Fire år efter Rana Plaza: Samarbejde er nøglen til forbedring

Den frygtelige Rana Plaza ulykke kostede for fire år siden 1134 mennesker livet, men siden er der sket store forbedringer i landet. Intensiveret samarbejde er vejen til endnu større forbedringer, lyder det fra NGO'er og branchen.

Den tragiske ulykke i Rana Plaza den 24. April 2013 rystede hele verden og også den danske mode- og tekstilbranche, som siden har været dybt berørt af den. Årsdagen giver i Dansk Mode & Textil og resten af branchen anledning til at stoppe op og reflektere over, hvad ulykken har betydet.

- Den tragiske ulykke står vi magtesløse over for, det er stadig lige uforståeligt, at det kunne ske, og der er sat mange kræfter ind på at sikre, at en sådan ulykke ikke kan gentage sig. Men at ulykken skete  er uafvendeligt, og årsdagen vil i mange år frem stadig markere en dag for eftertanke. Ofrenes pårørende og de sårede, ja alle med relationer til Rana Plaza, er stadig dybt traumatiserede, og ud over de fysiske mén skal de leve med ar på sjælen, som aldrig forsvinder, siger Pia Odgaard, CSR chef i Dansk Mode & Textil.

Ulykken blev en game changer
Hun fortsætter:

- På den sørgelige baggrund er det trods alt konstruktivt, at ulykken kom til at markere et vendepunkt, og at Rana Plaza blev en game changer for hele tøjbranchen ikke bare i Bangladesh, men overalt i denne sektor.

Ulykken blev en øjenåbner for mange virksomheder også ud over tøjbranchen, og den har i høj grad været med til at sætte fokus på virksomhedernes ansvar ifølge Pia Odgaard. For branchen generelt har ulykken fået virksomhederne til at stille skarpt på deres forretningsdrift og forstærke arbejdet med samfundsansvar ikke mindst i værdikæderne, og tøjbranchen har vist større engagement i at medvirke til at sørge for, at tingene foregår på en ansvarlig måde. Der er kommet langt større opmærksomhed på nødvendig omhu og flere og flere virksomheder har iværksat systemer og procedurer for at sikre arbejdet med due diligence i deres egen virksomhed og for at tage højde for de risici, som er realiteten, når man handler med lavtlønslande.

En af de virksomheder, der fik produceret på Rana Plaza, var danske PWT Group. De erkender, at der fortsat er udfordringer i Bangladesh:

- Der er stadig mange udfordringer ved at handle med et fattigt udviklingsland som Bangladesh. Der er kommet meget mere styr på sikkerheden på fabrikkerne, men det betyder ikke at alt er i orden. Der er i Bangladesh de samme udfordringer, som mange andre fattige udviklingslande - f.eks. med hensyn til aflønning, arbejdstider, retten til at danne fagforeninger, fri forhandlingsret, diskriminering og ikke mindst korruption, siger Lars Kristensen, indkøbschef i PWT Group.

Efter katastrofen har PWT Group iværksat en række initiativer med henblik på at skabe større sikkerhed og bedre vilkår for tekstilarbejderne i Bangladesh.

-Tragedien på Rana Plaza har bl.a. ført til, at vi har intensiveret dialogen med vores leverandører omkring nødvendige forbedringer i forhold til eksempelvis arbejdsmiljø- og sikkerhed – og at vi eksempelvis nu indhenter gyldige bygningstilladelser- og godkendelser, samt brandsikkerhedsgodkendelser fra alle aktive fabrikker, siger Lars Kristensen.

Generelt er der sket mange positive ting i tekstilbranchen i Bangladesh siden ulykken. Bangladesh er for indeværende det eneste land i verden, som kan bryste sig af, at alle eksportorienterede fabrikker er blevet gennemgået af Accorden, The Alliance og den nationale handlingsplan med henblik på at sikre bygnings- brand- og el-sikkerhed.  Hvor der er fundet fejl og mangler, er der iværksat forbedringer, og der er foretaget store investeringer for at komme i mål med forbedringstiltagene. Med omkring 4600 fabrikker er  dette arbejde noget af en bedrift, og arbejdet pågår stadig. Samtidigt er branchen i Bangladesh inde i en rivende udvikling både teknologisk og miljømæssigt og der er p.t. 126 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, red.) certificerede fabrikker, heriblandt den højst ratede i verden.

