En bæredygtig organisation: Gør som derhjemme

Diakonissestiftelsen sorterede affald, før det blev ’moderne’ og var frontløber med sin genbrugsbutik. Nu bliver der målt på indsatsen med en ny bæredygtighedsrapport, og så skal medarbejdere og beboere tage medansvar. Det er slet ikke så svært.

Driftschef Kasper Færk Jacobsen ved nogle af de installationer, som i dag er afløst af mere moderne og bæredygtigt udstyr..

Tekniker Finn Pedersen fra Diakonissestiftelsens Facility Management-afdeling tænker ikke længe over svaret, som kommer med et glimt i øjet: ”Folk skal bare gøre som derhjemme!”  Spørgsmålet var, hvordan han gerne ville have, at medarbejdere, beboere og studerende skulle opføre sig, hvis nogle af de mange bæredygtige tiltag og initiativer, som hans afdeling sætter i værk, skal lykkes og gøre en positiv forskel.

”Vi forsøger at lave nogle rammer, som gør det muligt for blandt andre vores kolleger at tage det samme ansvar, som de ofte gør derhjemme. Det er min opfattelse, at rigtig mange mennesker tager klimaudfordringer og ressourceproblemer alvorligt og gerne vil gøre ’det rigtige’. Det vil vi gerne have, at de også gør, når de er på arbejde,” siger Finn Pedersen.

Er en pizzabakke papaffald?
Senest er Diakonissestiftelsens affaldssortering blevet sat endnu mere i system, end den har været tidligere. Nu sorterer man også bioaffald fra restaffaldet. Men det kan være svært, at gøre det rigtige.

”Vi kan se, at det kan være en udfordring at få sorteret affaldet i de rigtige kategorier. Det klassiske eksempel med den brugte pizzabakke, som mange ikke ved, at de skal putte i restaffald og ikke til pap-genbrug, kender vi også godt her på stedet. Men vi forsøger at hjælpe ved at sætte tingene i system og opstille klart mærkede containere i vores egne små genbrugspladser, som vi kender dem fra de større, kommunale affaldscentraler,” forklarer Finn Pedersen.

Information og uddannelse er andre initiativer, han nævner som forudsætninger for en succesfuld bæredygtig indsats.

”Vi gør meget ud af at uddanne folk, så de ved, hvor forskelligt affald skal hen. Jeg har selv været rundt i organisationen og undervise i sortering. Det bliver som regel meget vel modtaget. Nogle går mere op i det end andre. Beboerne i vores nye seniorboliger har for eksempel et stort overskud og går meget op i, hvordan de kan ændre vaner positivt i forhold til klima og forbrug,” forklarer han.

Affald er ikke den eneste ene
Affaldssorteringen er langt fra de eneste bæredygtige initiativer, som Facility Management-afdelingen, ifølge Finn Pedersen, har sat i gang for at mindske de negative konsekvenser af drift og vedligeholdelse af Diakonissestiftelsens godt 50.000 kvadratmeter store ejendom på Frederiksberg.

”Ud over affaldssorteringen har vi valgt at udskifte alle benzindrevne køretøjer og værktøjer med batteridrevne alternativer. Det betyder, at vi i løbet af de seneste fire-fem år har halveret forbruget af benzin i afdelingen. Vi har også lavet nye aftaler med vores samarbejdspartnere, så vores sorterede affald først bliver afhentet, når vi kan fylde en lastbil helt op. Så undgår vi, at de kører halvtomme rundt på vejene,” fortæller Finn Pedersen begejstret.

Han kaster et blik ud ad vinduet på den blå forårshimmel og konstaterer: ”Det kunne også være godt med solceller på vores store tagflader!”

Han har længe været fortaler for de mange forandringer og har været en del af en strategisk arbejdsgruppe med særligt fokus på det bæredygtige område.

Den tredobbelte bundlinje
For bæredygtighed er netop en aktuelt indsatsområde i Diakonissestiftelsens overordnede strategi, som det seneste år har hvilet på en tredobbelt bundlinje, hvor klimamæssig og social bæredygtighed har gjort økonomien selskab, som succesparametre. En udvikling som, ifølge driftschef Kasper Færk Jacobsen, er helt naturlig i forhold til Diakonissestiftelsens overordnede værdier.

”Det er vigtigt, at vi som organisation tager et medansvar. Vi gør ikke tingene, fordi vi skal, men fordi det giver mening i forhold til de grundlæggende værdier, som er fundamentet under Diakonissestiftelsen – blandt andet ordentlighed og nytænkning,” siger han og fortsætter:

”Det er langt fra nyt for Diakonissestiftelsen at overveje disse ting. Vi har sorteret affald i mange år – også før det blev ’moderne’, og vi var i midten af halvfjerdserne med til at åbne Loppeshoppen, som er en af Danmarks første genbrugsbutikker. Det nye er, at vi breder det ud og lægger op til, at vores ansatte, lejere og studerende tager et medansvar – noget de heldigvis har taget rigtig godt imod.”

Driftsoptimeringer kan det hele
Kasper Færk Jacobsen forklarer, hvordan netop Facility Management (FM) spiller en stor rolle i forhold til bæredygtighed, fordi den påvirker alle tre bundlinjer:

”Vi tager aktiv stilling til hvad, hvornår og hvordan vi gør tingene i FM. Det er vigtigt, at de løsninger, vi vælger, giver mening på flere måder. Allerbedst er det jo, hvis vi kan implementere løsninger, som både er gode for miljøet, mindsker vores driftsomkostninger og kan give mulighed for at hjælpe mennesker, som måske har brug for støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.”

Der er ifølge driftschefen ikke mange områder, som sniger sig uden om overvejelser om mulige bæredygtige optimeringer. Der bliver set på forsyning og distribution af el, vand og varme. Der bliver installeret energioptimerende vinduer og døre. Og der bliver stillet krav til eksterne samarbejdspartnere på opgaver med både drift og nybyggeri.

24.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ældrepleje er mere end et arbejde for mig

21.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Et nyt og større Diakonfællesskab

19.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fødselshjælper for fællesskaber

17.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fællesskab fører til forpersonskab

14.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Langt omkring med en sygeplejerskeuddannelse

12.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ud af huset-oplevelser styrker unges fællesskab