Er din virksomhed klar til den nye EU-lov om miljøvenligt produkt design?

Ny forordning skærper kravene til bæredygtige produkter - Er du forberedt?

Foto: Pexels

I maj vedtog Europarådet en banebrydende forordning om miljøvenligt design, der –med tiden- vil stille skærpede krav til mange produkter markedsført i EU. Forordningen træder i kraft 18. juli 2024. Denne nye lovgivning erstatter det tidligere Eco-design direktiv, og udvider anvendelsesområdet fra kun energiprodukter til alle typer varer. Forordningen er en hjørnesten i EU-Kommissionens bestræbelser på at fremme bæredygtige produkter og støtte den cirkulære økonomi.

Forordningen omfatter næsten alle produktkategorier med få undtagelser så som fødevarer, medicin, biler og forsvarsprodukter. Forordningen stiller fokus på produkternes:

  • Holdbarhed
  • Genbrugsmuligheder
  • Opgraderings- og reparationsmuligheder
  • Regler om stoffer, der hæmmer cirkularitet
  • Energi- og ressourceeffektivitet
  • Genanvendt indhold
  • Genfremstilling og genanvendelse
  • CO2- og miljøaftryk
  • Oplysningskrav, herunder digitalt produktpas

Kommissionen vil få beføjelse til at fastsætte specifikke krav for produktgrupper, som industrien har 18 måneder til at opfylde. De prioriterede produktgrupper, som er med i første arbejdsplan, omfatter jern og stål, aluminium, tekstiler, møbler, dæk, vaske- og rengøringsmidler, maling, smøremidler, kemikalier, energirelaterede produkter og elektronik.

Kriterierne for miljøvenligt design vil også gælde for offentlige indkøb for at fremme grønne produkter.

En ny central bestemmelse er forbuddet mod destruktion af usolgte tekstiler og fodtøj, med mulighed for at udvide forbuddet til andre produkter i fremtiden. Dette træder i kraft efter to år for store virksomheder og 6 år for mellemstore virksomheder. 

OBS! Små virksomheder og mikrovirksomheder er undtaget reglen.

Med forordningens ikrafttrædelse bliver der – efter 2/6 år- et forbud mod destruktion af: 

Foto: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0303_EN.html

Det forventes at mange produkter med tiden vil blive reguleret i henhold til denne forordning, og så vil fabrikanter, importører og distributører af disse produkter få forpligtigelser.

Er din virksomhed omfattet af den nye lovgivning? BDO kan hjælpe dig med at forstå og overholde de nye regler. Kontakt os for en uforpligtende samtale og få klarhed over, hvordan du bedst forbereder din produktion og distribution. 

08.07.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Er jeres virksomhed klar til at tackle årsregnskabslovens §99a og §99b om samfundsansvar?

01.07.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Er din virksomhed klar til den nye EU-lov om miljøvenligt produkt design?

17.06.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Klimaregnskaber – Hvorfor er de relevante for små og mellemstore virksomheder?

03.06.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

E2 - Forurening

21.05.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

S1 – Egen arbejdsstyrke: Den korte CSRD-historie

06.05.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Styrk din virksomheds ansvarlighed: Effektiv styring af værdikæden