Det Grønne Rejsehold skaber fundament for bæredygtig forandring

At udvikle sin virksomhed i en bæredygtig retning kan gribes an på mange måder. Hos Ping IT A/S, som er medlem af NBE, kontaktede de NBE med ønsket om af få en fra Det Grønne Rejsehold (DGR) ud på virksomheden til at løse driftsopgaver som lå inden for temaerne cirkulær økonomi, grønne omstillingsprocesser og bæredygtighed.

Sofie Witte, der var en del af DGR i 2018, startede i virksomhedspraktik hos Ping IT og blev forlænget i en midlertidig stilling. Opgaverne bestod blandt andet i at kortlægge Ping IT´s forretningsmodel i henhold til bæredygtighed. FN´s Verdensmål blev brugt som rammesætning. Det blev kortlagt, hvor og hvordan virksomheden arbejder med verdensmålene, både bevidst og ubevidst, hvoraf strategien tog sin form, særligt med fokus på verdensmålenes delmål. 

Sofie holdt også oplæg for medarbejderne for at informere og inddrage medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed. Som en del af inddragelsen opstillede de en ”bæredygtighedsvæg”, som tydeliggør, hvor og hvordan Ping IT arbejder med bæredygtighed i henhold til Verdensmålene.

Vi håber på at kunne inspirere medarbejderne i hele organisationen til at bidrage med ideforslag og inspiration.

Sofie Witte, Det Grønne Rejsehold, 2018.

Sofie Witte har derudover skrevet blogs og kronikker, opslag om Ping IT’s arbejde med bæredygtighed til CSR.dk, LinkedIn, Facebook og hjemmeside. Hun har også haft ansvar for et bæredygtighedsinitiativ, hvor sleeves til transport af IT-udstyr i plast nu udskiftes i partnerskab med Kruse Vask, som vasker linned og uniformer fra restaurationsbranchen. Tekstilerne, der ellers sendes til forbrænding, opkøbes, hvorefter de sendes til en socialøkonomisk virksomhed, som syer dem om til sleeves til Ping IT.

På Ping IT’s sleeves påsættes tryk, som har til formål at inspirere samarbejdspartnere til at agere bæredygtigt – om ikke andet kan Ping IT´s gode historie gøres til deres historie.

Sofie blev fra første dag inddraget i spændende opgaver og har nået at involvere sig i mange forskellige opgaver. Både hende og Ping IT har fået stort udbytte af samarbejdet.

Om samarbejdet, og om arbejdet med bæredygtighed generelt, fortæller Thomas Kock, Business Unit Manager hos Ping IT: ”Enhver virksomhedsleder bør være i gang med eller overveje måden hvorpå bæredygtighedsagendaen og verdensmålene gøres til en del af virksomhedens strategiske og operationelle fundament. Hos Ping samarbejder vi med Det Grønne Rejsehold for at kunne sikre os en vidensmedarbejder, hvor ikke alene indsigten i området er opdateret, men hvor også måden at arbejde med emnet er på højt niveau. Samarbejdet med Bæredygtighedskonsulent Sofie Witte har sikret Ping IT, at såvel ledelse som medarbejdere har opnået forståelse for og kendskab til verdensmålene. Vi er blevet i stand til, at indarbejde dem i måden vi tænker strategi, løsninger, processer og forretningsudvikling på. Det har sikret, at Ping IT i dag har 7 konkrete mål for virksomhedens indsats, som spænder over cirkulære, sociale og miljømæssige indsatser, mens medarbejder- og samarbejdspartnerinvolvering er blevet en naturlig del af behovet for kontinuerlige fremadrettede forbedringer af indsatsen”.

Hvis I, som Ping IT, står med opgaver eller mulige potentialer i Jeres virksomhed, kan I læse mere om mulighederne for samarbejde med Det Grønne Rejsehold her.

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej