Global interesse for bæredygtige nordiske byløsninger

Dagens urbanisering medfører bæredygtighedsudfordringer og de nordiske lande har længe været på forkant med at skabe bæredygtige byer. Denne viden skal nu eksporteres internationalt gennem program finansieret af Nordisk Ministerråd og Erhvervsstyrelsen.

Hovedparten af verdens indbyggere bor i byer. Dette medfører alvorlige bæredygtighedsudfordringer og de nordiske lande har længe været på forkant med at skabe bæredygtige og beboelige byer. Dette bliver i stigende grad anerkendt internationalt, hvilket nu medfører at nordisk viden og erfaringer med bæredygtig byplanlægning, retrofit og infrastruktur bliver eksporteret til et sultent marked.

Byer forbruger 75% af klodens ressourcer, producerer halvdelen af klodens affald, og generer 60-80% af globale drivhusgas udledninger. Dette skyldes hovedsageligt at over halvdelen af jordens indbyggere bor i byer – i 2050 forventes det at være vokset til 70%. Siden byerne er en del af klimaudfordringen, er det nødvendigt at de også bliver en del af løsningen.

Selv om vi er vidner til et globalt mentalitetsskifte i retning mod bæredygtige løsninger inden for de fleste industrier og serviceområder, er vi ikke på rette kurs for at nå ”to graders” målsætningen fra Paris-aftalen. Hvis vi skal knække kurven, har vi ikke kun brug for nye løsninger, men vi har også brug for at de bliver implementeret over hele verden hurtigere end nogensinde før.

Nordisk førerposition

Nordiske lande og byer er stabilt placeret i top fem i forskellige målinger for hvad angår ”liveability” (beboelighed), bæredygtighed og innovation. Dette har tiltrukket international anerkendelse og en række besøg fra internationale delegationer, der ønsker at forstå hvordan nordiske løsninger kan overføres til deres egne byer og lande.

”Man kan sjældent direkte ”copy-paste” løsninger, og imens en studietur kan give indsigter i de komplicerede mekanismer, der skal til for at sikre omstillingen til et bæredygtigt samfund, så giver det ikke en dybdegående forståelse af hvordan delelementerne kan implementeres derhjemme.”

Thomas Sichelkow, EIT Climate-KIC

Vidensdeling

For at adressere denne mangel, har EIT Climate-KIC – EUs primære initiativ for at løse klimaforandringer igennem innovation – sammen med Quercus Group, lanceret et uddannelsesprogram således at byer over hele verden, kan lære af og opnå indsigt fra nordiske byer, virksomheder og ledende eksperter i byplanlægning. Programmet er finansieret af Nordisk Ministerråd og Erhvervsstyrelsen og er et pilotprojekt for at omsætte interessen for nordiske løsninger til konkrete resultater udenfor Norden.

Formålet er at hjælpe til med at udbrede bæredygtige løsninger og liveable cities til resten af verden. Ikke kun ved at støtte selve løsningerne, men også den viden der kræves for at kunne lykkes med deres implementering. Derudover skal initiativet styrke markedet for bæredygtigheds og liveable city-løsninger generelt.

Udbredelsen af den nordiske tilgang

Det nye tilbud: Nordic Master Class in Sustainable Urban Development bliver målrettet mod byer i Kina, Indien og USA. Den vil bestå af skræddersyede undervisningsforløb, der giver indsigt i de mekanismer, der har skabt bæredygtige byløsninger, hvordan de fungerer og den styringsstruktur der skal til, for at understøtte dem. Og ikke mindst, hvordan de kan blive oversat og tilpasset til udenlandske kontekster.

Master Classen vil blive understøttet af webinars i TED-stil, der involverer nordiske nøgleaktører inden for bæredygtig byudvikling. Disse webinars vil udvikle kommunikationen imellem og eksponeringen overfor de deltagende byer og deres ideer, så vel som promovere den nordiske tilgang generelt. Disse vil blive optaget og udgivet for at sikre almindelig brug og maksimering af vidensdeling og effekt.

Et marked for nordiske løsninger

At hjælpe udenlandske byer med at blive mere bæredygtige, hjælper ikke kun de specifikke byer. Klimaforandringer stoppes ikke af grænser og derfor vil forbedringer i bæredygtighed af én by, gavne os alle. Derudover vil eksponeringen som nordiske løsninger får gennem initiativer som dette, bidrage til skabelsen af et behov og et marked for nordiske løsninger udenfor Norden.

”Der er derfor klare fordele for nordiske aktører som er involveret i disse initiativer, siden de kan åbne døren til internationale markeder som hidtil har været vanskeligt at gøre igennem enegang. Et specifikt eksempel på dette, er en igangværende Open Innovation konkurrence for den canadiske by Hamilton.”

Nicolai Rottbøll, Quercus Group

Canada har brug for nordiske boligløsninger

Hamilton er fokuseret på at udvide og sikre tilgængeligheden af bæredygtige og økonomisk overkommelige boliger. En planlagt omfattende retrofit af dens store og utidssvarende sociale boligmasse, har medført at byen nu kigger mod Norden for nyes løsninger, kreative ideer og international inspiration for at styrke resultaterne af deres anstrengelser.

Med støtte fra Nordisk Innovation, er EIT Climate-KIC og Quercus Group ved at facilitere en konkurrence for nordiske løsninger til Hamiltons udfordringer. Målet med konkurrencen, er at engagere nordiske innovatører, virksomheder og andre relevante aktører der arbejder med de specifikke udfordringer som også Hamiltons urbane fornyelse møder. 

Du kan læse mere om denne konkurrance her

17.04.2020Climate-KIC

Sponseret

Transparency as the new norm – CarbonCloud opens doors to an impact-driven food industry

07.11.2019Climate-KIC

Sponseret

Towards systemic change in our food systems

31.10.2019Climate-KIC

Sponseret

4MOSST wins Copenhagen Open Innovation Call with their moss-covered walls

25.10.2019Climate-KIC

Sponseret

Open Innovation Call: Exploring power peak shaving as enabler for resilient neighbourhoods

24.10.2019Climate-KIC

Sponseret

Eight Nordic cities hosting Climathons in 2019

12.06.2019Climate-KIC

Sponseret

Female entrepreneurs and start-ups take the stage in Bornholm