E2 - Forurening

Bliv klogere på, hvordan du skal rapportere på forurening

Foto: PExels

Alle virksomheder, de er omfattet af CSRD, skal rapportere på en række fælles europæiske standarder. En af disse standarder er ”Forurening”, som behandler virksomheders forurening fordelt på udledning til luft, vand og jord. 

Forurening er den anden af de 12 standarder i ESRS og relaterer sig til forurening i forbindelse med selskabets egen produktion. For udledninger af forurenende stoffer, har EU udarbejdet en liste indeholdende 91 stoffer, der er rapporteringspligtige, hvis de overstiger de fastlagte grænseværdier.

Hvis jeres virksomhed udleder mere end den fastlagte grænseværdi på blot ét af de benævnte stoffer, kræves der rapportering herpå fordelt i forurening til luft, vand og jord. Derudover kommer også et lovkrav om, at virksomheder skal oplyse, om de genererer eller anvender mikroplast.

Der gælder derudover yderligere regler for ’Problematiske stoffer’ og ’Særligt problematiske stoffer’ også kaldet ”substances of very high concern” (SVHC’s). I relation til SVHC’s skal der oplyses om forurening fra produktion, anvendelse, distribution, markedsføring og import/eksport. Med andre ord går rapporteringspligten på SVHC’s ud over virksomhedens egne aktiviteter.  Hvis man eksempelvis køber varer, som er forbundet med udledning af en SVHC, kræver det yderligere oplysning herom, selvom udledningen ikke sker i virksomhedens egne aktiviteter.

Teknisk opbygning af E2

E2 er et emne, som indeholder seks forskellige oplysningskrav. Hvert oplysningskrav indeholder flere datapunkter og krav til, hvordan data skal fremstilles. Oplysningskravene indeholder både narrative og kvantitative krav, i form af narrative strategiske beskrivelser samt kvantitative målepunkter af data. 

Indfasning 

Der gælder et enkelt indfasningskrav for E2. Dette gælder oplysningskravet E2-6 ”Forventede finansielle konsekvenser af forureningsrelaterede risici og muligheder”, hvor I kan udsætte hele kravet i første rapporterings år. Derudover kan I i de tre første rapporteringsår substituere kvantitative data for kvalitative beskrivelser, hvis det ikke er muligt at skaffe kvantitative data på de forventede finansielle konsekvenser og muligheder. 

Eksempel på to virksomheder, der skal rapportere på E2

Kompleksiteten i bæredygtighedsrapporten er stor, og det kan derfor være en kompleks opgave, at sætte sig ind i en hel standard på en gang. Derfor har vi lavet nogle eksempler, som viser hvordan behandlingen af oplysningskravenet E2-4 kunne behandles i to fiktive virksomheder. Det er Stål A/S og Frisør A/S. 

Tjeneste virksomheden Frisør A/S 

Frisør A/S klipper hår, hvilket i sig selv ikke medfører udledning af forurenende stoffer. De tilbyder dog hårfarvning, afblegning, permanent og hårudglatning samt mange andre ydelser, som er dybt afhængige af kemikalier. Udledningen heraf er blandt andet mikroplast, som er et rapporteringspligtigt stof. Deres udledning sker primært til vand gennem Frisør A/S’ spildevand. Derfor skal rapporteringen opdeles med en fuld allokering af udledning til vandkilder.  

Produktionsvirksomheden Stål A/S 
Stål A/S producerer stålplader, som de sælger videre til grossister. I forbindelse med forarbejdelsen af jernmalm udledes flere stoffer end blot drivhusgasser (drivhusgasserne er allerede rapporteret under E1). Udledning i stålproduktionen er særligt høj i relation til svovldioxid (SO2) og nitrogenoxider (NOx). Begge af disse stoffer er på den udtømmende liste, hvorfor der skal rapporteres på begge stoffer. Da udledningen af disse stoffer sker til luften, skal hele mængden allokeres til luftforurening i rapporteringsfelterne.

Hvis I har brug for hjælp til at kortlægge og sikre rettidig dataindsamling på området for forurening, så tag fat i vores ekspert Tine Kokholm, Senior Manager hos BDO Advisory på tikok@bdo.dk

03.06.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

E2 - Forurening

21.05.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

S1 – Egen arbejdsstyrke: Den korte CSRD-historie

06.05.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Styrk din virksomheds ansvarlighed: Effektiv styring af værdikæden

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Bæredygtighed i køkkenet: En mulighed for turismebranchen

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

CSR-direktivet sætter skub i den bæredygtige omstilling hos hoteller og restauranter

19.02.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

E1 – Klimaforandringer: Den korte CSRD-historie