E1 – Klimaforandringer: Den korte CSRD-historie

”Klimaforandringer” er det første emne i CSRD, og ofte det sted, hvor virksomheder starter, når de begynder deres bæredygtighedsrapportering. Men hvad indebærer første ESRS-punkt egentlig?

Foto: BDO

De europæiske bæredygtighedsstandarder (ESRS) omfatter de standarder for bæredygtighedsrapportering, som gælder for alle virksomheder, der er omfattet af CSRD. Og første emnespecifikke punkt er ”Klimaforandringer”. Dette område relaterer sig til mål i forbindelse med udledning af drivhusgasser såsom CO2, og standarden sætter rammerne for målemetode, opgørelse og præsentation af nøgletal. 

Alle mål af drivhusgasser skal efter CSRD opgøres efter GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol). GHG-protokollen blev vedtaget ved Parisaftalen i 2015, og udpensler konkret opgørelsesmetoden af drivhusgasser. Protokollen opdeler udledningen i ”Scope 1, 2 og 3”. De forskellige ”scopes” er betegnelser for, hvor tæt udledningen er på virksomhedens egne aktiviteter. CO2 i forbindelse med eget fabriksarbejde er Scope 1, køb af EL er Scope 2, mens emissioner i forbindelse med køb af halvfabrikat eller færdigvarer er Scope 3. Scope 3 er emissioner, som selskaber ikke direkte udleder, men deres bestillinger gør, at underleverandørens produktion går i gang. 

Nedenfor vises hvilke aktiviteter, som er indeholdt i de forskellige scopes. 

Foto: BDO

Hvis I har behov for rådgivning med beregning af drivhusgasser, kan du kontakte os her!

Tekniske opbygning af E1 

E1 – Klimaforandringer er den første af de emnespecifikke standarder, og den indeholder seks underinddelinger, som bliver kaldet oplysningskrav E1-1 til E1-6. Disse oplysningskrav dækker over narrative rapporteringskrav på et strategisk niveau til krav på konkrete målepunkter. 

For en gennemgang af de andre emnespecifikke bæredygtighedsstandarder, kan du se vores side her på CSR.dk.

Rapportering på E1 – Klimaforandring: To eksempler 

Kompleksiteten i bæredygtighedsrapporten er stor, og det kan derfor være en kompleks opgave at sætte sig ind i en hel standard på én gang. Derfor har vi lavet nogle eksempler, som viser hvordan behandlingen af E1-6 kunne behandles i to fiktive virksomheder. Det er Stål A/S og Frisør A/S. 

Nedenfor finder du derfor to eksempler på, hvordan behandlingen af E1-1 til E1-6 kunne se ud i to fiktive virksomheder.

Produktionsvirksomheden Stål A/S
 

Virksomheden Stål A/S producerer stålplader i specialmål. Når denne type virksomhed skal kortlægge deres emissioner på Scope 1, 2 og 3, kan de med fordel starte ved Scope 1. Dette vil være udledningen i forbindelse med fabriksarbejdet, hvor emissionen opstår på baggrund af forbrugt olie. 

I Scope 2 placeres al den elektricitet, der købes for at understøtte produktionen, og det samme gælder for opvarmningen af administrationsbygningen. 

Scope 3 dækker over alle de aktiviteter, der sker på baggrund af aktiviteter som virksomheden igangsætter. Det er emissioner i forbindelse med transport af råvarer til fabrikken samt efterfølgende transport af færdigvare til kunderne. Scope 3 stikker dog dybere og omfatter også køb af små materialer i produktionen, maden som serveres i kantinen, de ansattes transport til og fra arbejde samt mange andre faktorer. 

Tjenestevirksomheden Frisør A/S

I Frisør A/S er der meget få faktorer, som falder ind under Scope 1, da deres produkt er en ydet tjeneste, hvoraf der ikke er mange direkte emissioner. I forhold til Scope 2-emissioner, skal elektricitet og opvarmning af salonen indregnes.

Beregningen af Scope 3 vil blandt mange andre områder vedrøre emissioner fra indkøb af hårfarve og frisørsakse, leasede frisørstole og kasseapparater samt håndtering af kemisk affald. I år hvor Frisør A/S har gjort det ekstra godt og haft et stort overskud, investerer de en andel af overskuddet i aktier. Denne investering skal ligeledes indregnes med en konkret emissionsfaktor under Scope 3. 

Hvis I har brug for hjælp til at kortlægge jeres klimaaftryk, så tag fat i Mia Walde, Senior Manager i BDO, på MIWAL@bdo.dk

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Bæredygtighed i køkkenet: En mulighed for turismebranchen

01.03.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

CSR-direktivet sætter skub i den bæredygtige omstilling hos hoteller og restauranter

19.02.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

E1 – Klimaforandringer: Den korte CSRD-historie

04.01.2024BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Nye lovkrav nærmer sig på bæredygtighedsagendaen. Er I klar?