Samarbejde og partnerskaber er vejen frem 
Det internationale samarbejde om at finde en bedre vej er også i rivende udvikling. Der opstår hele tiden nye partnerskaber mellem organisationer, myndigheder, virksomheder og NGO’er i erkendelse af, at man løfter bedre i samlet flok. Det så man senest i forbindelse med Ashulia konflikten i Bangladesh i december og januar måned, der opstod som følge af arbejdsnedlæggelser, der udviklede sig til strejker. Efterhånden voksende antallet af strejkende, som udtrykte utilfredshed med blandt andet for lave lønninger. Strejken medførte uroligheder, og mange arbejdere og fagforeningsfolk blev afskediget og fængslet. Det kom frem, at myndighederne handlede unødigt hårdhændet, og at mange arbejdere blev uretfærdigt fængslet. De lokale virksomheder reagerede ved en ulovlig lock-out af arbejderne, og konflikten eskalerede i voldelig retning. Da internationale virksomheder ikke kunne påvirke situationen gennem henvendelser til regeringen, blev de enige om at boykotte en stor branche event i Dhaka i Bangladesh i februar, hvilket resulterede i, at de fængslede blev løsladt og tiltalerne frafaldet.

Dansk Mode & Textil besluttede at deltage i eventen, og benyttede sammen med den danske ambassadør og andre ambassadører lejligheden til at understrege nødvendigheden af forandringer i Bangladesh,  ikke mindst retten til at danne frie fagforeninger.

Tim Whyte, Generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, udtaler i forbindelse med årsdagen:

-Dansk Mode og Tekstil og PWT Group fortjener ros for at udvise modet til åbent at fortælle at vilkårene for arbejderne stadig lader meget tilbage at ønske i Bangladesh. Åbenhed er et vigtigt skridt til at komme problemet til livs, ikke mindst fordi det hjælper til at få regeringens opmærksomhed omkring problemerne

Dansk Mode & Textil og Mellemfolkeligt Samvirke har indledt en tæt dialog om de udfordringer, de to organisationer hver især ser i den bangladeshiske tekstilindustri. En dialog PWT Group også har deltaget i. Og netop den dialog på tværs af organisationer er nøglen til forandring ifølge Dansk Mode & Textil.

- Det meget glædeligt, at nye samarbejder vokser frem mellem virksomheder, brancheorganisationer, fagforeninger og NGO’er, og vi hilser den udstrakte hånd fra Mellemfolkeligt Samvirke velkommen. Sammen er vi stærkere, og der er stadig mange svære udfordringer, når man handler med internt udfordrede højrisikolande, som kun kan løftes ved fælles hjælp, siger Pia Odgaard.

Også Mellemfolkeligt Samvirke ser en stor værdi i at intensivere samarbejdet med branchen.

- I Mellemfolkeligt Samvirke ser vi frem til at samarbejde tættere med tøjbranchen. Vi skal sørge for, at de mennesker, der syr vores tøj, har ordentlige forhold og rettigheder. Det vil vi gøre i tæt dialog med branchen – og sparre med dem om, hvordan de kan gøre en større positiv forskel i de kommende år, siger Tim Whyte, der ser frem til at Mellemfolkeligt Samvirke får mulighed for at give mere indgående sparring til bl.a. PWT Group ift. at sikre bedre arbejdsforhold i Bangladesh.

FAKTA: Hvad gør Dansk Mode & Textil

  • I Dansk Mode & Textil har vi en klar holdning til virksomheders samfundsansvar. 
  • Dansk Mode & Textil arbejder for, at Danmark skal blive førende på bæredygtig mode. 
  • Bæredygtighed bygger for os på den tredobbelte bundlinje, people, planet, profit. Det vil sige, at man i sin forretning skal arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Virksomhedernes har et ansvar for at minimere det negative aftryk i forbindelse med deres forretningsdrift og Dansk Mode & Textil ser meget gerne, at man vender budskabet til at virksomhederne bidrager til positiv udvikling i stedet -ikke mindst i lyset af de nye bæredygtighedsmål. 
  • Vi bestræber os på at hjælpe virksomhederne til at kunne arbejde i henhold til internationale retningslinjer for samfundsansvar, så virksomhederne kan efterleve OECD’s guidelines og lever op til kundeforventninger, forbrugerkrav og lovgivning og vi tilbyder kurser, træning og 1:1rådgivning for at støtte medlemmerne i indsatsen.

Derudover er Dansk Mode & Textil projektleder på Step Up projektet, som skal øge CSR-kapaciteten i Bangladesh. Projektet er et samarbejde med Dansk Erhverv/WEAR og Danish Fashion Institute. Det kan du læse mere om her.

10.08.2022Dansk Mode & Textil

Sponseret

Brancheorganisation vil have danske mode- og tekstilvirksomheder med i nyt cirkulært initiativ

17.05.2022Dansk Mode & Textil

Sponseret

Nyt redskab hjælper mode- og tekstilbranchen med at styrke menneskerettigheder internationalt

15.04.2021Dansk Mode & Textil

Sponseret

Modebrands går efter FSC-certificering

23.10.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

DM&T kæmper også mod tøjspild men opfordrer samtidig til mere transparens og reelt samarbejde

24.08.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

Covid-19 har rusket op i branchens strategiske selvforståelse

22.04.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

Coronakrisen kan blive katalysator for modebranchens bæredygtige omstilling