De ukendte træarter får international platform

Vidste du, at der findes mere end 50.000 tropiske træarter i verden? Alligevel bruger vi kun ganske få af dem. FSC® Danmark lancerer derfor med støtte fra Danida en international database for brugen af mindre kendte træarter. 

Bliv inspireret til at finde nye bæredygtige træarter.

Med den nye database vil FSC Danmark skabe større opmærksomhed på de mindre kendte træarter, de såkaldte Lesser Known Timber Species (LKTS), som en udvidet tilgang til bæredygtighed. Alle kender arter som teak og mahogni og derfor bliver de også efterspurgt, men der findes et uudnyttet potentiale i de mindre kendte arter. Når man vælger arter, som man normalt ikke efterspørger, spredes presset imellem flere arter og på flere skoveområder. Det er godt for biodiversiteten og samtidig skabes en bedre økonomi for flere skovejere i troperne, som ikke har de kendte arter i deres skovbrug. Uanset art - kendt eller mindre kendt - er de positive effekter forudsat, at der vælges træ fra bæredygtige drevet skovområder.

Om databasen 
Databasen indeholder konkrete brugscases og desuden tekniske data for mere end 200 arter, og databasen vil blive udvidet løbende. Som et centralt element kan man søge på, hvad man skal bygge og se eksempler på konkrete projekter, hvor de foreslåede mindre kendte træarter er brugt.

”Igennem vores arbejde med at fremme mindre kendte træarter er det blevet mere og mere tydeligt, at de konkrete cases er mindst lige så vigtige som de tekniske data, når byggeriets interessenter træffer deres valg om træarter,” udtaler Kristian Jørgensen, projektansvarlig i FSC Danmark og fortsætter: ”Derfor er databasen fyldt med billeder af cases, hvor FSC-certificerede og mindre kendte træarter er brugt. Selvfølgelig følges de af de tekniske data også,” forklarer Kristian Jørgensen.

En del af budskabet fra FSC Danmark er da også, at man i højere grad bør kigge på brugsscenarier frem for artsnavne, når man specificerer træ til et projekt. ”Udfordringen i brancherne, der benytter tropisk træ, er den tryghed, der ligger i at bruge de få kendte arter. Opgaven ligger derfor i at vise de alternative arter i praktisk brug. Der er behov for, at materialevalget for træ sker på baggrund af kvaliteter og anvendelsesmuligheder fremfor udelukkende blot på navn eller vanekøb. Ved at ændre den indledende tilgang til materialevalget kan vi gøre en stor forskel for verdens skovområder,” slutter han.

Databasen findes på www.lesserknowntimberspecies.com og www.fsc.dk/lesserknown

På sigt vil FSC’s internationale kontor overtage driften af databasen. 


Mere bæredygtigt træ i byggeriet
Databasen er målrettet arkitekter, designere, bygherrer, leverandører og rådgivere og er samtidig et led i et flerårigt projekt, der skal få mere bæredygtigt træ ind i byggeriet i Danmark. Projektet støttes af Danida, og FSC Danmark stiller i den forbindelse en lang række aktiviteter og konkrete værktøjer til rådighed. 

Se mere på www.fsc.dk/byggebranchen


Upload dine egne cases
Ligger du inde med cases, hvor der er brugt FSC-certificerede og mindre kendte træarter, så kan du selv bidrage til databasen. Kontakt Kristian på kristian@fsc.dk.

02.03.2023FSC Danmark

Sponseret

FSC Danmarks årsdag og generalforsamling 2023

28.11.2022FSC Danmark

Sponseret

Åben høring om FSC’s standard for controlled wood-certificering og den tilhørende nationale risikovurdering

10.06.2022FSC Danmark

Sponseret

FSC giver 10 anbefalinger til at forbedre EU-initiativ for skovrydningsfrie produkter

08.06.2022FSC Danmark

Sponseret

Danmarks første FSC-certificerede offentlige byggeprojekt er nu indviet

22.03.2022FSC Danmark

Sponseret

Jysk kommune bliver den første af sin slags med FSC®-certifikat

07.12.2021FSC Danmark

Sponseret

Vi skal stille flere krav til vores forbrug. Men vi har brug for hjælp!