DM&T-direktør: Negativ omtale kan skade

DM&T’s adm. direktør var blandt talerne ved dette års Dhaka Apparel Summit. Her opfordrede han til samarbejde og bedre vilkår for landets tekstilarbejdere.

Dhaka Apparel Summit er netop overstået. Det er anden gang, BGMEA afholder arrangementet i Bangladesh’ hovedstad. Dhaka Apparel Summit har til formål at bidrage til en positiv udvikling i den bangladeshiske tekstil- og beklædningsindustri, ligesom den også skal være et forum, hvor man arbejder for at skabe en mere bæredygtig supply chain og en lysere fremtid for industrien. I tiden efter Rana Plaza-katastrofen er der iværksat en række initiativer for at højne sikkerheden på landets mange fabrikker. Dansk Erhverv/WEAR, Danish Fashion Institute og Dansk Mode & Textil har sammen sat Step Up-projektet i søen med henblik på at styrke både produktivitet og CSR-arbejdet i den bangladeshiske tekstilindustri.

En gylden mulighed for direkte dialog
Der pågår med andre ord mange positive initiativer i landet, men i månederne op til denne udgave af Dhaka Apparel Summit var det dog en helt anden dagsorden, der stjal billedet. En arbejdskonflikt i Ashulia-området eskalerede og en række fabrikker lukkede i cirka en uge. Demonstranter og fagforeningsfolk blev mødt med en hård kurs fra myndighedernes side med et højt antal anholdelser og tilbageholdelser som følge heraf.  Regeringens hårde linje er blevet mødt med kritik fra mange sider, og en række internationale modevirksomheder meldte afbud til Dhaka Apparel Summit for at lægge pres på regeringen.  

I Dansk Mode & Textil var vurderingen at det er vigtigt at indgå i direkte dialog med producenterne om de forventninger, danske og europæiske virksomheder har til deres leverandører i Bangladesh. Derfor deltog projektleder på Step Up-projektet Sofie Pedersen, Dansk Mode & Textils CSR-chef Pia Odgaard samt Dansk Mode & Textils adm. direktør Thomas Klausen i Dhaka Apparel Summit, som havde 2.345 deltagere, hvoraf langt størstedelen var producenter. Det gav en gylden mulighed for at italesætte en række af de udfordringer, som har præget landet i den senere tid.  

Netop dette gjorde Thomas Klausen, som skulle deltage i den af programmets tre sessioner, der havde særligt fokus på samarbejde og ansvarlig sourcing. 
 

Industrien skal samarbejde med fagforeninger
Fra talerstolen gjorde Thomas Klausen det hurtigt klart, at Bangladesh har en unik mulighed for at udnytte konkurrencefordelene i de mange initiativer, der er taget for at forbedre sociale og miljømæssige forhold i den bangladeshiske tekstilindustri - herunder sikkerheden på fabrikkerne. For at tage udviklingen til næste niveau, skal man bygge videre på de initiativer og opprioritere tillid og endnu tættere samarbejde, lød hans opfordring. 

Men lige så hurtigt slog han fast, at den hårdhændede behandling af strejkende arbejdere og især deres tillidsmænd er kontraproduktiv i den sammenhæng.

-Min største bekymring, når vi taler om beklædningsindustrien i Bangladesh, er, at de førnævnte muligheder og den unikke chance, de medfører, bliver sprængt til atomer af de historier, vi hører i medierne, sagde Thomas Klausen med henvisning til de negative historier, som følge af urolighederne i Bangladesh’ tekstilsektor. 

Thomas Klausens tale tog udgangspunkt i den danske beklædningsbranche, men han berørte emner, som optager hele den vestlige verden. Ikke alene på brancheniveau men også på et politisk plan.

- For at kunne udnytte de muligheder, industrien i Bangladesh står med, appellerer vi til, at arbejdere – uden skelnen – har ret til at tilslutte sig eller oprette fagforeninger efter eget valg og til frit at forhandle overenskomster, ligesom deres repræsentanter ikke må blive diskrimineret, sagde Thomas Klausen og tilføjede:

- Det er langt lettere at samarbejde med fagforeningerne end at modarbejde dem – det ved vi af erfaring.  

Netop denne bemærkning blev i dagene efter topmødet citeret flittigt i en række lokale og nationale medier i Bangladesh.  

Negativ omtale kan koste industrien dyrt 
En helt afgørende grund til at sikre bedre forhold for arbejderne i Bangladesh er, at vedvarende uroligheder og den negative omtale, det helt naturligt medfører, kanramme industrien i landet på pengepungen.

- Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er op og ned i de episoder, der har været i de senere måneder. Jeg ved, at en historie altid har to sider, men hvad jeg også ved er, at medierne har en magtfuld position, som kan ændre forbrugernes krav til en boykot på meget kort tid, og det kan tvinge brands til at trække sig fra ellers fantastiske produktionslande, sagde Thomas Klausen til de tilhørende.

Netop denne pointe blev fremhævet af en række af de andre talere, særligt af ambassadørerne fra Danmark, Holland, Canada og USA, som alle plæderede kraftigt for, at der bliver handlet hurtigt på dette område. 

”Race to the bottom” er dødsdømt fra starten
Hvis den bangladeshiske tekstilindustri skal bevæge sig i en endnu mere positiv retning, er det afgørende nødvendigt, at indkøbere fra vestlige lande samarbejder med leverandørerne i Bangladesh om at skabe en bæredygtig udvikling. For de danske virksomheder bliver mødt med en række krav fra EU, OECD, nationale regeringer og forbrugerne. De krav er indkøberne også nødt til at stille til de bangladeshiske leverandører. 

Thomas Klausen noterede sig, at der desværre er en disharmoni imellem dette og den reelle praksis for mange vestlige indkøbere, som samtidig med at de stiller krav til bæredygtighed også presser prisen og kræver kortere leveringstider.

- Både leverandører og indkøbere er nødt til at gøre op med det ”race to the bottom” og gentænke deres måde at gøre forretning på. Vi er nødt til at blive enige om, hvad vi mener med ansvarlig forretningsdrift og finde fælles fodslag, sagde han.

Ud over de nævnte pointer, anbefalede Thomas Klausen også, at producenterne i Bangladesh fremover skal fokusere på flere produktgrupper, således at de også kan producere mere komplicerede produkter. Noget som i hans optik kan bidrage positivt  

Dhaka Apparel Summit er arrangeret af BGMEA, den største brancheorganisation i Bangladesh’ tekstilindustri. Arrangementet blev åbnet af Sheikh Hasina, premierminister i Bangladesh, og havde en række nationale og internationale talere, herunder både den svenske og danske ambassadør i landet. Beklædningsindustrien i landet eksporterede for 28 mia. dollars og beskæftigede mere end fire mio. mennesker.

10.08.2022Dansk Mode & Textil

Sponseret

Brancheorganisation vil have danske mode- og tekstilvirksomheder med i nyt cirkulært initiativ

17.05.2022Dansk Mode & Textil

Sponseret

Nyt redskab hjælper mode- og tekstilbranchen med at styrke menneskerettigheder internationalt

15.04.2021Dansk Mode & Textil

Sponseret

Modebrands går efter FSC-certificering

23.10.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

DM&T kæmper også mod tøjspild men opfordrer samtidig til mere transparens og reelt samarbejde

24.08.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

Covid-19 har rusket op i branchens strategiske selvforståelse

22.04.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

Coronakrisen kan blive katalysator for modebranchens bæredygtige omstilling