DONG Energy reducerer sin udledning hurtigere end videnskaben kræver

DONG Energy har i dag meddelt, at virksomhedens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 96 procent i 2023 nu officielt er godkendt af Science Based Target-initiativet som værende i tråd med klimavidenskaben. Målet er markant mere ambitiøst, end hvad der kræves ifølge Paris-aftalen.

15.06.2017

Sponseret

Ørsted

For at bremse klimaforandringerne er det nødvendigt at foretage en gennemgribende ændring i den måde, vi lever vores liv på, hvis vi vil sikre, at vores planet også er beboelig for kommende generationer. DONG Energy bliver del af et eksklusivt selskab bestående af blot en håndfuld energivirksomheder på verdensplan, der har taget en fremadsynet holdning til klimaforandringer ved at vedtage et såkaldt Science-Based Target. Et Science-Based Target for at reducere udledningen af drivhusgasser er i overensstemmelse med målsætningen om at holde den globale opvarmning under to grader, hvilket forhindrer de mest alvorlige klimaforandringer.

Alberto Carrillo Pineda fra Science Based Target-initiativet siger:
"Det er glædeligt at se, at DONG Energy har sat et mål om at nedbringe sin udledning, der betyder, at selskabets forretningsstrategier flugter med det tempo, som energisektoren skal følge for at afværge de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Med det videnskabeligt baserede mål indtager DONG Energy en førerposition i omstillingen til en fremtid med mindre CO2-udledning. Virksomheden viser med sit mål over for kunder, investorer og andre energivirksomheder, at de forpligter sig til at skabe langsigtet værdi og påtage sig et ansvar med henblik på at leve op til handlingsplanen i Paris-aftalen."

Omstillingen af en virksomhed
DONG Energy er det energiselskab i Europa, der er nået længst i omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi. Selskabet er desuden nu blandt de første energivirksomheder på verdensplan til at få godkendt sit mål om nedbringelse af udledningen af drivhusgasser som et videnskabeligt baseret mål.

Filip Engel, Senior Director for Sustainability and Environment i DONG Energy, siger:
"Den måde, vi producerer energi på, er under hastig forandring. På ti år er DONG Energy gået fra at være en af de mest kulintensive forsyningsvirksomheder i Europa til at være en global leder inden for vedvarende energi. I 2016 udgjorde grøn el og varme halvdelen af vores produktion, og siden 2006 har vi mere end halveret vores udledning af drivhusgasser."

Han fortsætter: "Vi har en 2023-målsætning om at opnå en reduktion på 96 procent af vores udledning af drivhusgasser pr. kilowatt-time sammenlignet med niveauet i 2006. Vi er meget stolte over i dag at kunne fortælle, at vores mål er blevet godkendt som værende videnskabeligt i tråd med det, der kræves af virksomheder for at holde klimaforandringerne i skak. Vi ved nu, at vi lever op til vores ansvar for at støtte op om FN's verdensmål på klima såvel som Paris-aftalen. Det betyder meget for os."

27 år forud for tidsplanen
DONG Energy's omstilling er drevet af investeringer i havvind og bæredygtig biomasse. Selskabet har en ambition om i 2025 at kunne levere grøn strøm fra havvind til ca. 30 millioner mennesker, og der er sat et mål om at stoppe al brug af kul i 2023. Derudover har selskabet for nylig frasolgt sin olie -og gasforretning, hvilket yderligere understreger overgangen til et rent vedvarende energiselskab.

Resultatet er en ambitiøs forpligtelse til at producere energi med markant nedsat CO2-udledning. Med reduktionsmålet er DONG Energy faktisk 27 år forud for tidsplanen i forhold til det 2 graders-scenarie, som det Internationale Energiagentur har lagt for energisektoren.

*********

Om Science-Based Targets-initiativet
Science-Based Targets-initiativet advokerer for, at virksomheder fastsætter videnskabeligt baserede mål som en effektiv metode til at øge virksomhedernes konkurrencemæssige fordel i overgangen til lavemissionsøkonomi. Initiativet er et samarbejde mellem CDP, World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF), og FN's Global Compact (UNGC) samt et af tilsagnene under We Mean Business Coalition. Initiativet definerer og fremmer bedste praksis i udformningen af videnskabeligt baserede mål, tilbyder ressourcer og rådgivning med henblik på at mindske hindringerne for at vedtage mål og foretager uvildig vurdering og godkendelse af virksomhedernes mål.

www.sciencebasedtargets.org  @sciencetargets 

20.01.2022Ørsted

Sponseret

Ørsted ranked world’s most sustainable energy company and publishes climate leadership handbook

10.01.2022Ørsted

Sponseret

Verdens største havvindmøllepark, Hornsea 2, producerer sin første strøm

04.06.2021Ørsted

Sponseret

Ørsted commits to sustainable recycling of wind turbine blades

03.06.2021Ørsted

Sponseret

Ørsted aims for net-positive biodiversity impact from new projects commissioned from 2030 

23.04.2021Ørsted

Sponseret

Ørsted and the UN Global Compact to help companies put carbon reduction at the heart of their business

21.04.2021Ørsted

Sponseret

Ørsted og WWF vil sammen undersøge muligheder for at støtte torsken og biodiversiteten i havet