Elbilen er nøglen til den grønne omstilling

Elektrificering er nøglen til den grønne omstilling, hvor transporten skal omstilles til at køre uden fossile brændstoffer

Elbiler bidrager til reduceret luftforurening og mindre støj i byerne.

16.12.2015

Sponseret

Claus Seitzberg, Fleetwise

Vejtransporten står for en tredjedel af den samlede CO2-udledning og knap halvdelen af udledningen af NOx emissioner herhjemme. Vejtrafikken er den dominerende kilde til forurening med skadelige udstødningspartikler og kvælstofdioxid. 

Luftforureningen fra trafikken i København, vurderes hvert år, at forårsage op til 500 for tidlige dødsfald. En luftforurening som primært skyldes benzin- og dieselbilernes sundhedsskadelige udstødningsgasser. 

Fra slemt til værre
Talrige undersøgelser har vist, at selv helt nye dieselbiler udleder syv gange mere kvælstofdioxid/ NOx, end normerne tillader. Det skyldes ikke alene direkte svindel med testen, men også at testene ikke afspejler virkelige kørselsmønstre på vejene. Samtidig forøges benzin- og dieselbilernes forurening markant med bilernes alder, slitage og forbrugsmønstre med mange korte ture.

Slemt er det også for transportens CO2-udledning, som er steget med ca. 20 % siden 1990 pga. øget forbrug af benzin og diesel. Der er brug for handling og lavere udledning fra benzin- og dieselbiler er ikke løsningen. Teknisk er grænsen også nået for hvor lave emissionerne kan blive fra benzin- og dieselbilerne, det er VW-skandalen et godt eksempel på. 

Nøglen er elektrificering
Elektrificering af transporten med anvendelse af elbiler er nøglen til at løse udfordringerne. Elbiler er langt mere energieffektive end benzin- og dieselbiler og elbilen bliver mere og mere grøn i takt med, at elproduktionen omlægges til vedvarende energi. Herudover vil elbiler blive integreret i fremtidens intelligente energisystem, hvor elbilernes mulighed for at oplade fleksibelt er en stor gevinst for elsystemet.

Elbiler har et betydeligt potentiale til at påvirke vores klima i den rigtige retning. Elbiler har ingen direkte udledning af skadelige emissioner eller CO2 og er dermed en vigtig bidragsyder til at reducere transportens luftforurening og CO2-udledning. Herudover bidrager elbiler til mindre støjforurening.

Rådgivning 
Elbiler er frem til årsskiftet fritaget for registreringsafgift og grøn ejerafgift. Fra næste år indpasses elbiler i det almindelige afgiftssystem gradvist over en fem årig periode. Et afgiftssystem hvor registreringsafgiftssatsen for personbiler netop er nedsat fra 180 pct. til 150 pct. Elbiler pålægges fra årsskiftet grøn ejerafgift opgjort efter energiforbruget, omregnet til kilometer pr. liter, i lighed med benzin- og dieselbiler.

Så det bliver ikke nemmere at vurdere potentialet for grøn omstilling med elbiler, herunder betydningen af de nye afgifter fra årsskiftet. Elbiler udgør fortsat et stort potentiale og det er værd at bemærke, at hvor enkelte elbilmodeller mærkbart rammes, så har det for andre begrænset betydning på prisen. Hertil mangler vi at se hvordan fabrikanterne vil tilpasse sig de nye markedsvilkår. 

Fleetwise tilbyder hjælp til at navigere i dette marked med rådgivning hele vejen rundt om processen, fra tanke til handling i implementering af elbiler og ladeinfrastruktur hos flådejere. Vi kalder det 360° rådgivning. 

Få eksempelvis en komplet flådeanalyse der skaber klarhed over hvilke biler der potentielt kan udskiftes til elbiler og besked om hvad de økonomiske konsekvenser og miljømæssige effekter er ved at indføre elbiler i bilflåden. 

Fleetwise tilbyder flådeanalyse i tre forskellige niveauer med pakker som kan vælges alt efter udgangspunkt og ønske til omfanget af en flådeanalyse. Fra light udgave med vurdering af det umiddelbare potentiale til udvidet udgave med omfattende analyse og gps tracking, der giver præcise data om bilernes kørselsruter, turlængder, positionering mm. Fleetwise samarbejder med Teknologisk Institut.

Læs mere om flådeanalyse

Kontaktoplysninger
Claus Seitzberg, telefon 4111 1229, cs@fleetwise.dk 
Martin Messer Thomsen, telefon 2721 1338, mmt@fleetwise.dk

Læs flere artikler om elbiler
Anskaf elbiler nu inden de bliver belagt med afgifter
Styrk den grønne profil og spar penge 

19.04.2017Fleetwise

Sponseret

Halvering af afgiften på elbiler

03.01.2017Fleetwise

Sponseret

Omstilling til elbiler i Helsingør Kommune

14.12.2016Fleetwise

Sponseret

Bliv fortrolig og erfaren med elbiler

21.11.2016Fleetwise

Sponseret

Billigere elbiler med ny finanslov

08.11.2016Fleetwise

Sponseret

Spar 50 procent på elbiler ved køb inden årsskiftet

07.10.2016Fleetwise

Sponseret

Her er elbilen alle kan bruge