Dokumentér dit klimaaftryk og få adgang til et større marked

Dokumenterbar bæredygtighed f.eks. gennem en LCA beskytter din virksomhed mod greenwashing og sikrer efterlevelse af markedets og kundernes krav.

Tomas Riegels-Jørgensen, Business Developer Sustainability, på Bureau Veritas Bæredygtighedskonference 2023.

Danske virksomheder bliver mødt med lovgivninger og reglementer, der alle har til formål at reducere vores klimaaftryk. Et eksempel er bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. januar 2023, og som stiller krav til, at både materialer, energiforbrug og konstruktionsteknikker bidrager til mere miljøvenligt byggeri. Reglementet foreskriver blandt andet, at byggerier over 1000 m2 ikke må overstige 12kg CO2e-begrænsning.

Men det handler ikke kun om at opfylde minimumskravene - men om at stræbe efter  mere. Ved aktivt at søge efter innovative løsninger kan virksomheder tage førepinden og være med til at drive den grønne udvikling. Noget som ikke kun gavner miljøet, men som også giver en konkurrencemæssig fordel pga. kundernes stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger. 

Mål din bæredygtighed - kom foran i køen
En måde, hvorpå du kan opnå målbar bæredygtighed, er gennem anerkendte  miljømærkninger som Svanemærket og EU-Blomsten, men ligeledes ved en
LCA (Life Cycle Assessment) og EPD (Environmental Product Declaration):

– En LCA er en grundig metode til at vurdere et produkts klimapåvirkning. Med den kan du detaljeret analysere din værdikæde for at finde de største miljøpåvirkninger og opnå et klart og sammenligneligt resultat.

Mange virksomheder ønsker at kunne vise et dokument med bæredygtigheden af deres produkter. Her er en EPD ideel, idet den sikrer transparens omkring de data, man baserer sig på, og minimerer risikoen for anklager om greenwashing, fortæller Julie Larsen, LCA & EPD Consultant hos Bureau Veritas. 

Med ordninger og certificeringer får du en objektiv vurdering af produkters  miljøpåvirkning og hjælp til at træffe velovervejede beslutninger om fremtidige
tiltag. På den måde kan virksomheder dokumentere deres indsats, og dermed på forhånd efterleve markedets og kunders krav.

Julie Larsen .

Ikke blot en forbigående trend - det er vejen frem
De fleste brancher står over for en betydelig transformation, som kræver, at de tager ansvar for deres klimaaftryk:

– I det aktuelle direktiv fra EU, CSRD (Cooperate Sustainability Reporting Directive) skal virksomheder måle og rapportere på deres bæredygtighedsindsats. Det vil sige, at på sigt skal alle virksomheder dokumentere deres konkrete bæredygtighedsindsats.
Man skal dog være opmærksom på, at ikke alle miljømærker er lige anerkendte og fagligt kvalificerede. 

Tomas Riegels-Jørgensen, Business Developer Sustainability hos Bureau Veritas, pointerer, at EU ønsker at fjerne op mod 40-50 % af de eksisterende miljøcertificeringer, som ikke anses som værende tilstrækkeligt kvalificerede i forhold til en bæredygtig fremtid. Med miljødokumentation og tredjeparts verifikation opnår virksomheder anerkendelse som ansvarlige aktører, og ikke mindst sikrer de deres billet til fremtidens projekter. Det betyder, at virksomheder med dokumenterbar bæredygtighed får konkurrencefordele og adgang til et større marked.

Vær ledende inden for din branche
Det er hele værdikæden, som er under belysning, når der stilles større krav til virksomheders bæredygtighedsindsats. Samtidig er efterspørgslen fra kunder på miljøvenlige produkter og services stigende, fastslår Tomas Riegels-Jørgensen.
Målbar bæredygtighed handler også om et mindset hos alle involverede parter, og at tage ansvar for ens handlinger for at sikre en bedre fremtid for kommende generationer. Et ansvar, som markant vil sætte sine spor på virksomheders image,
brand og position på markedet i forhold til hele værdikæden.

Skal du med på webinar vedr. metoder til beregning af klimaaftryk?
Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Skal du med på kurset Carbon Footprint Calculation den 18. januar 2024?
Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Sæt tal på klimaet

Virksomheders klimapåvirkning skal reduceres og den optimale indsats kræver overblik over impact og muligheder for indsats. Det får man kun med gode data. Læs mere om klimaregnskab, LCA’er og metoder til at arbejde med klimadata.

08.12.2023Bureau Veritas Certification

Sponseret

Hvorfor CSRD også omfatter din virksomhed

17.11.2023Bureau Veritas Certification

Sponseret

Med et klimasystem i stor forandring skal bæredygtighed og mulige løsninger på dagsorden

13.11.2023Bureau Veritas Certification

Sponseret

Magenta ApS styrker cybersikkerheden med ISO 27001 og ISO 27701

02.11.2023Bureau Veritas Certification

Sponseret

Bureau Veritas Kick Off 2024

05.10.2023Bureau Veritas Certification

Sponseret

Fødevarestandarder sætter rammen og sikrer fælles retningslinjer | Bureau Veritas temadag om Food Waste & Loss

28.09.2023Bureau Veritas Certification

Sponseret

Sammen mod madspild af Selina Juul | Bureau Veritas temadag om Food Waste & Loss