EY foreslår Long Term Value-modellen for at løse udfordringer med rapportering

Der er behov for Long Term Value-modellen for at imødekomme udfordringer med rapportering af langsigtede løsninger, der skaber forretningsværdi.

09.02.2018

Sponseret

EY

Virksomhedsrapportering har ændret sig en del gennem de senere år, og i dag er det ikke længere nok kun at præsentere virksomheders finansielle resultat.  Virksomheder står over for nye udfordringer - f.eks. at skulle rapportere om fremtiden, rapportere om immaterielle anlægsaktiver (varemærker, kundeforhold etc.) og rapportere om ESG (Environment, Social and Governance). En foreslået løsning til disse udfordringer er Integreret Rapportering. Virksomheder finder det dog stadig udfordrende at adressere samtlige interessenter i deres rapportering samt at svare på spørgsmål som ”Hvordan skaber din virksomhed værdi for samfundet?” En rapporteringsløsning til at imødekomme dette er Long Term Value-modellen (LTV-model), som EY foreslår, at virksomheder skal rapportere efter.

LTV sikrer holistisk rapportering
Vælger virksomheder at rapportere efter LTV-modellen, er rapporteringen ikke kun informationer om det finansielle resultat, men snarere en detaljeret beskrivelse af virksomhedens fulde værdiskabelse, heriblandt virksomhedens samfundsansvar. Derudover bidrager en holistisk rapportering til, at det fremgår mere tydeligt for læseren, hvilken værdi virksomheden skaber for dens respektive interessenter.

“It is time to rethink how we account and report on organisational performance.” - EY

LTV-modellen kort
LTV-modellen går ud på, at virksomheder bør definere 1) sit formål om, hvad virksomheden vil opnå, og hvilken retning virksomheden skal gå i. Dernæst skal 2) interessenter identificeres, så det bliver tydeliggjort hvem virksomheden skaber værdi for. Efterfølgende skal 3) resultater vurderes ud fra, hvilken værdi virksomheden gerne vil skabe for sine interessenter. Disse resultater bør vurderes i sammenhold med, hvilken værdiskabelse interessenterne forventer.

LVT-model.

Næstsidst skal 4) aktiver vurderes ud fra, hvilke aktiver virksomheden har eller får brug for for at opnå de ønskede resultater for interessenterne. For at udnytte de nødvendige aktiver, anbefales det, at virksomheder som det sidste 5) adresserer seks kapitaler (finansielle, fabrikerede, intellektuelle, menneskelige, sociale og naturressourcer).

Vælger virksomheder at rapportere i forhold til LTV-modellen, imødekommer de nutidens forventninger til rapportering. Ligeliges vil deres rapportering skabe gennemsigtighed, så det er muligt for interessenter at følge virksomhedens udvikling, dens evne til at investere for at skaffe de rette aktiver, dens evne til at identificere væsentlige risici og muligheder ift. virksomhedens kapitaler m.m.

Se hele EY’s rapport her.

13.11.2023EY

Sponseret

EY og Axcelfuture vil gøre danske virksomheder klogere på bære-dygtighedsrapportering

22.05.2023EY

Sponseret

Bæredygtige Combineering: Fra Entrepreneur Of the Year til milliardsalg

27.04.2023EY

Sponseret

Sustainability Awards uddeler ny pris

05.03.2023EY

Sponseret

EY vil aflaste Danmarks el-net ved at flekse strømforbruget i hovedsædet

24.11.2022EY

Sponseret

Danmark i top-3 på globalt energiindeks

01.11.2022EY

Sponseret

Virksomheder, tag stilling ud fra data i forsyningskæden