Det skal du plante i din have: Planter sommerfuglene elsker

Du kan så nektarrige blomster til sommerfuglene i din have, der blomstrer på forskellige tidspunkter af året. Se hvilke haveplanter og vilde planter sommerfuglene elsker.

Nogle sommerfugle dukker op i din have tidligt i marts måned, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Du kan plante nektarrige blomster til sommerfuglene på et lunt og solrigt sted i din have, der blomstrer på forskellige tidspunkter.

Planter til sommerfuglene

Nogle sommerfugle dukker op i din have tidligt i marts måned, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Du kan plante blomster til sommerfuglene på et lunt og solrigt sted i din have med nektarrige blomster, der blomstrer på forskellige tidspunkter.

Forår

Engkarse, løgkarse, judaspenge, agerkål, agersennep, døvnælde, følfod, krybende læbeløs, seljepil, vinterkarse.

Sommer og sensommer

Almindelig knopurt, anis-isop, blåhat, farvegåseurt, hjortetrøst, isop, lavendel, lægeoksetunge, lægealant, merian, sommerfuglebusk, tusindstråle, baldrian, alm. gederams, gedeskæg, katost, mjødurt, mælkebøtte, oksetunge, bidende og lav ranunkel, rødkløver, røllike, slangehoved, storkenæb.

Efterår

Almindelig knopurt, høstborst, rødkløver, djævelsbid, hjortetrøst, kongepen, sankthansurt, tusindestråle.

Læs også: Sådan forvandler du din græsplæne til en vild blomstereng

Glem ikke sommerfuglenes larver

Værtsplanter

  • Admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge: Brændenælder
  • Tidselsommerfugl: Tidsler, brændenælder, evighedsblomst, bynke, katost og potentil.
  • Græsrandøje: Græsser såsom rapgræs, heven, rød svingel, rajgræs og fløjlsgræs.
  • Citronsommerfugl: Tørst og vrietorn.
  • Lille kålsommerfugl: Kålplanter, løgkarse, strandsennep og agersennep.
  • Grønåret kålsommerfugl: Løgkarse, engkarse, vandkarse og rank vejsennep.
  • Aurora: Engkarse, løgkarse, judaspenge, gåsemad, kalkkarse og tårnurt.
  • Stregbredpande: Græsser såsom almindelig kvik, hundegræs og almindelig rajgræs.
  • Almindelig blåfugl: Ærteplanter såsom humle-sneglebælg, lucerne, rødkløver, gul kløver, harekløver, almindelig kællingetand, rundbælg og stenkløver.

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej