Flere og flere stiller krav om miljømærker

En ny undersøgelse viser, at offentlige indkøbere har taget miljømærkerne til sig og i stigende grad udnytter udbudslovens muligheder for at stille krav om Svanemærket og EU-Blomsten i indkøb og udbud.

Da den danske udbudslov trådte i kraft 1. januar 2016, fik det offentlige nye muligheder for at stille krav om miljømærker, som Danmarks officielle miljømærker Svanemærket og EU-Blomsten. Men kender indkøberne til muligheden? Stiller de i praksis krav om miljømærker i offentlige indkøb og udbud? Og hvad betyder det for virksomhederne? Det har Miljømærkning Danmark afdækket i en ny undersøgelse, som er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i 2016.

Stigende brug af krav om miljømærker i udbud
Den nye undersøgelse viser, at offentlige indkøbere både kender og benytter udbudslovens mulighed for at stille krav om miljømærker i indkøb og udbud: Mere end 9 ud af 10 indkøbere (91 %) ved, at udbudsloven giver mulighed for at stille krav om miljømærker. Det er en stigning på 12 procentpoint fra 2016. Ud af dem stiller knap hver tredje (29 %) meget ofte krav om miljømærkning i udbud, hvor der kan stilles krav om miljømærker. I 2016 var dette tal 21 %.

En af de kommuner, der udnytter muligheden for at kræve miljømærker er Ringkøbing-Skjern Kommune. Her forklarer Team Udbud:

- Vi bruger miljømærkerne så meget, vi overhovedet kan. Det er desværre ikke i alle udbud, at der findes miljømærkede produkter på markedet, men på de områder, hvor der gør, stiller vi kravet. Miljømærkerne blev desuden skrevet ind i vores seneste indkøbspolitik, fordi det også er noget, politikerne gerne vil. Miljømærkerne gør det meget lettere for os at stille miljøkrav, og det er desuden en stor fordel for os, at andre følger op og sikrer, at kravene bliver overholdt. Det gør både processen mere effektiv for os som indkøbere, og mere troværdigt over for medarbejdere, borgere og leverandører. Derfor håber vi, at der med tiden kommer mange flere leverandører og produkter med licens til Svanemærket og EU-Blomsten. 

Leverandørerne mærker effekten
Virksomhederne har også fordel af de nye udbud med krav om miljømærker. For når miljøkravene fra det offentlige bliver mere standardiserede, bliver det også enklere at sætte sig ind i, hvilke krav og kriterier man som leverandør forventes at leve op til. Samtidig bliver konkurrencen mere fair, når det kontrolleres, at kravene faktisk er opfyldt. 

KORT OM UNDERSØGELSEN:

  • Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i løbet af maj/juni 2018

  • 93 offentlige indkøbere og 40 lokalpolitikere fra 78 forskellige kommuner har deltaget i undersøgelsen

  • 42 licenshavere med salg til det offentlige har deltaget i undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført af Operate A/S for Miljømærkning Danmark.

Derfor er det glædeligt, at halvdelen (49 %) af de adspurgte licenshavere svarer, at de ofte eller meget ofte bliver mødt med krav om miljømærker. En af dem, der oplever, at det offentlige ofte stiller krav om miljømærker, er Berendsen Textil Service A/S. Markedschef Morten Bjørn forklarer:

- I de fleste udbud, som det offentlige gennemfører inden for vaskeriservice for de hjemmeboende, stilles der i dag krav om miljømærker. Det er typisk det nordiske miljømærke Svanemærket eller til svarende, der stilles som krav. I de fleste udbud stilles der også krav om dokumentation for opfyldelse af kravet om miljømærker, og her vedlægger vi blot vores licens til Svanemærket. Det er den letteste vej til at dokumentere, at man opfylder kravet.

Morten Bjørn har tre gode råd til de offentlige indkøbere:

  • Hold beskrivelsen af miljøkravene helt kort
  • Brug eksisterende standarder, som fx Svanemærket, frem for at beskrive egne krav
  • Gå ind på Miljømærkning Danmarks hjemmeside og hent deres værktøjer og vejledninger om at bruge miljømærker i udbud.

- Jeg henviser altid offentlige indkøbere til Miljømærkning Danmarks værktøjskasse – så er jeg sikker på, at indkøberne får en juridisk holdbar vejledning til at bruge mærkerne i udbud, slutter Morten Bjørn. 

Du kan hente værktøjskassen til offentlige indkøbere her. 

19.02.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Nykredit er Årets Grønne Indkøber 2023

14.02.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Danskerne vil gerne handle mere miljøvenligt

07.02.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Campingplads i Jylland opnår EU Ecolabel

02.02.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Nu bygges det første svanemærkede byggeri i Norden efter nye krav

31.01.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Styr uden om PFAS med Svanemærket

05.12.2023Miljømærkning Danmark

Sponseret

Stor stigning i antallet af svanemærkede kantiner