Et nyt og større Diakonfællesskab

Indvielsesfællesskabet på Diakonissestiftelsen har fået nyt navn, nye optagelseskriterier og i den forgangne weekend fire nye medlemmer. ”Et moderniseret fællesskab med renere linjer og en enklere rekruttering,” ifølge forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen.

Fire nyindviede diakoner i procession på vej ud af Emmauskirken sammen med forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen. Foto: Rune Hansen..

”Det giver mening for mig at få et åndeligt og fagprofessionelt bagland, hvor vi er fælles om at ville hjælpe de svageste i samfundet. Der ligger kæmpe visdom hos søstrene i fællesskabet, som vi på tværs af generationer kan trække på,” siger Steffen Reimers-Nielsen, der er en af fire nyindviede diakoner i Diakonfællesskabet på Diakonissestiftelsen. Til daglig er han veteranfaglig leder hos KFUMs Soldatermission.

Fakta

  • Den 25. september blev fire nye diakoner indviet i Diakonfællesskabet. De er alle uddannede bl.a. på professionsbachelor-uddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation.
  • Nye medlemmer af Diakonfællesskabet får tilknyttet en mentor, som giver faglig og åndelig sparring.
  • Diakoner arbejder på et kristent grundlag inden for kirkelige, sociale, pædagogiske og plejemæssige områder.
  • Diakonfællesskabet på Diakonissestiftelsen består af 72 diakonisser og diakoner på tværs af generationer og med det bedste fra en 155-årig tradition i ryggen.
  • Medlemmerne af Diakonfællesskabet supplerer deres øvrige sociale kontakter og familieliv med et åndeligt, personligt og fagligt netværk.
  • Professionsbachelor-uddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation varer fire år. Den er delt i otte semestre, hvoraf halvandet er praktik. Uddannelsen giver adgang til indvielse i Diakonfællesskabet.
  • Læs om Diakonfællesskabet.
  • Læs om 3K-uddannelsen.

Lørdag den 25. september voksede fællesskabet med fire medlemmer, og for første gang med nye regler for, hvem der kan være med: Fremover kan professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation (3K) give direkte adgang til, at man kan indvies som diakon efter aftale med forstanderinden og præsten ved Diakonissestiftelsen. For alle andre, der ikke er 3K-uddannet, tilrettelægges individuelle forløb.

Et fællesskab om åndelig refleksion
”Vi forventer, at det vil give en større tilgang af nye medlemmer i fællesskabet, fordi titlen som diakon bliver en naturlig forlængelse af 3K-uddannelsen. Her får man et fællesskab omkring eksistentiel og åndelig refleksion og et sprog til at tale med andre om deres eksistens,” siger forstanderinde søster Merete Pelle Poulsen.

De fire nye diakoner er alle uddannede fra 3K-uddannelsen og med dem er Diakonfællesskabet oppe på, at ni ud af de 72 medlemmer har baggrund i professionsbacheloruddannelsen.

”Jeg har fået et bagland, jeg kan ringe til, hvis jeg står i et dilemma i mit diakonale arbejde,” siger nyindviede Steffen Reimers-Nielsen, der arbejder som veteranfaglig leder hos KFUMs Soldatermission. Foto: Per Bækgaard. .

”Vi har en fælles referenceramme fra vores uddannelse, og nu er vi indgået i et forpligtende fællesskab. Men jeg håber også, at mennesker med andre baggrunde vil med i diakonfællesskabet. Mangfoldighed er en styrke, når vi skal inspirere hinanden praktisk, fagligt og åndeligt,” siger Steffen Reimers-Nielsen.

At være noget for andre
Samtidig med at det er blevet enklere at komme med i fællesskabet, har det også ændret navn fra ’Indvielsesfællesskabet’ til ’Diakonfællesskabet’.

”Det betyder, at det bliver lettere at fortælle, hvad en diakon er. Vi har forenklet definitionen efter drøftelser med Filadelfia i Dianalund og Diakonhøjskolen i Århus, som er de to andre steder, som uddanner diakoner. Alle, der er indviet som diakonisse, kan fortsat kalde sig diakonisse, men fremover vil alle nyindviede få titlen ’diakon’,” forklarer søster Merete Pelle Poulsen.

Ni medlemmer af Diakonfællesskab har 3K-baggrund. Foto: Søster Annelise Frisk. .

Og Steffen Reimers-Nielsen er glad for nu at kunne kalde sig diakon:

”Jeg synes, det er fint og stort at være sendt af kirken for at udføre socialt arbejde. Jeg har personligt et ’drive’ i at være noget for dem, der har svært ved at være noget for sig selv. Det betyder, at jeg har arbejdet med mennesker med autisme, med hjemløse og nu med krigsveteraner,” siger han og tilføjer:

”Jeg tror på styrken i at yde i dag. I morgen er det måske mig, der har brug for at modtage.”

24.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ældrepleje er mere end et arbejde for mig

21.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Et nyt og større Diakonfællesskab

19.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fødselshjælper for fællesskaber

17.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fællesskab fører til forpersonskab

14.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Langt omkring med en sygeplejerskeuddannelse

12.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ud af huset-oplevelser styrker unges fællesskab