DONG Energy stopper al brug af kul i 2023

DONG Energy har reduceret forbruget af kul med 73% siden 2006. Nu tages skridtet videre med en ny målsætning om at blive helt fri for kul i el- og varmeproduktionen. Kul erstattes med biomasse, som virksomheden vil sikre kommer fra bæredygtige kilder.

06.03.2017

Sponseret

Ørsted

DONG Energy omstiller i disse år deres kraftværker til at kunne producere grøn el og varme på bæredygtig biomasse i stedet for kul og gas. Biomassen er træpiller og flis, som primært er lavet af savsmuld og andre restprodukter.  Det har stor betydning for virksomhedens påvirkning af klimaet. DONG Energy har reduceret CO2-udledningen fra deres el- og varmeproduktion med 52% siden 2006, og deres mål er en reduktion pa 96% i 2023 sammenlignet med 2006.

”Vi har nu sat os det mål, at vi ønsker at være helt fri for kul i 2023, fordi kul er den fossile energiform, der udleder mest CO2”, fortæller Filip Engel, Direktør for Group Sustainability i DONG Energy. ”Når vi erstatter kul med biomasse, er det helt afgørende, at biomassen er bæredygtig. Afbrænding af biomasse skal være CO2-neutral, og biodiversiteten skal beskyttes,” slutter han.

I 2016 begyndte DONG Energy’s leverandører derfor at implementere certificeringsordningen

Sustainable Biomass Partnership (SBP), som de har udviklet i samarbejde med andre europæiske energiselskaber. Ordningen skal give vished for, at den biomasse, som de indkøber, lever op til deres bæredygtighedskrav.

For at biomasseproducenterne kan blive certificeret, kræver det blandt andet, at de kan spore råvaren helt tilbage til den oprindelige kilde og dokumentere bæredygtigheden. Tredjepartsauditorer tager jævnligt ud og kontrollerer, om producenterne lever op til kravene i eksempelvis SBP-standarden. Det kan være udfordrende for producenterne at dokumentere sporbarheden af især savsmuld og andre restprodukter fra trævareproduktionen. For mange leverandører er det desuden nyt, at de skal dokumentere bæredygtigheden gennem certificering:

“Det har været en værdifuld proces. Bioenergisektoren har drevet udviklingen inden for bæredygtighed i hele træ- og skovindustrien i de baltiske lande”, fortæller Raul Kirjanen, direktør i Graanul Invest, der leverer biomasse til DONG Energy´s kraftværker.

20.01.2022Ørsted

Sponseret

Ørsted ranked world’s most sustainable energy company and publishes climate leadership handbook

10.01.2022Ørsted

Sponseret

Verdens største havvindmøllepark, Hornsea 2, producerer sin første strøm

04.06.2021Ørsted

Sponseret

Ørsted commits to sustainable recycling of wind turbine blades

03.06.2021Ørsted

Sponseret

Ørsted aims for net-positive biodiversity impact from new projects commissioned from 2030 

23.04.2021Ørsted

Sponseret

Ørsted and the UN Global Compact to help companies put carbon reduction at the heart of their business

21.04.2021Ørsted

Sponseret

Ørsted og WWF vil sammen undersøge muligheder for at støtte torsken og biodiversiteten i havet