidt tid, før hele organisationen har accepteret, at en del af truckopgaverne nu er overtaget af to robotter. Men det er faktisk gået forbavsende godt, og det skyldes nok, at vi både har brugt meget tid på at kommunikere, at målet ikke har været afskedigelser, og at vi tager tingene trin for trin uden at tage for store spring ad gangen for at sikre at det virker som vi gerne vil have det til”, fortæller Nikolaj Sonne.

Claus Graff Gade peger også på, at værdien af implementeringen af AGV’erne ikke begrænser sig til automatisering af de konkrete lange interne transporter, der havde karakter af EGA (ensidigt gentaget arbejde) for truckførerne. ”AGV-projektet har givet os en anledning til at se vores processer grundigt efter i sømmene og blive mere skarp på, hvordan vi kan forbedre os”.

Kickstarter automatisering

Den største gevinst er ifølge de to logistikchefer, at Glud & Marstrand har fået taget hul på en rejse mod mere automatisering. ”Vi skal automatisere meget mere i fremtiden, og det er værdifuldt for os, at vi nu har gjort os nogle erfaringer og har taget de første skridt på automatiseringsrejsen”, fortæller Nikolaj Sonne.
De to logistikchefer er enige om, at medarbejderne i dag ikke er skræmte af mere automatisering, fordi de kan se, at det både skaber stor arbejdsmiljømæssig sikkerhed, fjerner ensidige og kedelige gentagne arbejdsprocesser og kan gøre Glud & Marstrand markant mere effektiv. Så i stedet for at være en trussel mod arbejdspladser, ser organisationen automatisering som en beskyttelse af arbejdspladser, fordi forretningen bliver mere konkurrencedygtig.

14.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Fra gas til el – stor byggevaregrossist eksekverer ESG tiltag i den interne transport

07.06.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

03.04.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Technicon A/S og Toyota Material Handling Danmark A/S indgår samarbejde

19.03.2024Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Toyota Material Handling Europe følger EU's ESRS forud for sin tid i ny bæredygtighedsrapport

21.02.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Toyota Material Handling støtter de olympiske og paralympiske lege Paris 2024 som officiel partner for materialehåndtering

02.02.2023Toyota Material Handling A/S

Sponseret

Lær Li-ion at kende, før du falder pladask for energiformen