ESG Investor Survey 2018: ESG information spiller afgørende rolle for investorer

EY har netop offentliggjort den fjerde udgave af det årlige ESG Investor Survey, som viser klar konsensus blandt investorer om vigtigheden af ESG i investeringsbeslutninger.

03.12.2018

Sponseret

EY

EY Investor Survey 2018 bygger på svar fra mere end 200 globale institutionelle investorer om deres tilgang til ESG (Environmental, Social and Governance) faktorer. Undersøgelsen viser, at investorer i stadig stigende grad lægger vægt på ESG-relaterede forhold i deres investeringsbeslutninger. Men den understreger også, at kvaliteten og væsentligheden af virksomheders ESG-data halter bagefter. Det går i sidste ende ud over oplysningernes brugsværdi for investorer. Du kan læse nærmere om undersøgelsen i EY Investor Survey 2018, men vi giver dig her et kort overblik over de mest centrale konklusioner:

ESG integreret i investorers beslutningsproces

ESG er blevet en integreret del af beslutningsprocessen blandt investorer verden over. Faktisk siger hele 97% af de adspurgte investorer, at de evaluerer virksomheders ikke-finansielle oplysninger. Samtidigt siger 96%, at ESG-oplysninger har spillet en afgørende rolle i deres beslutningsproces. Dermed understreger undersøgelsen, at bæredygtighed endeligt er gået fra at være blot et markedsføringsinitiativ til at være en kritisk faktor i virksomheders risikovurdering og tiltrækning af kapital.

Væsentlighed er kritisk for god rapportering – men svært at forstå

Èn ting er investorers interesse i ESG informationer. En anden ting er virksomheders forståelse af væsentlighed – på engelsk, materiality –ift. hvilke ESG-data, der giver mening at rapportere. Og her er konklusionen fra investorer klar: de mest brugbare rapporter kommer fra virksomheder, der forstår væsentlighedsbegrebet i en CSR-kontekst og kan identificere de vigtigste ESG faktorer for netop deres forretning. Ifølge undersøgelsen siger 87% af de adspurgte investorer, at langt de fleste af de virksomheder, de følger, vurderer væsentlighed på tilstrækkelig vis. Alligevel understreger de, at mange endnu ikke forstår væsentlighedsbegrebet til fulde, hvilket især går ud over indsatsen i relation til E (environmental) og S (social).

Investorer efterspørger ikke-finansiel regnskabspraksis

Siden EY’s forrige undersøgelse er der sket en kraftig stigning i efterspørgslen på standardiseret information. Hele 59% af de adspurgte investorer mener, at en regnskabspraksis for ikke-finansiel information ville være fordelagtigt. Med sammenlignelige data kan investorer nemlig lettere vurdere risici og benchmark’e virksomheder mod hinanden, før de tager en beslutning om at investere. Der er med andre ord behov for, at ESG-data behandles med samme omhu som finansielle data, for at investorer skal kunne træffe velovervejede beslutninger.

Samarbejde med lovgivere og organisationer kan øge rapporteringskvalitet

Trods fremgang i virksomheders offentliggjorte ESG-data siden forrige EY-undersøgelse, står det klart, at der fortsat eksisterer en uligevægt imellem de data investorer efterspørger og de data virksomheder vælger at offentliggøre. Ifølge undersøgelsen mener 70% af de adspurgte investorer, at der er behov for national lovgivning til at lede indsatsen hen imod bedre ESG-rapportering. Samtidigt efterspørges der intelligent samarbejde imellem investorer, lovgivere og organisationer, som f.eks. NGO’er, med henblik på at definere en standard, der omfatter de væsentligste faktorer for virksomheders langsigtede bæredygtige vækst.

Du kan læse meget mere om resultaterne fra EY’s årlige Investor Survey her. Nedenfor kan du downloade undersøgelsen samt en infographic, der giver et visuelt overblik over undersøgelsens nøgletal.

27.05.2024EY

Sponseret

Ny guide vil hjælpe danske bestyrelser gennem CSRD

13.11.2023EY

Sponseret

EY og Axcelfuture vil gøre danske virksomheder klogere på bære-dygtighedsrapportering

22.05.2023EY

Sponseret

Bæredygtige Combineering: Fra Entrepreneur Of the Year til milliardsalg

27.04.2023EY

Sponseret

Sustainability Awards uddeler ny pris

05.03.2023EY

Sponseret

EY vil aflaste Danmarks el-net ved at flekse strømforbruget i hovedsædet

24.11.2022EY

Sponseret

Danmark i top-3 på globalt energiindeks