Den lige vej til cirkulær økonomi

Det er langt mindre kompliceret end mange forestiller sig, fortæller Sourcing House, der har integreret konkrete cirkulære tiltag i deres helhedsorienterede arbejde med ansvarlig tøjproduktion. Vejen går via konkrete tiltag som alle kan gå i gang med.

Vi skal væk fra den lineære forsyningskæde og hen til den cirkulære, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Og at den proces for alvor er blevet skudt i gang, kan der næppe længere være tvivl om. På EU-niveau såvel som på nationalt plan presses der på for at etablere mere cirkulære værdikæder, og detailledets- såvel som forbrugernes krav til ansvarlighed skærpes konstant.

Men for mange er det et åbent og uoverskueligt spørgsmål, hvordan det konkret skal føres ud i livet. Sourcing Houses erfaring er, at det er langt mindre kompliceret, end mange gør det til.

”Ultimativt handler cirkulære økonomi om ansvarlig udnyttelse af ressourcer. Det cirkulære består i at afdække og forstå de ressourcer, der bruges i et produkts livscyklus – altså rejsen fra råmateriale til produktet har nået sit fulde brugspotentiale - og hvordan man optimerer ressourceforbruget ved at kigge på alle led af produktets livscyklus. ”, siger Silke Sønderstrup-Granquist, Head of CSR i Sourcing House.

Og går man til opgaven med den tilgang, bliver det langt lettere at identificere, hvor man skal sætte ind. 

Design med fokus på ressourcer
I design- og produktionsfasen, som Sourcing House arbejder med, er der et væld af muligheder for at minimere ressourceforbruget, og give tøjet de bedste betingelser for at holde længe. Lang levetid er nemlig en af de bedste måder at få mest muligt ud af materialer og energiinput.

”Når vi rådgiver vores kunder, så arbejder vi f.eks. med at bruge materialer, der både har et miljømæssigt lavt impact og er god kvalitet. Det minimerer ressourceforbruget, da tøjet kan bruges længere, og det gør tøjet mere attraktivt til at genbruge og videresalg.”, siger Silke Sønderstrup-Granquist.

Selvom der er stigende fokus på indsamling og genanvendelse af tøjfibre, er realiteten i dag, at langt det meste tøj ender deres dage i forbrændingsanlægget. Og selvom fibrene genanvendes, kræver det ressourceinput og forarbejdning. Derfor har det stor betydning, at kunne minimere ressourceinput allerede i i produktionsfasen, og gøre det attraktivt for forbrugerne at bruge tøjet igen og igen.

Kig på din kerneforretning
Diskussionen om at etablere en cirkulær økonomi kommer ofte til at kredse om alternative forretningsmodeller såsom leasingmodeller eller ”pant”-ordninger. Og det kan udgøre en betydelig barriere, at cirkulær økonomi bliver opfattet som ensbetydende med at tænke hele forretningsmodellen forfra. Men der er mange steder at tage fat inden for rammerne af ens eksisterende forretning.

”Vores fremgangsmåde, når vi rådgiver en virksomhed, er, at tage udgangspunkt i en analyse af virksomhedens kerneforretning. Ud fra den udvikler vi en strategi og handleplan for indtænkning og implementering af cirkulære principper i produktudvikling og produktionen. På den måde kan vi sikre os, at arbejdet forankres i kernen af organisationen.”, siger Silke Sønderstrup-Granquist.

Sourcing Houses fremgangsmåde betyder også, at de cirkulære tiltag ikke kommer til at stå alene, men gøres til en del af en helhedsorienteret indsats for at sikre en ansvarlig produktion. Cirkulære principper kommer til at gå hånd i hånd med ansvarlig brug af kemi, sikring af ordentlige arbejdsforhold på fabrikker og mange andre parametre.

Fremtiden er cirkulær
Selvom destinationen er fastlagt, vil vejen til den cirkulære økonomi ikke være ens for alle. Men det kan lade sig gøre at tage de første skridt ved at fokusere på den overordnede målsætning:

”Vi skal købe mindre, men mere holdbart tøj. Det gælder uanset om den dagsorden man taler ind i er minimering af skadelig kemi, sprøjtemidler og arealudnyttelse, arbejdsforhold i producentlandene eller cirkulær økonomi. Det er en og samme problemstilling, der handler om, at vi har begrænsede ressourcer her på jorden, som vi bliver nødt til at værne om og udnytte bedst muligt.”, siger Silke Sønderstrup-Granquist.

Hvis du vil vide mere om hvordan Sourcing House kan hjælpe med at sikre en ansvarlig tøjproduktion, så kontakt Sourcing House på: info@sourcing-house.com eller +45 2763 6424.

Følg med i Sourcing House arbejde på:

Instagram

LinkedIn

Web

Tre gode råd:

  • Start med at kig på det I allerede gør, og hvordan jeres ressourceforbrug kan optimeres. Lad være med at lade jer skræmme væk af de mange højtflyvende idéer om alternative forretningsmodeller. Tag et skridt ad gangen.
  • Tænk helhedsorienteret. Det handler om ansvarlig kerneforretning, ikke enkeltstående initiativer.
  • Husk at cirkulær økonomi går hånd i hånd med social ansvarlighed. Producenternes menneskelige input er også ressourcer man bør værne om og tage ansvar for.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2021

Omstillingen til cirkulær økonomi er nødvendig, tillokkende - og kompliceret. CSR.dk ser på, hvad vi ved om emnet i 2021 og hvad de gode råd er. 

17.06.2021Sourcing House

Sponseret

Biodiversitet i tekstilbranchen – ”Vi behøver ikke misbruge naturen, for at tjene penge”

10.03.2021Sourcing House

Sponseret

Den lige vej til cirkulær økonomi

11.02.2021Sourcing House

Sponseret

It's about changing our mindset: it’s called doing responsible business

15.05.2020Sourcing House

Sponseret

’Man er nødt til også at kigge på sig selv’

15.01.2020Sourcing House

Sponseret

Egen indkøbspraksis er afgørende for ansvarlighed i leverandørkæden