Danske virksomheder halter bagefter internationale retningslinjer for rapportering om klimarisici

Store virksomheder i Danmark bakser med rapportering af klimarisici og lever ikke tilstrækkeligt op til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) anbefalinger.

09.01.2020

Sponseret

EY

Siden 2017 har virksomheder verdenen over haft mulighed for at benytte de internationalt anerkendte retningslinjer udarbejdet af TCFD til at identificere klimarelaterede risici og rapportere herom. Retningslinjerne, som indebærer integrering af klimarisici i governance, strategi, risikostyring og måling, bliver i stigende grad efterspurgt af investorer og derfor bliver de også i stigende grad anvendt af virksomheder. På trods af dette, halter mange danske virksomheder bagefter retningslinjerne, viser ny rapport fra EY.

Rapporten, som undersøger 19 store danske virksomheders rapportering om klimarisici baseret på TCFD-anbefalingerne, viser blandt andet, at langt størstedelen af virksomhederne ikke benytter klimascenarie-analyser til identificering af fremadrettede risici. Klimarisici er, ifølge TCFD-anbefalingerne, inddelt i to kategorier: transitionelle risici som for eksempel vedrører ændret lovgivning eller CO2-beskatning og fysiske risici som for eksempel konsekvenser af vandstigninger, tørke, skovbrande mv. En øget anvendelse af klimascenarier vil ikke kun hjælpe med afdækningen af klimarisici, men vil også belyse klimarelaterede forretningsmuligheder såsom markeder for klimavenlige produkter og services. Begge aspekter, klimarisici og -muligheder, vil påvirke virksomhedernes forretning, hvorfor det er fordelagtigt at komme i gang med et systematisk arbejde med at forstå klimaforandringers påvirkning på kerneforretningen så hurtigt som muligt.

Stor forskel på dybden og bredden i virksomheders rapportering om klimarisici

EY’s rapport viser, at der er sket en væsentlig forbedring af virksomheders rapporteringer om klimarisici i forhold til sidste år. Men der er stor forskel på dybden og bredden i rapporteringen blandt virksomhederne i de 6 analyserede sektorer. Hvor energi- og banksektoren klarer sig relativ godt, så sakker forsikrings- og landbrugssektoren bagefter.

Men på trods af forbedringerne, så er der stadig et godt stykke endnu, selv for de bedst performende virksomheder, før rapporteringerne lever fuldt ud til anbefalingerne fra TCFD. Generelt er der et behov for, at virksomheder i stigende grad sætter sig ind i og rapporterer om, hvad klimaforandringer kommer til at betyde for deres forretning. EY’s rapport viser, at der er en række punkter, som virksomhederne halter bagefter med:

  • Mange af virksomhederne beskriver ikke koblingen mellem klimarisici og virksomhedsstrategi, idet klimaforandringers påvirkning på forretningen ikke tydeligt beskrives.
  • Der er i mange tilfælde ikke direkte sammenhæng mellem de væsentligste klimarelaterede risici og de klimarelaterede data, som virksomheder måler på og rapporterer om.

Hvad kan virksomheder gøre for at forbedre deres arbejde med og rapportering om klimarisici?

Implementeringen af TCFD-anbefalingerne kan være omfattende og kræve forandringer og nytænkning i styrings- og risikoprocesser. Men der er en række tiltag, som virksomheder kan igangsætte for at påbegynde implementeringsprocessen:

  • Analysere og rapportere om klimaforandringernes påvirkning på forretningsstrategi og performance set i forhold til et 2°C scenarie.
  • Vurdere og rapportere om koblingen mellem klimarisici og virksomhedens forretningsstrategi og organisering.
  • Rapportere om, hvordan klimarisici er indarbejdet i virksomhedens overordnede Enterprise Risk Management system.
  • Anvende og rapportere om klimarelaterede måltal, som relaterer sig til virksomhedens væsentligste klimarisici.

Du kan læse mere om EY’s rapport vedrørende danske virksomheders rapportering af klimarisici her.

30.05.2024EY

Sponseret

Bo Øksnebjerg bliver ny partner i EY

27.05.2024EY

Sponseret

Ny guide vil hjælpe danske bestyrelser gennem CSRD

13.11.2023EY

Sponseret

EY og Axcelfuture vil gøre danske virksomheder klogere på bære-dygtighedsrapportering

22.05.2023EY

Sponseret

Bæredygtige Combineering: Fra Entrepreneur Of the Year til milliardsalg

27.04.2023EY

Sponseret

Sustainability Awards uddeler ny pris

05.03.2023EY

Sponseret

EY vil aflaste Danmarks el-net ved at flekse strømforbruget i hovedsædet